Aktuality

05.09.2024 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

Technical Computing Camp 2024

Ve čtvrtek 5. 9.  a v pátek 6. 9. 2024 proběhne  11. ročník letního setkání příznivců technických výpočtů a počítačových simulací  Technical Computing Camp 2024.

Jeho součástí je i soutěž o nejlepší uživatelský projekt vytvořený v Matlabu nebo Comsolu, které se mohou zúčastnit i studenti se svou bakalářskou či dimlomovou prací. Program, přihlášku a další informace najdete na stránkách setkání.

více informací zde
23.05.2024 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

Rozpis jarních termínů obhajob a státnic 2024

Obhajoby kvalifikačních prací  se konají v úterý 28. května  2024 na učebnách 5066 a 5068.
Státní závěrečné zkoušky bakalářských oboru ME a AST a navazujícího magisterského programu AM proběhnou ve středu 29.  května 2024 na učebnách 5068 a 5066 od 8:00.
Státní závěrečné zkoušky specializace Data Science bakalářského programu AM proběhnou ve čtvrtek 30.  května 2024 na učebně 5068 a 5066 od 8:00.
Státní závěrečné zkoušky specializace Matematika v ekonomické praxi bakalářského programu AM proběhnou ve pátek 31.  května 2024 na učebnách 5068 a 5066 od 8:00.

více informací zde
22.03.2024 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

Exkurze ve firmě Mubea

V pátek 22. 3. 2024 proběhla exkurze, kterou pro naši katedru uspořádala společnost MUBEA Prostějov. Tato iniciativa  vedení společnosti Mubea a vedoucí naší katedry má za cíl  navázat spolupráci mezi akademickým světem a průmyslovým sektorem při aplikaci teoretických znalostí v praxi, zejména využití statistických metod a neuronových sítí v oblasti výrobních procesů. Tento trend ukazuje na důležitost integrace umělé inteligence do průmyslových operací a na potřebu rozvoje dovedností zaměstnanců v této oblasti. Podrobná komentovaná prohlídka výrobních hal a následná diskuse o sběru dat poskytly účastníkům cenné informace a otevřely možnosti pro budoucí projekty a spolupráci, která by mohla vést k inovacím a rozvoji vzdělávacích programů, jež by přispěly k dalšímu propojení akademického výzkumu s průmyslovou praxí.

více informací zde
05.03.2024 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

Termíny státních závěrečných zkoušek a obhajob kvalifikačních prací (květen 2024)

Úterý 28. 5. 2024

Obhajoby bakalářských a diplomových kvalifikačních prací  
 

Středa 29. 5. 2024

SZZ bakalářského studijního oboru Aplikovaná statistika
SZZ bakalářského studijního oboru Matematika – ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví  
SZZ navazujícího magisterského studijního oboru Aplikace matematiky v ekonomii
SZZ navazujícího magisterského studijního programu Aplikovaná matematika
 

Čtvrtek 30. 5. 2024 a pátek 31. 5. 2024

SZZ bakalářského studijního programu Aplikovaná matematika specializace Data science
SZZ bakalářského studijního programu Aplikovaná matematika specializace  Průmyslová matematika
SZZ bakalářského studijního programu Aplikovaná matematika specializace Matematika v ekonomické praxi
 

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby kvalifikačních prací se uskuteční od 8:00 na učebnách 5.066 a 5.068.    

více informací zde
26.02.2024 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

Matematická pohotovost v letním semestru 2023/2024

Na začátku akademického roku 2021/2022 se zrodil nápad Matematické pohotovosti - pomoci studentům od studentů. Tohoto úkolu se zhostili naši doktorandi, neboť čerstvě opustili studentské lavice a zvládnou se tak dívat na učivo matematiky jak pohledem studentů, tak i pohledem od katedry.

V letním semestru akademického roku 2023/2024 Vám budou pomáhat Stanislav Škorňa, Paulína Jašková, Monika Machalová a Ivana Pavlů. Bližší informace najdete na přiloženém plakátku.

více informací zde
27.01.2024 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

Lednový den otevřený dveří 2023-2024

V sobotu 27. ledna 2024 proběhne druhý Den otevřených dveří Univerzity Palackého v Olomouci. Během dne otevřených dveří rádi přivítáme všechny uchazeče o studium matematiky a představíme bakalářský studijní program Aplikovaná matematika se specializacemi Data Science, Průmyslová matematika a Matematika v ekonomické praxi. Pro uchazeče o navazující magisterské studium nabízíme studijní program Aplikovaná matematika. Kromě informací o studiu je pro vás připraven i zajímavý program, krátké přednášky členů katedry o zajímavých aspektech matematiky a prezentace studentů, kteří se podělí o své zkušenosti ze studia, studentských praxí a pobytu v zahraničí.  

 

9:30 – 10:30      I. blok minipřednášek a prezentací 

10:30 – 10:45     vedoucí katedry doc. Jitka Machalová představí studijní programy 

10:45 – 11:45     II. blok minipřednášek a prezentací 

11:45 – 12:30     ukázková hodina zpracování dat  

12:30 – 14:00     III. blok minipřednášek a prezentací 

více informací zde
02.01.2024 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

Ocenění Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského za rok 2023

 Ve středu 13. prosince proběhlo v Praze v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd v.v.i. předávání Cen Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského (NFJH) za rok 2023 (http://www.njh.cz/laureati-za-rok-2023). Mezi oceněnými byl i člen naší katedry Ondřej Pavlačka, který vedl práci středoškolského studenta Nikolase Pippala zaměřenou na problematiku interoperační diagnostiky nádoru na základě analýzy dat z Ramanovy spektroskopie mozkové tkáně. Nikolas se se svou prací umístil na 1. místě ve Středoškolské odborné činnosti v kategorii Matematika a statistika. Jejich spolupráce bude pokračovat i v dalším roce. 

více informací zde
28.11.2023 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

Fórum Zelená železnice pro Evropu

Správa železnic ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a Univerzitou Palackého v Olomouci připravuje třetí ročník odborného fóra k tématu udržitelné mobility s názvem Zelená železnice pro Evropu
Cílem je prodiskutovat vhodná témata ke spolupráci také s akademickou sférou.
Odborné fórum se uskuteční dne 28. listopadu 2023 od 10:30 hodin v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.  
Více informací najdete v pozvánce a v předběžném programu fóra.

více informací zde
24.11.2023 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

II Výjezdový workshop aplikované matematiky

20231104_124756 Začátek listopadu opět patřil tradičnímu Výjezdovému workshopu aplikované matematiky. Tentokrát nás podzimní větry zavály do horského Penzionu Balnea v Chrasticích. Pozváni na tento seminář přijali mistři svého řemesla. Přednášejícími pro tento ročník byli Radek Kučera, Tomáš Krátký, David Kraus, Stanislav Nagy, Daniel Hlubinka, Jana Heckenbergerová a Jan Koláček. Za domácí stranu sedmici statečných doplnil Ondra Vencálek. Jak už se začíná stávat naším zvykem, počasí nám ani tentokrát nepřálo.  Dobrou náladu semináře, se ani přes páteční celodenní déšť, zkazit nepodařilo a místo obdivování chrasticích krás, jsme uspořádali mezinárodní turnaj smíšených dvojic ve stolním tenise. Páteční večer patřil cestovatelskému okénku Ondry Vencálka, který nás vzal na zajímavá místa, kam ho zaválo studium a vědecké bádání. Cestovatelské okénko sklidilo velký úspěch a nám nezbývá než doufat, že na dalším semináři se opět někdo další ujme role světaznalého průvodce.
Děkujeme všem přednášejícím a účastníkům semináře a dalšímu semináři přejme zdar!

více informací zde
24.11.2023 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

Třetí ročník soutěže HELLATHON

HELLATHON III. je tady! Od 24. do 25. 11. 2023 se bude v prostorách Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci konat  třetí ročník soutěže HELLATHON. HELLATHON je soutěž pro technicky zaměřené studenty středních a vysokých škol, kteří si chtějí vyzkoušet něco nového. Pro studenty je připraveno opět 5 zajímavých technických témat. Soutěže se mohou zúčastnit týmy žáků středních škol starší 15 let a týmy žáků vysokých škol.  Tým může mít od 1 do 5 členů (podlé tématu). Registrace týmů je možná do 31. 10. 2023. Celkový počet týmů i počet týmů na jednotlivá témata je omezen. Platí tedy pravidlo, kdo se dřív přihlásí, soutěží. Podrobnější informace a registrační formulář najdete na webu soutěže.

více informací zde
08.10.2023 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

Noc vědců 2023

V pátek 6. října se celá Přírodovědecká fakulta zahalila do tajemného hávu a vydala na obdiv malý i velkým návštěvníků Noci vědců svá tajemství. Tajemná pracovna matematika Epsilóna nalákala spoustu zvědavců, kteří ovšem na svou zvědavost doplatili a byli v pracovně uvězněni. Pouze několika málo vyvoleným se podařilo rozluštit zašifrované nápovědy a uniknout tak s plnými kapsami zlatých mincí. Zkrátka nepřišli ani ti, kteří se neodvážili nahlédnout za zamčené dveře pracovny. Kouzelné obrázky neboli stereografy dokázali bavit rodiče i jejich ratolesti na dlouhou dobu a jen málo z nich nenašlo tajemství ukryté uvnitř. Poslední tajemství ukrýval tajuplný hrad, který se nacházel na konci náhodné procházky.
Za hladký průběh, přípravu celé akce a neutuchající nadšení patří velký dík celému realizačnímu týmu ve složení Adéla Vybíralová, Ivana Vojtášková, Hana Tomaidesová, Michaela Michalcová a David Vranešic. Moc děkuji, byli jste úžasní! 
Podrobnější informace a fotogalerii najdete zde.

více informací zde
06.10.2023 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

 Pozvánka na Noc vědců 2023

V pátek 6. 10. 2023 se koná Noc vědců, jejímž tématem je letos TAJEMSTVÍ . Přijďte k našemu stánku „Tajemství matematika Epsilóna“  změřit  své síly a odhalit nejedno tajemství matematiky. Pro ty nejodvážnější z vás máme připravenou výzvu v podobě tajemné pracovny šíleného matematika Epsilóna, která ukrývá spoustu záludných nástrah a tajemství. Odhal je všechny, unikni a zapiš se tak do matematické dvorany slávy. Pro ty menší budete připravena náhodná procházka k tajuplnému hradu, který ve svých tajných chodbách ukrývá sladký poklad. Těšíme se na vás od 18 hodin až do půlnoci před učebnou 5.008.
Více o programu akce v celé republice na https://www.nocvedcu.cz/  a speciálně v Olomouci na této stránce

více informací zde
03.10.2023 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

Dodatečné výběrové řízení na studentské mobility pro LS 2023/2024

Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky vyhlašuje dodatečné výběrové řízení na studentské mobility v rámci programu Erasmus pro letní semestr školního roku 2023/24. Výběrové řízení se bude konat 3. října 2023 ve 14.00 hodin v místnosti 5.057. Vyhlášení výběrového řízení najdete zde. Další informace o studiu v zahraničí najdete na této stránce.

více informací zde
22.09.2023 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

Pozvánka na univerzitní soutěž v programování Hackiton 2023

Katedra informatiky PřF UJEP v Ústí nad Labem pořádá univerzitní soutěž v programování Hackiton 2023 a to ve dnech 22. 9. 2023 – 23. 9. 2023 v Centru přírodovědných a technických oborů (CPTO) UJEP, Ústí nad Labem ve formátu 24hodinového hackatonu.
Soutěž přináší vysokoškolákům a středoškolákům příležitost ukázat své dovednosti a soutěžit s vrstevníky z různých univerzit a středních škol. Týmy o třech lidech se utkají v programátorském klání při snaze co nejlépe vyřešit jedno z předložených zadání z oblastí webových aplikací, datové analýzy a umělé inteligence, které testují jejich kreativitu, programátorské dovednosti a schopnost spolupracovat.  Vítězné týmy obdrží finanční odměnu. Součástí akce jsou i workshopy konané odborníky z Datového centra Ústeckého kraje, které jsou zcela zdarma.
Více se dozvíte na stránkách soutěže., kde se můžete i předběžně registrovat.

více informací zde
14.09.2023 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

Matematická pohotovost v zimním semestru 2023/2024

Na začátku akademického roku 2021/2022 se zrodil nápad Matematické pohotovosti - pomoci studentům od studentů. Tohoto úkolu se zhostili naši doktorandi, neboť čerstvě opustili studentské lavice a zvládnou se tak dívat na učivo matematiky jak pohledem studentů, tak i pohledem od katedry.

V zimním semestru akademického roku 2023/2024 Vám budou pomáhat Monika Machalová, Stanislav Škorňa, Paulína Jašková a Ivana Pavlů. Bližší informace najdete na přiloženém plakátku.

více informací zde
23.08.2023 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

Rozpis letních termínů obhajob a státnic 2023

Státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru ME proběhnou v pondělí  28.  srpna 2023 na učebnách 5066 a 5068 od 8:30.
Státní závěrečné zkoušky bakalářského programu AM specializace Průmyslová matematika proběhnou ve úterý  29.  srpna 2023 na učebně 5068 od 8:30.
Státní závěrečné zkoušky navazujícího programu  AM se konají ve středu 30. srpna 2023 od 9:00 na učebně 5068.
Obhajoby kvalifikačních prací bakalářských oborů se konají ve čtvrtek 31. srpna  2023 od 8:30 na učebně 5066.

více informací zde
11.07.2023 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

Druhé kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2023/2024

I když byl termín podání přihlášek na většinu studijních programů Univerzity Palackého 15. března, stále se lze na některé další obory ještě stále přihlašovat přihlašovat. (více informací zde).
I na přírodovědecké fakultě je vyhlášeno druhé kolo přijímacího řízení na některé obory pro akademický rok 2023/2024. Přihlášky je možné podávat  do 11. července 2023.

Ze studijních programů naší katedry je ve druhém kole přijímacího řízení otevřen bakalářský studijní program Aplikovaná matematika se specializacemi
- Data Science (další informace a přihláška zde),
- Průmyslová matematika (další informace a přihláška zde),
- Matematika v ekonomické praxi (další info a přihláška zde).

  Specializace programu APlikovaná matamatika Specializace programu APlikovaná matamatika Specializace programu APlikovaná matamatika

  Dále je ve druhém kole možné se hlásit také navazující magisterský obor Aplikovaná matematika (další informace a přihláška zde).

  více informací zde
  27.06.2023 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

  Srpnové termíny státních závěrečných zkoušek a obhajob kvalifikačních prací 2023

  Pondělí 28. 8. 2023
  SZZ bakalářského studijního oboru Matematika – ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví
  SZZ bakalářského studijního oboru Aplikovaná statistika

  Úterý 29. 8. 2023
  SZZ bakalářského studijního programu Aplikovaná matematika specializace Data science
  SZZ bakalářského studijního programu Aplikovaná matematika specializace Průmyslová matematika

  Středa 30. 8. 2023
  SZZ navazujícího magisterského studijního oboru Aplikace matematiky v ekonomii
  SZZ navazujícího magisterského studijního programu Aplikovaná matematika

  Čtvrtek 31. 8. 2023
  Obhajoby bakalářských kvalifikačních prací

  více informací zde
  16.06.2023 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

  Přírodovědný jarmark 2023

  V pátek 16. 6. 2023 otevřela Přírodovědecká fakulta opět své brány pro všechny malé i velké nadšence pro vědu. Tématem letošního ročníku bylo Příroda slaví! Právě letos fakulta oslaví 70. let od svého založení, což si samozřejmě zaslouží pořádnou oslavu, u které jsme nemohli chybět! Náš stánek Matematika - Počítáme s tebou připravil pro své návštěvníky cestu ze pokladem ukrytým v zakódované truhle. Jen těm nejšikovnějším se podařilo prolomit šifru a získat sladkou odměnu.

  Za přípravou šifer a hladkým průběhem akce stojí Adéla Vybíralová, Ivana Vojtášková, Hana Tomaidesová a David Vranešic. Všem zúčastněným moc děkujeme a těšíme na další akci!

  Více fotografií najdete  zde.

  více informací zde
  29.05.2023 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

  Rozpis jarních termínů obhajob a státnic 2023

  Státní závěrečné zkoušky navazujících oborů MAP, AM a AME se konají v pondělí 5. června 2023 od 8:00 na učebně  5068.
  Státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru ME proběhnou v úterý 6.  června 2023 na učebně 5068 od 8:00.
  Státní závěrečné zkoušky bakalářského programu AM specializace Data Science proběhnou ve středu  7.  června 2023 na učebně 5068 od 8:30.
  Státní závěrečné zkoušky bakalářského programu AM specializace Průmyslová matematika proběhnou ve čtvrtek  8.  června 2023 na učebně 5068 od 8:30.
  Obhajoby kvalifikačních prací bakalářských oborů se konají v pátek 9. června  2022 od 8:30 na učebnách 5066 a 5068.
  Obhajoby kvalifikačních prací navazujících oborů se konají v pátek 9. června  2022 od 12:30 na učebně 5068.

  více informací zde
  22.05.2023 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

  Workshop Lattice Boltzmann Method

  V pondělí 22.5. 2023 se bude na učebně 5068 konat workshop na téma Lattice Boltzmann Method pod názvem Úvod do mřížkové Boltzmannovy metody aneb průvodce světem mezoskopické simulace dynamiky tekutin. Worskhop proběhne ve dvou blocích, první  9:00 do 11:00 a druhý  od 13:00 do 15:00. Další informace o obsahu najdete v přiloženém letáku.

  více informací zde
  04.05.2023 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

  Studentská soutěž O cenu děkana 2023

  Další ročník fakultní studentské vědecké soutěže „O cenu děkana” proběhl ve čtvrtek 4. května 2023.
  V sekci Matematika a informatika se zůčastnilo 7 studentů a studentek v bakalářské kategorii, 1 student v magisterské kategorii a 2 studentky v doktorské kategorii.
  Podrobnější informace o názvech a tématech soutežních příspěvků v rámci  sekce Matematika a Informatika najdete v příslušné části webu soutěže.
  Všechny soutěžní příspěvky byly povedené a komise měla při určování pořadí těžké rozhodování. Výsledky najdete na příslušné stránce na webu soutěže spolu s výsledky z ostatních soutěžních sekcí, kterými jsou  Fyzika, Chemie, Biologie a ekologie, Vědy o Zemi a Didaktika přírodovědných oborů a tradičně také  poster sekce společná pro všechny obory. 
  Soutěž je každoročně podporována nejen děkanem fakulty, ale i soukromými firmami, které se podílí na zajištění cen.

  více informací zde
  03.05.2023 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Studenti prezentovali v UNIDO

  Minulý týden proběhly ve Vídni prezentace studentských prací, které vznikly v rámci naší spolupráce s organizací UNIDO.

  Tomáš Chupáň tímto zakončil svou úspěšnou tříměsíční stáž, podpořenou z projektu Aurora. Během svého pobytu připravil interní aplikaci, která týmu z UNIDO Statistics pomůže při analýze SDG-9 indikátorů.

  Druhým prezentujícím byl Jaroslav Vymazal, který v rámci své bakalářské práce připravil webovou aplikaci pro analýzu vývoje indikátorů průmyslového rozvoje. Jsme hrdí, že oba studenti odvedli kvalitní práci a jejich prezentace se tak setkaly s velmi pozitivními ohlasy.  

  více informací zde
  04.04.2023 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

  Termíny státních závěrečných zkoušek a obhajob kvalifikačních prací

  Pondělí 5. 6. 2023
  SZZ bakalářského studijního oboru Aplikovaná statistika
  SZZ navazujícího magisterského studijního oboru Matematika a její aplikace
  SZZ navazujícího magisterského studijního oboru Aplikace matematiky v ekonomii
  SZZ navazujícího magisterského studijního programu Aplikovaná matematika

  Úterý 6. 6. 2023
  SZZ bakalářského studijního oboru Matematika – ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví  

  Středa 7. 6. 2023
  SZZ bakalářského studijního programu Aplikovaná matematika specializace Data science  

  Čtvrtek 8. 6. 2023
  SZZ bakalářského studijního programu Aplikovaná matematika specializace Průmyslová matematika
  SZZ bakalářského studijního programu Aplikovaná matematika specializace Data science – náhradní termín pouze v případě překročení kapacity dne 7. 6. 2023  

  Pátek 9. 6. 2023
  Obhajoby bakalářských a diplomových kvalifikačních prací  

  Státní závěrečné zkoušky a obhajoby kvalifikačních prací se uskuteční vždy od 8:30 na učebnách 5.066 a 5.068.   

  více informací zde
  03.04.2023 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   II. Výjezdový seminář katedry

  Opět jsme se vydali obdivovat malebné okolí Kralického Sněžníku. Cílovou destinací pro náš seminář se tentokrát stal horský Penzion Balnea na samotném konci Chrastic.
  Počáteční nepřízní počasí jsme si nenechali zkazit náladu a jen co jsme se dostali do suchých ponožek, program mohl začít. Vyslechli jsme několik zajímavých přednášek od členů katedry, které určitě ostřílených druhákům rozšířili obzor a prvákům ukázali spoustu zajímavých odvětví a aplikací matematiky. Počasí naštěstí umoudřilo své vrtochy a my se vydali prozkoumávat krásy hadcového lomu Chrastického hadce. Semináři vévodila dobrá nálada a nespočet vzájemných pingpongových zápasů, které neznali poražené. 
  Děkujeme všem účastníků z řad studentů a členů katedry a těšíme se na příští rok! 

  Více fotografie najdete na této stránce.

  více informací zde
  09.03.2023 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

  Novinářka Markéta Dobiášová na Data science semináři

  V rámci Data science semináře vystoupí známá česká investigativní reportérka a novinářka Markéta Dobiášová, která je absolventkou olomoucké univerzity . Všechny zájemce srdečně zveme ve čtvrtek 9. 3. ve 13:15 na učebnu 5.008.  Přijďte si popovídat o tom, že i v žurnalistice platí, že bez kvalitních dat a jejich inteligentní analýzy to nejde.

  více informací zde
  20.02.2023 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

  Matematická pohotovost - pomoc studentům od studentů

  Na začátku akademického roku 2021/2022 se zrodil nápad Matematické pohotovosti - pomoc studentům od studentů. Tohoto úkolu se zhostili naši doktorandi, neboť čerstvě opustili studentské lavice a zvládnou se tak dívat na učivo matematiky jak pohledem studentů, tak i pohledem od katedry. Už od úplného začátku měla pohotovost značný úspěch mezi studenty, kteří ji hojně využívali a nebáli se přijít s dotazy. Pevně věříme, že si Matematická pohotovost najde přízeň i v dalších semestrech a pomůže studentům ke zdárnému průchodu studiem.

  V letním semestru akademického roku 2022/2023 Vám budou pomáhat Ivana Pavlů, Viktorie Nesrstová, Stanislav Škorňa a Věra Krajščáková. Bližší informace najdete na přiloženém plakátku.

  více informací zde
  16.02.2023 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

  Exkurze v Miele

  Ve čtvrtek 16. 2. 2023 jsme se vydali do uničovské firmy Miele. Během exkurze si jsme prohlédli, jak se vyrábí sušičky prádla a myčky nádobí té nejvyšší kvality. A nezůstalo jen u prohlídky výroby, došlo i na prezentaci a diskuzi odborných témat. Specialisté z Miele si pro studenty připravili pestrou škálu prezentací na témata z jejich pracovního života. Nechyběla témata jako digitalizace nejen výrobních procesů, analýza dat, způsobilost procesů, životní cyklus robotického zařízení od jeho návrhu až po zapojení do výroby atd.. Těšíme se na navázaní širší spolupráce a rozvoj dalších aktivit.

  více informací zde
  25.01.2023 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

  Rozpis zimních termínů obhajob a SZZ v roce 2023

  Obhajoby  bakalářských i diplomových prací se konají v pondělí 30. ledna 2023 od 8:30 na učebně 5068.
  Státní závěrečné zkoušky navazujícího oboru AME proběhnou v úterý  31.  ledna 2023 na učebně 5066 od 8:00.
  Státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru ME proběhnou ve středu 1.  února 2023 na učebně 5068 od 9:00.
  Státní závěrečné zkoušky navazujícího oboru MAP proběhnou ve čtvrtek 2. 2. 2023 na učebně 5068 od 9:00.

  více informací zde
  14.01.2023 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

  Lednový den otevřený dveří 2022-2023

  Naše katedra se připravuje na další  Den otevřených dveří Univerzity Palackého, který proběhne v sobotu 14. ledna.
  Rádi během něj přivítáme všechny uchazeče o studium matematiky a představíme bakalářský studijní program Aplikovaná matematika se specializacemi Data Science, Průmyslová matematika a Matematika v ekonomické praxi. Pro uchazeče o navazující magisterské studium nabízíme nově aktualizovaný program Aplikovaná matematika.
  Na zvídavé dotazy uchazečů o studium budou připraveni odpovídat studenti a členové Katedry matematické analýzy a aplikací matematiky.Těšit se také můžete na ukázkové hodiny, během kterých nahlédnete do práce matematika a na prezentace studentských praxí, které tvoří nedílnou součást studia. 

  více informací zde
  02.12.2022 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

  Prosincový den otevřený dveří 2022-2023

  Na Den otevřených dveří Univerzity Palackého, který proběhne v pátek 2. prosince, se chystá i naše katedra. Rádi během něj přivítáme všechny uchazeče o studium matematiky a představíme bakalářský studijní program Aplikovaná matematika se specializacemi Data Science, Průmyslová matematika a Matematika v ekonomické praxi. Pro uchazeče o navazující magisterské studium nabízíme nově aktualizovaný program Aplikovaná matematika. Na zvídavé dotazy uchazečů o studium budou připraveni odpovídat studenti a členové Katedry matematické analýzy a aplikací matematiky.Těšit se také můžete na ukázkové hodiny, během kterých nahlédnete do práce matematika a na prezentace studentských praxí, které tvoří nedílnou součást studia. 

  více informací zde
  25.11.2022 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

  Druhý ročník soutěže HELLATHON

  Od 25. do 26. 11. 2022 se bude v prostorách Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci konat  druhý ročník soutěže HELLATHON. Soutěže se mohou zúčastnit týmy žáků středních škol starší 15 let a týmy žáků vysokých škol.  Tým může mít od 1 do 5 členů. Registrace týmů bude probíhat  od 1. 11. 2022 do 13.11.2022. Podrobnější informace a registrační formulář najdete na webu soutěže.

  více informací zde
  06.11.2022 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

  I. Výjezdový workshop aplikované matematiky je úspěšně za námi.

  Ve Stříbrnicích v podhůří Kralického Sněžníku jsme strávili tři dny plné aplikované matematiky. Naši zahraniční i domácí hosté pro tento seminář byli Hiba Nassar, Richard Andrášik, Michal Pešta a Matúš Maciak. Domácí pracoviště nemohl reprezentovat nikdo jiný než samotný vedoucí workshopu Karel Hron následovaný svou doktorandkou Ivanou Pavlů. I přes nepřízeň počasí, kdy by ani psa nevyhnal, jsme si nemohli odpustit pěší výlet. A za mlhou hustou tak, že by se dala krájet, na nás čekala Horská Chata Návrší. Třídenní workshop uplynul jako voda a nám nezbývá než se těšit na příští rok.

  Fotografie a další najdete na této stránce.

  více informací zde
  03.11.2022 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   I. Výjezdový workshop aplikované matematiky

  Ve dnech 3. – 5. listopadu 2022 se uskuteční I. Výjezdový workshop aplikované matematiky, který navazuje na dlouholetý tradiční workshop Teorie a praxe statistického zpracování dat. Workshop je opět určen vědecko-pedagogickým pracovníkům a studentům zejména navazujícího a doktorského studia aplikované matematiky, kteří mají zájem o problematiku komplexní datové analýzy.   Workshop se uskuteční v naší oblíbené destinaci v podhůří Kralického Sněžníku na Kralické chatě ve Stříbrnicích (Staré Město pod Sněžníkem). Více najdete v tomto oznámení.   
  Registrace na workshop probíhá odesláním závazného registračního mailu na adresu jana.radova@upol.cz do vyčerpání kapacity workshopu. Po registraci obdržíte bližší organizační informace. Do vyčerpání kapacity je účastníkům pobyt na workshopu hrazen. 

  více informací zde
  10.10.2022 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

  Matematická pohotovost - pomoc studentům od studentů (ZS 2022/2023)

  Na začátku akademického roku 2021/2022 se zrodil nápad Matematické pohotovosti - pomoc studentům od studentů. Tohoto úkolu se zhostili naši doktorandi, neboť čerstvě opustili studentské lavice a zvládnou se tak dívat na učivo matematiky jak pohledem studentů, tak i pohledem od katedry. Už od úplného začátku měla pohotovost značný úspěch mezi studenty, kteří ji hojně využívali a nebáli se přijít s dotazy. Pevně věříme, že si Matematická pohotovost najde přízeň i v dalších semestrech a pomůže studentům ke zdárnému průchodu studiem.

  V zimním semestru akademického roku 2022/2023 Vám budou pomáhat Ivana Pavlů, Viktorie Nesrstová, Stanislav Škorňa a Věra Krajščáková. Bližší informace najdete na přiloženém plakátku.

  více informací zde
  30.09.2022 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

  Noc vědců 2022

  Ani my jsme s naším stánkem Matematika počítá všemi smysly! nechyběli u již tradiční Noci vědců, která proběhla 30. září. První nedočkavé zájemce o vědu jsme přivítali již v 17:00 a s posledními jsme se loučili až úderem půlnočních zvonů. Akce se těšila nebývale velkého zájmu a společně s malými i velkými nadšenci pro vědu jsme prověřili všechny smysly. A co bylo v letošní vědecké nabídce? Anička Jurišicová se svou neuronovou sítí ukázala všem návštěvníkům, jak se stát Mozartem snadno a rychle a jak děsivé strojové učení může být. Bára Trlicová a Vojta Asszonyi zkrotili rozvlněné vlny pomocí Fourierovy transformace a ukázali její praktické využití nejen v jedné ale dokonce ve dvou dimenzích. No a protože matematiky není nikdy dost, tak k protáhnutí mysli i těla tu byl Matyáš Kovařík s úlohou obchodního cestujícího, která opět sklidila velký úspěch i malých i velkých návštěvníků. Pod obrovským náporem návštěvníků jsme sice společnou fotku nezvládli, ale i přesto všem čtyřem hrdinům patří VELKÉ DÍKY! Byli jste skvělí! Nám nezbývá než se zase těšit na příští rok. 

  Podrobnější informace a fotogalerii najdete zde.

  více informací zde
  15.09.2022 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

  Výjezdní meeting projektu GAČR v St. Lorenzen am Wechsel 2022

   Ve dnech 12. -15. 9. 2022 se konal v rakouském St. Lorenzen am Wechsel výjezdní meeting projektu GAČR Zobecněná relativní data a robustnost v Bayesových prostorech, kde jako řešitelské pracoviště funguje vedle Technické univerzity Vídeň právě naše katedra. Karel Hron, Jitka Machalová, Kamila Fačevicová a Ivana Pavlů diskutovali spolu s kolegy z Vídně, Berlína, Milána a Montrealu nad aktuálními i budoucími tématy a směry další vzájemné spolupráce.
  Více najdete na této stránce.

  více informací zde
  14.09.2022 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

  Přednáška T. Fürsta v rámci kurzu CŽV Medicína trochu jinak

  Dne 14. 9. 2022 vystoupí Tomáš Fürst s přednáškou Cesta do pekel aneb Jak špatné incentivy a špatná statistika ničí biomedicínský výzkum, která je součástí přednáškového cyklu Medicína trochu jinak. Přednáška proběhne od 17 do 19 hodin ve velké posluchárně  Teoretických ústavů  LF UP Olomouc, Hněvotínská 3.
  Přednáška probíhá v rámci kurzů CŽV a přihlášení je možné na této stránce.

  více informací zde
  08.09.2022 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

  Technical Computing Camp 2022

  Ve čtvrtek 8. 9.  a v pátek 9. 9. 2022 proběhne  9. ročník letního setkání příznivců technických výpočtů a počítačových simulací  Technical Computing Camp 2022.

  Jeho součástí je i soutěž o nejlepší uživatelský projekt vytvořený v Matlabu nebo Comsolu, které se mohou zúčastnit i studenti se svou bakalářskou či dimlomovou prací. Program, přihlášku a další informace najdete na stránkách setkání.

  více informací zde
  10.08.2022 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

  Rozpis letních termínů obhajob a státnic 2022

  Obhajoby kvalifikačních prací bakalářských oborů se konají ve středu 17. srpna  2022 od 8:40 na učebně 5066 (aktualizováno 15. 8.).

  Státní závěrečné zkoušky navazujícího oboru AME se konají ve středu 17. srpna 2022 od 8:30 na učebně  5068.

  Státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru MAP se konají ve čtvrtek 18. srpna 2022 od 8:40 na učebně  5068  (aktualizováno 15. 8.).

  Státní závěrečné zkoušky bakalářskéých oboru ME a AST  se konají ve čtvrtek 18. srpna 2022 od 8:40 na učebně  5066.

  více informací zde
  13.07.2022 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

  Rozšíření nabídky předmětů

  Dne 13.7.2022 začínají zápisy předmětů pro nadcházející zimní semestr. I tento semestr přináší několik novinek. Pro studenty druhých a třetích ročníků bakalářského studia je připraven nový předmět Matematika v průmyslu, který si můžete zapsat pod zkratkou KMA/MPRM. Předmět je určen nejen pro studenty specializace Průmyslová matematika, ale pro všechny, kteří chtějí vidět matematiku v průmyslové praxi. Na předmětu se podílí mohelnická firma HELLA.

  Druhou novinkou je rozšíření nabídky povinně volitelných předmětů oboru Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví / pojišťovnictví o  Bakalářský seminář se zkratkou KMA/BS1. Seminář přinese rady, jak psát či nepsat bakalářskou práci, a jak zlepšit své prezentační schopnosti, které se budou hodit nejen při obhajobě.  

  více informací zde
  11.07.2022 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

  Druhé kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023

  I když byl termín podání přihlášek na většinu studijních programů Univerzity Palackého 15. března, stále se lze na některé další obory v následujících dnech či týdnech přihlašovat (více informací zde).
  I na přírodovědecké fakultě je vyhlášeno druhé kolo přijímacího řízení na některé obory pro akademický rok 2022/2023. Přihlášky je možné podávat od 15. dubna do 11. července 2022.

  Ze studijních programů naší katedry je ve druhém kole přijímacího řízení otevřen bakalářský studijní program Aplikovaná matematika se specializacemi
   -  Data Science (další informace a přihláška zde),
   -  Průmyslová matematika  (další informace a přihláška zde),
   -  Matematika v ekonomické praxi (další info a přihláška zde).

  Dále je ve druhém kole možné se hlásit také navazující magisterský obor Aplikovaná matematika (další informace a přihláška zde).

   Specializace programu APlikovaná matamatika Specializace programu APlikovaná matamatika Specializace programu APlikovaná matamatika

   více informací zde
   29.06.2022 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Open Day pro studenty v Thermo Fisher Scientific Brno

   Zajímáte se o práci v Thermo Fisheru? Chcete se dozvědět, jak vznikají špičkové přístroje za miliony dolarů? Láká vás prostředí jedné z největších high-tech firem v Brně? Díky akci Open Day se k tam může podívat i vy! Akce je určena pro studenty i absolventy nejrůznějších, tj. nejenom technických oborů. Více najdete zde.

   více informací zde
   17.06.2022 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Přírodovědný jarmark 2022

   V pátek 17. 6. 2022 se uskutečnil Přírodovědný jarmark a náš již tradiční stánek Matematika – počítáme s tebou! samozřejmě nemohl chybět. Letošní ročník se nesl v duchu oslav vědy. Tak jsme slavili všemi smysly. Problém obchodního cestujícího, optické klamy, hmatové úlohy a vyklepávání rytmu potrápili malé i velké návštěvníky. Odměnou za všechny splněné úkoly byl sladký poklad ukrytý v naší uzamčené truhle.

   Našich pět statečných ve složení Anička Jurišicová, Anička Ondruchová, Bára Trlicová, Lucka Dostálová a Vojta Asszonyi si zaslouží velké díky za statečné odolávání davům zvědavců ze základních a středních škol, kteří přišli prověřit své smysly. 

   více informací zde
   08.06.2022 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Matchmaking firem a aplikované matematiky na Univerzitě Palackého

   Ve středu 8. června od 9:00 do 13:00 v učebne 5008 v 5.  patře budovy přírodovědecké fakulty proběhne Matchmaking firem a aplikované matematiky na Univerzitě Palackého.
   Naše katedra zde  představí,  co všechno umíme a s čím si od nás mohou nechat poradit a pomoct. Zástupci průmyslových podniků naopak ukážou jaké problémy řeší a v čem bychom mohli spolupracovat.
   Další informace najdete v přiloženém letáku.

   více informací zde
   20.05.2022 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Rozpis jarních termínů obhajob a státnic 2022

   Obhajoby  bakalářských i magisterských oborů se konají v pondělí 23. května  2022 od 8:30 na učebnách 5068 a 5066.

   Státní závěrečné zkoušky navazujícího oboru AM se konají v úterý 24. května 2022 od 8:00 na učebně  5068.

   Státní závěrečné zkoušky bakalářských oborů ME resp. AST se konají ve středu 25. května 2022 resp. ve čtvrtek 26 26. května od 8:30 na učebnách 5068 a 5066.

   Státní závěrečné zkoušky bakalářského oborů MATAP se konají v pátek 26. května 2022 od 8:00 na učebně 5068.

   více informací zde
   19.05.2022 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Kulatý stůl na téma: Jak se rýmuji data s lisovacími procesy

   Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky ve spolupráci se společností Plastika a.s. Vás srdečně zve ve čtvrtek 19. 5. 2022 od 9:00 do 13:00 na kulatý stůl na téma:

   Jak se rýmuji data s lisovacími procesy

   Kulatý stůl se bude konat v budově Přf UPOL na ulici 17. listopadu  v 6. patře ve velké zasedací místnosti.

    Budou zde sdíleny informace, poznatky, slepé uličky, problémy a řešení získané během pokusů systematicky sbírat procesní data ze vstříkolisů a pracovat s nimi za účelem optimalizace výroby, různých predikcí a diagnostiky výrobního procesu.

   Další informace najdete na přiloženém letáku.

   více informací zde
   05.05.2022 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Studentská vědecká soutěž O cenu děkana 2022

   Pracujete na zajímavé závěrečné práci a chcete si zasoutěžit si o pěkné ceny?
   Další ročník fakultní studentské vědecké soutěže „O cenu děkana” se koná ve čtvrtek 5. května 2022.
   Registrace je otevřena do 1. května
   na webových stránkách soutěže, kde rovněž naleznete podrobné informace k soutěži. Soutěžní práci je nutné do systému vložit také do 1. 5. 2022.
   Nikdy nebylo jednodušší se zúčastnit! Práce se odevzdává pouze v elektronické podobě, nejsou třeba žádné posudky. Není třeba práci složitě zkracovat, neboť rozsah práce není striktně omezen.
   Soutěžit mohou všichni řádně zapsaní studenti naší fakulty v sekcích Matematika a informatika, Fyzika, Chemie, Biologie a ekologie, Vědy o Zemi a Didaktika přírodovědných oborů. Každá sekce se dále dělí na tři kategorie a to bakalářskskou, magisterskou a doktorskou. Je možné se přihlásit také do posterové sekce společné pro všechny obory. Soutěž je každoročně podporována nejen děkanem fakulty a jednotlivými obory, ale i soukromými firmami, které se podílí na zajištění cen.
   Informace pro soutěžící v sekci Matematika a Informatika najdete v příslušné sekci webu soutěže. Koordinátorem na oboru Matematika a Informatika je Pavel Ženčák.

   více informací zde
   01.04.2022 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   1. Výjezdový seminář katedry

   První dubnový víkend jsme společně se studenty bakalářského studia vyrazili na Výjezdový seminář Katedry matematické analýzy a apl. matematiky do podhůří Kralického Sněžníku.
   Náplní semináře bylo studenty blíže seznámit s vědeckou činností členů katedry a zajímavými aplikacemi matematiky a v neposlední řádě také strávit čas se svými vyučujícími. Rozmary aprílového počasí nám zpestřili nejen sobotní procházku na rozhlednu Štvanice, ale také nedělní dopolední odjezd. Akce sklidila zejména u studentů velký úspěch.
   Děkujeme všem účastníků z řad studentů a členů katedry a těšíme se na příští rok!

   Více fotografie najdete na této stránce.

   více informací zde
   01.03.2022 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Nabídka na účast studentů v soutěži UNIQA Data Science Challenge

   Do you enjoy analyzing and interpreting data sets in order to solve specific problems or to find better solutions? If so, then this is the right Challenge for you! Join the UNIQA Data Science Challenge and find a model which performs better than the standard model of our Pricing Team!

   Level up your programming skills, grow your knowledge in the field of Data Science and stand the chance to win amazing prices with a total value of more than € 3.000!

   From March 1st until March 31styou will have time to submit your projects on our web page: https://uniqa4ward.com/en/challenge.html

   Before the start of the challenge, please inform yourself about the rules and conditions of participation!

   Stay tuned and follow us on LinkedInor become a member of our Facebook or LinkedIn Group UNIQA Forum MathematiQum.

   Looking 4ward to your participation!

   více informací zde
   28.02.2022 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Matematická pohotovost - pomoc studentům od studentů (LS 2021/2022)

   Na začátku akademického roku 2021/2022 se zrodil nápad Matematické pohotovosti - pomoc studentům od studentů. Tohoto úkolu se zhostili naši doktorandi, neboť čerstvě opustili studentské lavice a zvládnou se tak dívat na učivo matematiky jak pohledem studentů, tak i pohledem od katedry. Už od úplného začátku měla pohotovost značný úspěch mezi studenty, kteří ji hojně využívali a nebáli se přijít s dotazy. Pevně věříme, že si Matematická pohotovost najde přízeň i v dalších semestrech a pomůže studentům ke zdárnému průchodu studiem.

   V letním semestru akademického roku 2021/2022 Vám budou pomáhat Věra Krajščáková a Radek Svačina. Bližší informace najdete na přiloženém plakátku.

   více informací zde
   18.02.2022 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Nový předmět "Inovační procesy startupového světa"

   Naši civilizaci pohánějí vpřed technologie a inovace, které se ve zcela nečekaných chvílích zrodí někde v garážích či sklepeních podivínských vynálezců. Spalovací motor, kulomet, žárovka, lodní chronometr, mikroskop, knihtisk – každý z těchto vynálezů obrátil svět naruby. A za každým z nich je příběh člověka, který měl nápad, vizi, odhodlání a dostatek vytrvalosti, aby svoji vizi dotáhl až do praktického a komerčně úspěšného produktu.

   Bohužel kreativita, samostatnost, odhodlání a vytrvalost nepatří zrovna k těm vlastnostem, které české vysoké školy u studentů rozvíjejí. Domníváme se, že je nejvyšší čas to poněkud změnit, a proto nabízíme studentům Přírodovědecké fakulty nový předmět s názvem „Inovační procesy startupového světa“, který si můžete zapsat již v tomto letním semestru pod zkratkou KMA/IPSS. Předmět vychází z úspěšného projektu Soutěž&podnikej, za kterým stojí Martin Vítek.

   V sedmi odpoledních blocích se naučíte vyhledat příležitost pro podnikání, prototypovat a validovat vaše nápady, vytvořit finanční plán, prezentovat svůj podnikatelský plán před svými kolegy, ale i před zkušenými zástupci podnikatelské sféry. Všichni zájemci z řad studentů Přírodovědecké fakulty jsou vítáni.

   Kdyby dnes Karel IV vstal z mrtvých, jediné instituce, které by v dnešním světě bezpečně poznal, by byly kostely a univerzity. Dlouhá a slavná tradice je sice fajn, ale přece jen je někdy rozumné se pohnout vpřed.

   Tomáš Fürst

   více informací zde
   04.02.2022 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Nabídka letních stáží pro studenty na Hebrew University of Jerusalem

   Hebrew University od Jerusalem nabízí letní výzkumný program pro vysokoškolské studenty matematiky a fyziky v délce 9–12 týdnů (od 7. června 2022). Uzávěrka přihlášování přímo u Hebrew University je 15. února 2022.

   Můžete tak prožít léto v Jeruzalémě ve stimulujícím prostředí s vrstevníky zabývajícími se stejným oborem pod vedením výzkumníků z Einstein Institute of Mathematics a Racah Institute of Physics.

   Podrobné informace o tom, co program nabízí, a o podmínkách, které je třeba splnit najdete kliknutím na odkaz v přiložený letácích, nebo na stránckách s popisem programu pro studenty matematiky a programu pro studenty fyziky.

   Pokud uspějete a budete zahraniční stranou vybraní, obraceťte se kvůli dalšímu postupu na Mgr. Marii Rakovou ze zharaničního oddělení UP, je možné zažádat si o stipendium Erasmus+ KA 107/mezinarodni kreditova mobilita.

   více informací zde
   18.01.2022 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Rozpis zimních termínů obhajob a SZZ

   Obhajoby  bakalářských i diplomových prací se konají v pondělí 31. ledna 2022 od 8:30 na učebně 5068.
   Státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru ME proběhnou v úterý 1. 2. 2022 na učebně 5068 od 9:10.
   Státní závěrečné zkoušky navazujícího oboru AME proběhnou ve středu 2. 2. 2022 na učebně 5068 od 8:20.
   Státní závěrečné zkoušky navazujícího oboru MAP proběhnou ve středu 2. 2. 2022 na učebně 5066 od 9:00.

   více informací zde
   15.01.2022 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Druhý (online) Den otevřených dveří v akademickém roce 2021/2022

   V sobotu 15. ledna 2022 proběhne druhý Den otevřených dveří Univerzity Palackého v Olomouci. v akademickém roce 2021/2022, vzhledem k situace opět online.
   Katederní část programu proběhne opět online prostřednictvím platformy Zoom. Budete v ní mí možnost se zeptat na vše, co souvisí se studiem bakalářského studijního programu Aplikovaná matematika, který je nabízen ve třech specializacích: Data science, Průmyslová matematika a Matematika v ekonomické praxi. Součástí je také ukázková hodina statistického zpracování dat.

   Rozcestník po oborech a informace o dni otevřených dveří za celou Přírodovědeckou fakultu najdete na této stránce. Souhrnné informace o studiu na Univerzitě Palackého najdete na stránkách univerzitnimesto.cz, kde také můžete podat přihlášku.

   více informací zde
   03.12.2021 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Prosincový Den otevřených dveří UP

   Na první letošní Den otevřených dveří Univerzity Palackého v Olomouci. který proběhne v pátek 3. prosince 2021 se chystá i naše katedra.
   Zájemci o studium tak budou mimo jiné mít možnost se zeptat na vše, co souvisí se studiem bakalářského studijního programu Aplikovaná matematika, který je nabízen ve třech specializacích:  Data science, Průmyslová matematika a Matematika v ekonomické praxi.
   Další podorobnosti zveřejníme později.

   Souhrnné informace o veškerých možnostech studia na Univerzitě Palackého najdete na stránkách univerzitnimesto.cz, kde také můžete podat přihlášku.

   více informací zde
   10.11.2021 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Kulatý stůl o využití datové analytiky při optimalizaci lisovacích procesů.

   Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky ve spolupráci se společností Plastika a.s. Vás srdečně zve ve středu 10. 11. 2021 od 9:00 na kulatý stůl na téma: Jak může pomoci datová analytika při optimalizaci lisovacích procesů.

   Pozvání přijali rovněž kolegové ze společností Hella, Diribet a Plastika, kteří budou s námi sdílet informace, poznatky, problémy a řešení, na které jsme s nimi narazili během pokusů systematicky sbírat procesní data ze vstřikolisů a rozumným způsobem s nimi pracovat především za účelem optimalizace výrobního procesu.

   Prosíme zájemce o účast, aby se ohlásili paní Zuzana Bartoškové na zuzana.bartoskova@upol.cz nejpozději do 5.listopadu 2021.

   více informací zde
   21.10.2021 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Data Science 4 Hella!

   Spolupráce naší katedrou se společností Hella probíhá v různých formách a různé intenzitě již mnoho let. Tento semestr jsme se domluvili na spolupráci v oblasti vzdělávání.
   Nabídli jsme pracovníkům Helly školení v oblasti práce s daty, jejich vizualizací a zpracováním pomocí různých softwarových nástrojů, nabídli jsme základní přehed v oblasti strojového učení, správné (tedy bayesovské) inference a mnoha dalších zajímavých okruhů.
   Scházíme se každý týden ve čtvrtek odpoledne jak fyzicky na půdě fakulty, tak v online režimu.
   Díky překvapivě vysokému počtu zájemců ze strany Helly patří tento kurs k největším, který naše katedra v tomto semestru zajišťuje.
   Doufáme, že tento typ vzdělávacích aktivit pro "starší a pokročilé" se stanou standardní a čím dál tím důležitější položkou v našem portfoliu činností.

   více informací zde
   24.09.2021 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Noc vědců 2021

   V pátek 24.9.2021 bylo na fakultě opět rušno. Poklidný páteční večer rozvířila NOC VĚDCŮ, jejímž tématem pro letošní ročník byl ČAS. Do akce se zapojil i náš stánek Matematika – počítáme s tebou! 

   Pouze hrstce statečných se podařilo v průběhu večera dohnat čas a uniknout z uzamčené pracovny šíleného a vychytralého matematika Epsilóna. Při čekání na znovuotevření brány únikové místnosti si naši soutěžící mohli vyzkoušet i naši vlastní aplikaci na rozpoznání písma a geometrických tvarů, která sklidila ohromný úspěch u malých i velkých návštěvníků. Na ty, kteří stále ještě nebyli matematikou dostatečně nabaženi, čekal nelehký problém obchodního cestujícího.

   Podrobnější informace a fotogalerii najdete zde.

   více informací zde
   17.08.2021 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Rozpis letních termínů obhajob a státnic

   Obhajoby  kvalifikačních prací bakalářských  oborů se konají v úterý 24. srpna  2021 od 8:30 na učebně 5068.

   Státní závěrečné zkoušky navazujícího oboru AME se konají ve středu 25. srpna 2021 od 10:00 na učebně  5068.

   Státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru ME se konají ve čtvrtek 26. srpna 2021 od 8:40 na učebnách 5066 a 5068.

   Státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru  AST  se konají v pátek 27. srpna 2021 od 8:40 na učebně  5066.

   Státní závěrečné zkoušky navazujícího oboru MAP  se konají v pátek 27. srpna 2021 od 9:00 na učebně  5068.

   více informací zde
   30.07.2021 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Protilátky a opakované infekce

   Mezi českou odbornou veřejností se již dlouho vede debata o tom, jaká hladina protilátek proti koronaviru představuje ochranu proti dalšímu onemocnění.
   Tohle téma má podle jednoho ze spoluautorů Tomáše Fürsta dosti závažné politické důsledky, neboť lidé, kteří mají protilátky, nemají stejná práva jako očkovaní. Nedávno se k této věci vyslovil i nejvyšší správní soud.
   Díky práci členů naší katedry a jejich kolegů sdružených ve spolku SMIS jsme o něco blíže odpovědi založené na datech. Na základě rozsáhlých dat z několika českých laboratoří můžeme protektivní hladinu protilátek stanovit velmi spolehlivě. Publikace ukazuje, že jakákoliv hladina IgG protilátek, která je nad limitem pozitivity stanoveným výrobcem, predikuje imunitu vůči onemocnění s pravděpodobností 99.6%
   Spoluautor studie Tomáš Fürst shrnuje výsledek takto:
   "Pozitivní výsledek testu na protilátky tedy poskytuje větší míru jistoty, že je člověk před opakovanou infekcí chráněn, než poskytuje pozitivní výsledek PCR testu jistotu, že člověk skutečně koronavirus na sliznici má."

   více informací zde
   01.07.2021 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Studentská soutěž O cenu děkana 2021

   Vytvořili jste zajímavou práci a chcete ji představit ostatním?
   Další ročník fakultní studentské vědecké soutěže „O cenu děkana” se koná ve čtvrtek 1. července 2021.
   Registrace končí 24. června. Podrobné informace k soutěži najdete na webových stránkách soutěže.
   Práce se odevzdává pouze v elektronické podobě, nejsou třeba žádné posudky, rozsah práce není striktně omezen.
   Soutěžit mohou všichni řádně zapsaní studenti naší fakulty a také absolventi SZZ v období květen až červenec 2021.
   Soutěž je rozdělena do následujících sekcí Matematika a informatika, Fyzika, Chemie, Biologie a ekologie, Vědy o Zemi a Didaktika přírodovědných oborů. Každá  sekce se dále dělí na tři kategorie a to bakalářskskou, magisterskou a doktorskou.
   Také je možné se přihlásit do posterové sekce společné pro všechny obory.
   Informace pro soutěžící v sekci Matematika a Informatika najdete v příslušné sekci webu soutěže. Koordinátorem na oboru Matematika a Informatika je Pavel Ženčák.

   více informací zde
   31.05.2021 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Rozpis jarních termínů obhajob a státnic

   Obhajoby  bakalářských i magisterských oborů se konají v pondělí 31. května  2021 od 8:30 na učebnách 5068 (Bc.) a 5066 (Mgr.)

   Státní závěrečné zkoušky navazujícího oboru AME se konají v úterý 1. června 2021 od 8:30 na učebně  5068.

   Státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru ME se konají ve středu 2. června 2021 od 8:40 na učebnách 5066 a 5068.

   Státní závěrečné zkoušky bakalářských oborů  AST a MATAP se konají ve čvtrtek 3. června 2021 od 8:30 na učebně  5066.

   více informací zde
   08.04.2021 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Druhé kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022

   I když byl termín podání přihlášek na většinu studijních programů Univerzity Palackého 15. března, stále se lze na některé další obory v následujících dnech či týdnech přihlašovat. Více informací za celou UP  zde.

   I na přírodovědecké fakultě je vyhlášeno druhé kolo přijímacího řízení na některé obory pro akademický rok 2021/2022. Přihlášky je možné podávat od 15. dubna do 15. července 2021.

   V rámci druhého kola přijímacího řízení bude možno přihlásit se na bakalářský studijní program Aplikovaná matematika se specializacemi Data Science, Průmyslová matematika a Matematika v ekonomické praxi.

   Specializace programu APlikovaná matamatika Specializace programu APlikovaná matamatika Specializace programu APlikovaná matamatika

    

   více informací zde
   21.01.2021 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Rozpis lednových termínů obhajob a SZZ

   Obhajoby  se konají v úterý 26. 1. 2021 od 9:00 na učebně 5068.
   Státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru MAP se konají ve středu 27. 1. 2021 na učebně 5066 od 9:00.
   Státní závěrečná zkouška navazujícího oboru AME se konají ve středu 27. 1. 2021 od 8:00 na učebně 5068.
   Státní závěrečné zkoušky bakalářských oborů ME a AST se konají ve čtvrtek 28. 1. 2021 od 9:00 na učebně 5068.

   více informací zde
   16.01.2021 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Druhý online Den otevřených dveří v akademickém roce 2020/2021

   V sobotu 16. ledna 2021 proběhne druhý online Den otevřených dveří Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci katederní části programu, která proběhne prostřednictvím platformy Zoom, budete mít m.j. možnost se zeptat na vše, co souvisí se studiem bakalářského studijního programu Aplikovaná matematika, který je nabízen ve třech specializacích: Data science, Průmyslová matematika a Matematika v ekonomické praxi.

   Rozcestník po oborech a informace o dni otevřených dveří za celou Přírodovědeckou fakultu najdete na této stránce. Souhrnné informace o studiu na Univerzitě Palackého najdete na stránkách univerzitnimesto.cz, kde také můžete podat přihlášku.

   více informací zde
   15.12.2020 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Nová specializace bakalářského programu Aplikovaná matematika

   Od roku 2021/2022 katedra otevírá nově schválenou třetí specializaci  bakalářského studijního programu APLIKOVANÁ MATEMATIKA.

   Specializace MATEMATIKA V EKONOMICKÉ PRAXI je nově otevírané studium, v jehož rámci se elegantně propojí znalosti z oblasti matematického modelování a statistického zpracování dat s důkladným porozuměním ekonomických souvislostí a procesů, které probíhají v každé dobře fungující organizaci. Naučíme Vás zpracovat, vizualizovat, analyzovat, interpretovat a modelovat nejrůznější (nejen) ekonomická data. Seznámíme vás se základy ekonomie, podnikové ekonomiky, financí a též i finanční matematiky. Přidáme základy programování, práci s databázemi a jazykem SQL. A abyste své výsledky mohli tlumočit i manažerům v nadnárodních korporacích, nabídneme vám kurzy obchodní angličtiny. 

   S matematicko-ekonomickým studiem máme na katedře mnohaleté zkušenosti. Tato specializace navazuje na tradici našeho velice oblíbeného a úspěšného studijního oboru Matematika - ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví, jehož absolventi jsou neustále s námi v kontaktu, a tudíž víme, že v praxi je po matematicích s ekonomickými znalostmi stále velká poptávka

   Doplňme, že další dvě specializace bakalářského programu APLIKOVANÁ MATEMATIKA jsou otevřeny už od loňského roku.

   Specializace DATA SCIENCE je studium jedné z nejžádanějších specializací na pracovním trhu, ve kterém vás naučíme sbírat, vizualizovat, analyzovat, modelovat a interpretovat data všeho druhu.

   Specializace PRŮMYSLOVÁ MATEMATIKA je  studium, ve kterém vás naučíme popisovat přírodní a technické procesy matematickým jazykem, analyzovat je, modelovat, predikovat a optimalizovat.

   Dále připomínáme, že také od roku 2020/2021 je již otevřen navazující magisterský studijní program APLIKOVANÁ MATEMATIKA, ve kterém se naučíte se data vizualizovat, analyzovat, interpretovat, efektivně využívat nástrojů statistického učení, optimalizace či rozhodovacích metod.

   více informací zde
   04.12.2020 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Online Den otevřených dveří

   V pátek 4. prosince 2020 proběhne první online Den otevřených dveří Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci katederní části programu, která proběhne prostřednictvím platformy Zoom, budete mít m.j. možnost se zeptat na vše, co souvisí se studiem bakalářského studijního programu Aplikovaná matematika, který je nabízen ve třech specializacích:  Data science, Průmyslová matematika a Matematika v ekonomické praxi. Souhrnné informace o studiu na Univerzitě Palackého najdete na stránkách univerzitnimesto.cz, kde také můžete podat přihlášku.

   více informací zde
   04.12.2020 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Podcast s Viktorií Nesrstovou na Spotify

   Pro někoho je matematika noční můrou a strašákem, pro studentku Viktorii Nesrstovou láskou na celý život. Proč ji matematika tak oslovila? Jak je studium svázané s praxí? Jaký je život vysokoškoláka? To zjistíte v jedné z epizod  podcastu Jak na přírodu. Kde se také dozvíte, že se Viktorie zaměřuje na statistiku, je ráda za příležitost popularizovat vědu v Pevnosti poznání a kromě toho působí v Akademickém senátu PřF.

   více informací zde
   12.10.2020 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Přechod na distanční výuku od pondělí 12. října

   Vláda ČR nařídila povinný přechod všech vysokých škol na distanční výuku, a to od pondělí 12. října do 25. října. Celé znění opatření Vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 si můžete přečíst zde.

   Až budou od ministerstva známy podrobnosti najdete detailnější informace na stránce UP a stránce PřF, které jsou věnované opatřením proti šíření onemoci COVID-19. Doporučujeme obsah těchto stránek sledovat pravidelně.

   více informací zde
   29.09.2020 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Výběrové řízení na studentské mobility na letní semestr 2020/2021

   Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky vyhlašuje dodatečné výběrové řízení na studentské mobility v rámci programu Erasmus pro letní semestr školního roku 2020/21. Výběrové řízení se bude konat 29. září 2020 ve 13 hodin v místnosti 5.062. Vyhlášení výběrového řízení najdete zde. Další informace o studiu v zahraničí najdete na této stránce.

   více informací zde
   18.09.2020 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Výuka v zimním semestru 2020/2021

   Od 21. 9. 2020 začíná výuka v zimním semestru 2020/2021.
   S ohledem na současný stav šíření nákazy COVID-19 je od 18. 9. 2020 povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest pro studenty a vyučující během přednášek a seminářů v učebnách a posluchárnách.
   Podle vývoje situace mohou být vydávána další hygienická opatření a tak může docházet ke změnám podmínek, za kterých probíhá výuka, prakticky ze dne na den
   Sledujte proto pravidelně příslušnou stránku UP a také stránky Přírodovědecké fakulty, kde jsou tyto podmínky zveřejňovny.

   více informací zde
   19.08.2020 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Obhajoby bakalářských i magisterských oborů se konají v pondělí 24. 8. 2020 od 9:00 na učebně 5068.

   Státní závěrečné zkoušky navazujícího oboru AME se konají v úterý 25. 8. 2020 od 9:40 na učebně 5068.

   Státní závěrečné zkoušky bakalářských oborů AST resp. ME se konají ve středu 26. 8. 2020 od 8:40 na učebně 5068 resp. ve čtvrtek 27. 8. 2020 od 8:40 na učebnách 5066 a 5068 (poslední aktualizace rozpisu 25. 8. 2020 ve 13:45).

    

   více informací zde
   08.06.2020 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Rozpisy červnových termínů obhajob a SZZ

   Obhajoby bakalářských oboru ME a AST se konají ve čtvrtek 18. 6. 2020 od 9:00 na učebnách 5066 a 5068. Státní závěrečné zkoušky oboru ME se konají ve středu 24. 6. 2020 od 8:40 na učebnách 5066 a 5068, SZZ oboru AST proběhnou ve čtvrtek 25. 6. 2020 od 8:40 na učebně 5068, detailní rozpisy obou najdete v tomto souboru.

   Obhajoby navazujícího oboru AME se konají v pondělí 22. 6. 2020 od 8:30 na učebně 5066, státní závěrečné zkoušky tohoto oboru se konají v úterý 23. 6. 2020 od 8:10 na učebnách 5066 a 5068.

   Státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru MAP i magisterského oboru MAP se konají v pátek 26. 6. 2020 od 8:30 na učebnách 5066 a 5068.

   více informací zde
   18.05.2020 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Volby do AS PŘF a AS UP

   Ve středu 20. 5. a ve čtvrtek 21. 5. proběhnou volby do akademického senátu PřF, který je důležitou součástí akademické samosprávy fakulty. Kompletní informace včetně seznamu kandidátů najdete zde. Hlasování bude probíhat elektronickou formou, takže se můžete zúčastnit i z domova.

   Z naší katedry kandiduje z akademických pracovníků Tomáš Fürst. Jeho volební program najdete na této stránce.
   Do studentské části senátu kandiduje Viktorie Nesrstová, která je studentkou doktorského studia na naší katedře. Její program najdete na této stránce.

   Od 19.5. do 25. 5. se konají také volby do akademického senátu UP. Více najdete na této stránce. Hlasování bude probíhat elektronicky na stránce https://nasevolby.upol.cz/. Návod najdete na UPWiki zde.

   Vzhledem k důležité roli obou senátů a vlivu jejich rozhodnotí na chod fakulty a auniversity vyzýváme všechny akademické pracovníky i studenty k účasti ve volbách.

   více informací zde
   27.04.2020 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Informace k omezenému zpřístupnění prostor UP a PřF od 27. 4. 2020

   Vláda ČR dne 23. dubna ohlásila od 27. dubna částečné uvolnění opatření týkající se vysokých škol Od tohoto data jsout nově v omezené míře znovu přístupné prostory Univerzity Palackého pro studenty všech ročníků. Studenti mohou po domluvě s pedagogem na konzultace, zkoušky a praxe. Klasická výuka se nadále nekoná.

   Další obecné informace o režimu na UP najdete na této stránce.

   Konkrétní informace za jakých podmínek a v jakých případech je to možné na PřF najdete na této stránce.

   více informací zde
   24.04.2020 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Jarní termíny SZZ a obhajob 2019/2020

   Byly stanoveny jarní termíny pro státní závěrečné zkoušky a obhajoby:

   • 18.6. čtvrtek obhajoby bakalářských prací
   • 22.6. pondělí obhajoby magisterských prací
   • 23.6. úterý SZZ AME
   • 24.6. středa SZZ ME
   • 25.6. čtvrtek SZZ ME+AST
   • 26.6. pátek SZZ MATAP + MAP
   více informací zde
   17.04.2020 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Změny v harmonogramu letního semestru – aktualizace

   V termínu 17. srpna - 15. září 2020 bude umožněno obhajovat závěrečné práce jak studentům bakalářských tak magisterských oborů.

   Termín pro odevzdání prací pro letní termíny obhajob byl posunut na 30. 7. 2020. Stěžejní je odevzdání práce prostřednictvím STAGu a nahlášení termínu odevzdání.

   více informací zde
   03.04.2020 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Změny v harmonogramu letního semestru

   Vzhledem mimořádné situaci byly zrušeny květnové termíny státních závěrečných zkoušek (SZZ) a stanovena jejich realizace v náhradních termínech 15. června - 10. července 2020 a 17. srpna - 15. září 2020.Konkrétní termíny SZZ budou stanoveny podle vývoje aktuální situace.

   Mezní termín pro splnění studijních povinností pro absolventské ročníky se prodlouží do 31. května 2020.
   Termín odevzdání kvalifikačních prací je nově stanoven na 22. května 2020.

   více informací zde
   22.03.2020 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Až do odvolání zrušena veškerá kontaktní výuka na UP

   V souvislosti se situací ohledně šíření nákazy COVID-19 vedení UP na základě mimořádného opatření vlády ruší od 11. 3. 2020 až do 22. 3. 2020 do odvolání kontaktní výuku.

   Opatření se samozřejmě týká i všech přednášek, seminářů a cvičení vyučujících z naší katedry. Až do odvolání jsou také zrušeny veškeré konzultační hodiny. Zaměstnancům je doporučeno v maximální možné míře využívat homeoffice.

   Vzhledem k délce opatření bude nutné samostudium studentů. Kontakt studentů a vyučujících je možný pouze prostřednictvím emailů, Moodlu, e-learningu (popřípadě dalších elektronických technologií, např. Skypu).

   Vyhlášení opatření najdete na této stránce, projděte si i podrobnější upřesnění je zde, další zpřísnění dané vyhlášením nouzového stavu vládou ČR najdete na této stránce.

   Aktuální informace o vývoji situace na UP Olomouc najdete na následující stránce.

   více informací zde
   20.03.2020 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Vyrovnávací kurzy z matematiky 2020

   Studentům nastupujícím do prvních ročníků PřF UP nabízíme Vyrovnávací kurzy matematiky. Jde o pět kurzů, které budou probíhat vždy v pátky odpoledne. V rámci těchto kurzů bude opakována a procvičována středoškolská matematika: algebraické výrazy, rovnice, nerovnice, logaritmické a exponenciální funkce, analytická geometrie a goniometrie. První z těchto kurzů začne v pátek 20. 3. 2020, poslední kurz proběhne v pátek 26. 4. 2020.

   Z důvodu zrušené kontaktní výuky kurzy nemohou proběhnout v původně plánovaných termínech. O kurzy Vás však nechceme připravit. Pokud to jen trochu půjde, kurzy proběhnou, ale v jiné termíny. V současné době nevíme, jak dlouho tato situace potrvá. O novém harmonogramu Vás budeme informovat hned, jakmile se situace s uzavřením škol vyjasní.

   Tyto kurzy budou vedeny zkušenými lektory z obou matematických kateder a jsou určeny především těm uchazečům o studium, které čekají přijímací zkoušky z matematiky a dále těm, kteří cítí nedostatky ve svých znalostech SŠ matematiky a chtějí být na studium na VŠ více připraveni.

   Všechny nabízené kurzy jsou zdarma. Je možno se přihlásit na všechny, nebo i pouze na jeden z nabízených kurzů. Podrobný rozpis kurzů a přihláška je k nalezení zde. Podrobný harmonogram a obsah kurzů na rok 2020 najdete zde.

   Všichni zájemci jsou vítáni!

   více informací zde
   15.03.2020 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Nové studijní programy Aplikovaná matematika

   Specializace programu APlikovaná matamatika

   Až do do 15. 3. 2020 můžete podávat přihlášky ke studiu na přírodovědecké fakultě UP včetně nových i stávajících studijních programů naší katedry.

   Od roku 2020/2021 katedra otevírá nově schválený bakalářský studijní program APLIKOVANÁ MATEMATIKA, v rámci kterého si studenti budou moci zvolit ze dvou specializací.

   Specializace DATA SCIENCE je nově otevřené studium jedné z nejžádanějších specializací na pracovním trhu. Naučíme vás sbírat, vizualizovat, analyzovat, modelovat a interpretovat data všeho druhu. To se samozřejmě neobejde bez notné dávky selského rozumu, základů programování a několika matematických dovedností. Odměnou bude univerzální uplatnitelnost na pracovním trhu a porozumění technologiím 21. století – strojovému učení, umělé inteligenci a průmyslu 4.0.

   Specializace programu APlikovaná matamatika Specializace PRŮMYSLOVÁ MATEMATIKA je nově otevřené studium poněkud přehlížené, leč velmi důležité specializace. Vysvětlíme vám, že všechny technologie a inovace stojí na porozumění přírodním zákonům, jejichž společným jazykem je matematika. Naučíme vás popisovat přírodní a technické procesy matematickým jazykem, analyzovat je, modelovat, predikovat a optimalizovat. To se neobejde bez základů práce s daty, programování a notné dávky zajímavé matematiky. Odměnou bude schopnost pracovat ve výzkumu a vývoji či zaujmout klíčovou pozici v jakémkoliv výrobním procesu, který vyžaduje řízení, optimalizaci, diagnostiku či predikci. A takové jsou všechny.

   Od roku 2020/2021 katedra otevírá také nově schválený navazující magisterský studijní program APLIKOVANÁ MATEMATIKA s nejnovějšími trendy v data science

   Tento program je pokračovatelem úspěšného navazujícího studijního oboru Aplikace matematiky v ekonomii, který byl inovován s cílem poskytnout široké spektrum pokročilých znalostí, bez kterých se jen stěží obejde každý, kdo chce jednou pracovat ve zlatém dolu dnešní doby, kdo chce pracovat s DATY. Naučit se data vizualizovat, analyzovat, interpretovat, efektivně využívat nástrojů statistického učení, optimalizace či rozhodovacích metod - to vše vám nabízíme v balíčku, který byl diskutován i s našimi průmyslovými partnery. Přitažlivé možnosti uplatnění spolu s výběrem předmětů z matematicko-ekonomických disciplín pro hladký přechod do ekonomické praxe činí tento studijní program jak první volbou po bakalářském studiu oborů matematiky a aplikované matematiky na přírodovědecké fakultě, tak atraktivní možností pokračování studia pro studenty z jiných podobně orientovaných bakalářských studijních oborů.

   více informací zde
   18.01.2020 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Lednový Den otevřených dveří UP

   V pátek v sobotu 18. ledna 2020 proběhne druhý Den otevřených dveří University Palackého v tomto akademickém roce. Cílem této akce je informovat všechny zájemce o studium o možnostech studia na UP. Více o programu akce na celé UP najdete na této stránce. Na Google Play nebo App Store si můžete stáhnout do mobilu i aplikaci Studuj na UP s programem dne otevřených dveří a interaktivní mapou budov a pracovišť UP.
   Stručné informace o programu na přírodovědecké fakultě najdete na této stránce, podrobnější informace v tomto souboru.
   Této akce se samozřejmě zůčastní i zástupci naší katedry a budete mít možnost se jich zeptat na vše, co souvisí s oborem APLIKOVANÁ MATEMATIKA a jeho nově otevíranými studijními specializacemi DATA SCIENCE a PRŮMYSLOVÁ MATEMATIKA.

   více informací zde
   06.12.2019 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Dny otevřených dveří UP

   V pátek 6. prosince 2019 a v sobotu 18. ledna 2020 proběhnou Dny otevřených dveří University Palackého. Této akce se samozřejmě zůčastní i zástupci naší katedry a budete mít možnost se jich zeptat na vše, co souvisí s oborem APLIKOVANÁ MATEMATIKA a jeho nově otevíranými studijními specializacemi DATA SCIENCE a PRŮMYSLOVÁ MATEMATIKA.

   více informací zde
   24.10.2019 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   T. Fürst na NeKonferenci

   Ve čtvrtek 24. října se Tomáš Fürst s Halinou Šimkovou zúčastnili netradiční akce zvané NeKonference. Program můžete najít zde: https://www.lmcnekonference.cz/ . Tomáš s Halinou povídali lidem z korporátu, jak ošidná je jejich intuice a jak by se jim mohla hodit správná, tedy bayesovská inference. Business leaders reagovali lépe než jsme očekávali -- naletěli na úplně všechny chytáky a divili se mnohem víc, než jsme doufali.Až bude třeba nějakého skutečně důležitého rozhodnutí, snad si na nás vzpomenou.

   více informací zde
   14.09.2019 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Workshop Teorie a praxe statistického zpracování dat 2019

   Ve dnech 21. - 23. listopadu 2019 se uskuteční již osmý ročník tradičního workshopu Teorie a praxe statistického zpracování dat, který je určen všem vědecko-pedagogickým pracovníkům a studentům matematiky a aplikované matematiky na PřF UP (především navazujícího a doktorského studia), kteří mají o problematiku statistického zpracování dat zájem.

   Workshop se tradičně uskuteční v podhůří Králického Sněžníku ve dnech 21. - 23. listopadu 2019. Tentokrát bude workshop probíhat v Nové Senince (Staré Město pod Sněžníkem).

   Více informací najdete v tomto oznámení nebo na této stránce.

   Registrace na workshop probíhá odesláním závazného registračního mailu (předmět "Workshop Nová Seninka 2019") na adresu eva.fiserova@upol.cz do vyčerpání kapacity workshopu, nejpozději do 11. 10. 2019. Po registraci obdržíte bližší organizační informace. Do vyčerpání kapacity je účastníkům pobyt na workshopu hrazen.

   více informací zde
   13.09.2019 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Workshop o bayesovských sítích na kongresu forenzních genetiků

   Tomáš Fürst se vypravil na další výlet přes hranice oboru a na mezinárodním kongresu forenzních genetiků v Praze vedl čtyřhodinový workshop o bayesovských sítích. Workshop byl obsazen do posledního místečka, což mohlo být buďto tím, že téma je pro komunitu forenzních genetiků nesmírně zajímavé, nebo tím, že místnost byla malá. Kongres se konal náhodou v Praze a zúčastnilo se ho přes tisíc lidí. Hlavním organizátorem byl Jiří Drábek z UMTM a jedním z hlavních řečníků Halina Šimková, se kterými jsme propojeni skrze cetrum pro bayesovskou inferenci 4B|N.

   více informací zde
   09.09.2019 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Letní škola matematiky 2019

   Od 9. září do 13. září se bude konat Letní škola matematiky 2019, která je zaměřena na sjednocení úrovně uchazečů z různých typů středních škol. Letní škola je určena zejména pro budoucí studenty oborů Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví, Aplikovaná statistika a Matematika a její aplikace, ale je otevřena všem studentům nastupujícím na PřF UP.
   Přihlásit se můžete na webových stránkách Letní školy matematiky www.letniskolamatematiky.cz, kde také najdete aktuální informace k letošnímu ročníku. Letní škola má svou stránku i na Facebooku.
   Cena kurzu je 1950,- Kč. V ceně je zahrnuto 34 vyučovacích hodin matematiky, studijní a procvičovací materiály a doplňkové informace o studiu na UP v Olomouci.
   Ubytování a stravu si každý účastník zajišťuje sám. Pro studenty UP (ale i ostatní) doporučujeme ubytování na VŠ kolejích.

   více informací zde
   28.08.2019 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru ME se konají ve středu 28. 8. 2019 od 8:20 na učebnách 5066 a 5068. Obhajoby bakalářského oboru ME se konají ve středu 28. 8. 2019 od 16:30 na učebně 5066.

   Státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru MATAP se konají v pátek 30. 8. 2019 od 8:30 na učebně 5066.

   Státní závěrečné zkoušky navazujícího oboru AME se konají ve čtvrtek 29. 8. 2019 od 8:30 na učebnách 5066 a 5068 (naposledy upraveno 26.8. cca ve 13 hodin).

    

   více informací zde
   06.06.2019 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Veletrh vědy a výzkumu Univerzity Palackého

   Ve dnech 7. a 8. června 2019 se koná osmnáctý Veletrh vědy a výzkumu Univerzity Palackého, jehož zaměření letos souvisí s ochranou Země, a na to, co každý z nás může udělat pro její záchranu. Různé aktivity budou probíhat v budově přírodovědecké fakulty v pátek od 9 do 15 hodin a v pátek od 9 do 17 hodin i v sobotu od 9 do 18 hodin v Pevnosti poznání a přilehlé botanické zahradě. Součástí programu bude také soutěž, ceny do ní věnoval Olomoucký kraj a statutární město Olomouc vstup je zdarma. Více o programu na najdete zde.
   Do akce se s mottem Matematika – počítáme s tebou! zapojí i Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky. Dokážeme pomocí matematiky zmírnit dopad člověka na přírodu a pomoci zachránit planetu? Přijďte vyzkoušet sílu optimalizace a rozhodování a zasoutěžit si v řešení úkolů a hádanek.
   Aktualizace: Podrobnější informace o dění na stánku katedgry a fotogalerii najdete zde.

   více informací zde
   20.05.2019 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Rozpisy jarních termínů obhajob a SZZ

   Obhajoby navazujícího studijního oboru MAP se konají v pondělí 27. 5. 2019 na učebně 5068. Obhajoby navazujícího oboru AME ( částečně i MAP) se konají v pondělí 27. 5. 2019 na učebně 5066.
   Státní závěrečné zkoušky navazujícího oboru AME se konají v úterý 28. 5. 2019 na učebnách 5066 a 5068.

   Obhajoby bakalářských oborů ME, AST a MATAP se konají v pondělí 10. 6. 2019 od 9 hodin na učebnách 5066 a 5068.
   Státní závěrečné zkoušky bakalářských oborů ME a AST se konají v úterý 11. 6. 2019 od 8:40 na učebnách 5066 a 5068 a ve středu 12. 6. 2019 na učebně 5066 od 8:40.

   Státní závěrečné zkoušky navazujícího oboru MAP se konají ve středu 12. 6. 2019 od 8:20 na učebně 5068.

   více informací zde
   02.05.2019 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Studentská vědecká soutěž O cenu děkana 2019

   Pracujete na zajímavé závěrečné práci a chcete si zasoutěžit si o pěkné ceny?
   Další ročník fakultní studentské vědecké soutěže „O cenu děkana” se koná ve čtvrtek 2. května 2019.
   Registrace je otevřena do 25. dubna
   na webových stránkách soutěže, kde rovněž naleznete podrobné informace k soutěži. Soutěžní práci je nutné do systému vložit do 29. 4. 2019 (15:00).
   Nikdy nebylo jednodušší se zúčastnit! Práce se odevzdává pouze v elektronické podobě, nejsou třeba žádné posudky. Není třeba práci složitě zkracovat, neboť rozsah práce není striktně omezen.
   Soutěžit mohou všichni řádně zapsaní studenti naší fakulty v sekcích Matematika a informatika, Fyzika, Chemie, Biologie a ekologie, Vědy o Zemi a Didaktika přírodovědných oborů. Každá sekce se dále dělí na tři kategorie a to bakalářskskou, magisterskou a doktorskou. Je možné se přihlásit také do posterové sekce společné pro všechny obory. Soutěž je každoročně podporována nejen děkanem fakulty a jednotlivými obory, ale i soukromými firmami, které se podílí na zajištění cen.
   Informace pro soutěžící v sekci Matematika a Informatika najdete v příslušné sekci webu soutěže. Koordinátorem na oboru Matematika a Informatika je Pavel Ženčák.

   více informací zde
   24.03.2019 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Seminář z mechaniky tekutin

   O víkendu 22.–24. března proběhl tradiční seminář z mechaniky tekutin. Seminář se opět konal v chatě Alexandra v Malé Morávce, protože se tato lokalita minulý rok více než osvědčila. Na programu byla cesta k osvícení o čtyřech zastaveních:

   1. Nestlačitelné a nevazké tekutiny aneb suchá voda,
   2. Stlačitelné a nevazké tekutiny aneb suchý vzduch
   3. Nestlačitelné newtonské tekutiny aneb největší otevřený problém aplikované matematiky
   4. Stlačitelné vazké a teplovedoucí tekultiny.

   V sobotu jsme podnikli spanilou jízdu v polobotkách až na hřeben Jeseníků, kde tou dobou ještě ležel metr a půl sněhu. Kupodivu to všichni přežili ve zdraví. Sníh v botech lze také považovat za cvičení z mechaniky tekutin.

   Zvláštností letošního semináře byla praktická demostrace shear-thickening tekutiny, což je experiment, který se skutečně dá dělat jenom venku.Vedoucí semináře uctivě děkuje Tereze za skvělou organizaci, děkuje všem účastníkům za odvahu a těší se na další akce podobného formátu.

   T. Fürst

   více informací zde
   21.03.2019 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Přednáška T. Fürsta na průmyslové konferenci Nejistoty Big Data

   Ve čtvrtek 21. března přednášel Tomáš Fürst na průmyslové konferenci Nejistoty Big Data, kterou pořádala berounská firma Diribet. Celá akce se konala (pro průmysl netypicky) v Břevnovském klášteře a Tomáš byl jediný "akademik" mezi průmyslníky. Podrobnosti o programu jsou zde https://www.diribet.com/skoleni/konference-workshopy/nejistoty-big-data/

   Tomáš povídal o tom, že kdykoliv nějaká oblast lidské činnosti udělala skok od znalostí expertů k "data-driven knowledge", byla to revoluce. Připomněl například Archieho Cochrana, který takovou revoluci odstartoval v medicíně. Průmysl 4.0 naznačuje, že touto revolucí právě prochází další odvětví.

   Držíme palce:)

   více informací zde
   08.03.2019 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Vyrovnávací kurzy z matematiky 2019

   Studentům nastupujícím do prvních ročníků PřF UP nabízíme Vyrovnávací kurzy matematiky. Jde o sedm kurzů, které budou probíhat vždy v pátky odpoledne. V rámci těchto kurzů bude opakována a procvičována středoškolská matematika: algebraické výrazy, rovnice, nerovnice, logaritmické a exponenciální funkce, analytická geometrie, goniometrie, planimetrie a stereometrie. První z těchto kurzů začne v pátek 8. 3. 2019, poslední kurz proběhne v pátek 26. 4. 2019.
   Tyto kurzy budou vedeny zkušenými lektory z obou matematických kateder a jsou určeny především těm uchazečům o studium, které čekají přijímací zkoušky z matematiky a dále těm, kteří cítí nedostatky ve svých znalostech SŠ matematiky a chtějí být na studium na VŠ více připraveni.
   Všechny nabízené kurzy jsou zdarma. Je možno se přihlásit na všechny, nebo i pouze na jeden z nabízených kurzů. Přihláška je k nalezení zde. Podrobný harmonogram a obsah kurzů na rok 2019 najdete na této stránce nebo v tomto souboru.


   Všichni zájemci jsou vítáni!

   více informací zde
   24.01.2019 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Rozpisy zimních termínů obhajob a SZZ

   Obhajoby magisterského programu AME se konají v úterý 5. února od 8:30 na učebně 5.068.
   Státní závěrečné zkoušky magisterských oborů ME a AST se konají ve středu 6. února od 8:40 na učebně 5.068.
   Státní závěrečné zkoušky magisterského oboru AME se konají ve čtvrtek 7. února od 8:30 na učebně 5.068.
   Státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru MATAP a navazujícího oboru MAP se konají v pátek 8. února od 9 hodin na učebnách 5.066 a 5.068.

   více informací zde
   19.01.2019 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Lednový den otevřených dveří

   Na Den otevřených dveří Univerzity Palackého, který proběhne v sobotu 19. ledna, se chystá i naše katedra. Mimo tradičního informačního stánku před učebnou 2006 ve 2. nadzemním podlaží, u něhož bude možné se nejen vyučujících ale také stávajících studentů zeptat na všemožné otázky spojené se studiem, chystáme jednu novinku.
   To, že matematika není jen o sčítání (ve kterém je stejně často zdatnější naše kalkulačka), ukážeme vždy od 10:00 a 12:00 na učebně 5001. Ondřej Vencálek nejprve poodhalí kouzlo statistické analýzy dat během praktické ukázkové hodiny a na něj následně naváže povídaní našeho doktoranda Jakuba Kmece, který se bude věnovat využití optimalizace v praxi.
   Se všemi zájemci o studium se v pátek těšíme na viděnou!

   více informací zde
   07.12.2018 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Den otevřených dveří

   Na Den otevřených dveří Univerzity Palackého, který proběhne v pátek 7. prosince, se chystá i naše katedra. Mimo tradičního informačního stánku před učebnou 2006 ve 2. nadzemním podlaží, u něhož bude možné se nejen vyučujících ale také stávajících studentů zeptat na všemožné otázky spojené se studiem, chystáme jednu novinku.
   To, že matematika není jen o sčítání (ve kterém je stejně často zdatnější naše kalkulačka), ukážeme vždy od 10:00 a 12:00 na učebně 5001. Ondřej Vencálek nejprve poodhalí kouzlo statistické analýzy dat během praktické ukázkové hodiny a na něj následně naváže povídaní našeho doktoranda Jakuba Kmece, který se bude věnovat využití optimalizace v praxi.
   Se všemi zájemci o studium se v pátek těšíme na viděnou!

   více informací zde
   08.11.2018 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Workshop Teorie a praxe statistického zpracování dat

   Obec Kunčice

   Ve dnech 8.-10. listopadu 2018 se uskuteční tradiční workshop Teorie a praxe statistického zpracování dat, určený vědecko-pedagogickým pracovníkům a studentům matematiky a aplikované matematiky na PřF UP (především navazujícího a doktorského studia), kteří mají zájem o problematiku statistické analýzy datových souborů. Více informací najdete v tomto oznámení nebo na této stránce. I letos se podařilo oslovit renomované přednášející s atraktivními tématy z akademické i komerční sféry, součástí programu je i výlet po podzimním podhůří Kralického Sněžníku a bohatý společenský program. Studenti matematiky a aplikované matematiky na PřF UP, kteří se zavčas přihlásí, mají možnost uhrazení nákladů na ubytování a stravování ze strany VPRO Matematika a informatika.
   Registrace na workshop probíhá odesláním závazného registračního mailu (předmět "Workshop Kunčice 2018") na adresu eva.fiserovaupol.cz do vyčerpání kapacity workshopu, nejpozději do 7. 10. 2018.

   Finální program workshopu najdete v tomto souboru.

    

   více informací zde
   29.10.2018 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Nabalkoně – Kabaretní scéna

   Kabaretní scéna je nový kulturní prostor se zaměřením na malé divadelní formy, hudbu a film. Prostor funguje rovněž jako bar pro cca 50 lidí. V čele projektu stojí absolventi uměnovědných kateder olomoucké univerzity – členové uměleckého souboru Nabalkoně.
   V rámci programu zde můžete narazit na tematické koncerty hudebního tělesa Nabalkoně Orchestra, kabaretní představení a scénické výstupy Divadla Nabalkoně, filmové večery atd. Do prostoru jsou také zváni zajímaví hosté z oblasti hudby, tance, literatury, výtvarného umění a mnoho dalšího napříč celým uměleckým spektrem.
   V Kabaretu je rovněž možné uspořádat soukromé večery jako např. firemní večírky, oslavy narozenin s přáteli a další podobné akce. V případě zájmu zajistíme hudebníky či jiný doprovodný program, foto a video dokumentaci, občerstvení a tematické drinky na míru.

   více informací zde
   05.10.2018 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Pozvánka na Noc vědců 2018

   V pátek 5. 10. 2018 se koná Noc vědců, jejímž tématem je letos 100 LET ČESKÉ VĚDY. Naše katedra chystá pro návštěvníky únikovou hru a další zapeklité úkoly a hádanky. Těšíme se na vás od 17 hodin až do půlnoci před učebnou 5.008. Více na nocvedcu.upol.cz.

   více informací zde
   05.10.2018 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Noc vědců 2018

   V pátek 5. 10. 2018 bylo na fakultě rušno. Noc vědců přilákala obrovské množství zájemců i k našemu stánku Matematika - Počítáme s Tebou.

   Všem, kteří se prolouskali jednotlivými stanovišti a úspěšně vyřešili zadané úkoly, byl postupně odhalen tajný kód k zámku od truhly s pokladem. Zájem předčil naše očekávání a poprvé za dob pořádání akce zela naše truhla o půlnoci prázdnotou. Ti, kteří si troufli na exit game, byli zamčeni v pracovně šíleného matematika. Dostat se ven tentokrát nebylo vůbec snadné a podařilo se to jen hrstce týmů. Ostatní si tak možná stále lámou hlavu nad cestovatelskými plány matematika Epsilóna...

   Podrobnější informace a fotogalerii najdete zde.

    

   více informací zde
   03.09.2018 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Letní škola matematiky 2018

   Od 3. září do 7. září se bude konat Letní škola matematiky 2018, která je zaměřena na sjednocení úrovně uchazečů z různých typů středních škol. Letní škola je určena zejména pro budoucí studenty oborů Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví, Aplikovaná statistika a Matematika a její aplikace, ale je otevřena všem studentům nastupujícím na PřF UP.
   Přihlásit se můžete na webových stránkách Letní školy matematiky www.letniskolamatematiky.cz, kde také najdete aktuální informace k letošnímu ročníku. Letní škola má svou stránku i na Facebooku.
   Cena kurzu je 1950,- Kč. V ceně je zahrnuto 34 vyučovacích hodin matematiky, studijní a procvičovací materiály a doplňkové informace o studiu na UP v Olomouci.
   Ubytování a stravu si každý účastník zajišťuje sám. Pro studenty UP (ale i ostatní) doporučujeme ubytování na VŠ kolejích.

   více informací zde
   02.09.2018 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Mezinárodní matematicko-geologická konference IAMG2018

   Při příležitosti 50. výročí založení Mezinárodní asociace pro matematické geovědy se v Olomouci od 2 . září do 8. září koná 19. výroční konference IAMG2018
   Hlavním tématem konference jsou "Nástroje pro analýzu dat v geovědách", přípěvky se proto často týkají aplikací matematiky, statistiky, informatiky a informatiky při řešení problémů geovědních oborů.
   Více se dozvíte na stránkách konference www.iamg2018.org.

   více informací zde
   21.08.2018 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Rozpisy letních termínů obhajob a SZZ

   Státní závěrečné zkoušky bakalářského i navazujícího oboru MAP se konají v pondělí 27. 8. 2018 od 9:00 na učebně 1032 1033.
   Obhajoby bakalářských oborů ME, AST i MAP se konají v úterý 28. 8. 2018 od 9:00 na učebně 1033. Při čekání na obhajoby nebo na podpis protokolu bude možno využívat učebnu 1032 1034.
   Státní závěrečné zkoušky bakalářských oborů ME a AST se konají ve středu 29. 8. 2018 od 8:40 na učebnách 1032 1034 a 1033 (rozpis aktualizován 28.8.).

   Připomínáme, že kvůli stavební pracem v 5 nadzemním podlaží v prostorách katedry se SZZ a obhajoby mimořádně konají v přízemí obvykle na učebnách 1032 1034 a 1033.

   více informací zde
   25.05.2018 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Seminář z mechaniky kontinua

   Minulý víkend (25. 5. - 27. 5. 2018) proběhl ve Štědrákově Lhotě tradiční seminář z mechaniky kontinua. Odvodili jsme bilanci hybnosti, dali si pivo na Severomoravské chatě, spočítali divergenci tensoru napětí, prohlédli Hedečský klášter, našli potenciál vektorového pole rychlosti, prošli několik prvorepublikových bunkrů, spočetli Reynoldsovo číslo a udivili paní hostinskou v Bohdíkově. Náramně jsme si to celé užili. Pro velký úspěch si na podzim dáme seminář z elasticity!

   Tomáš Fürst

   více informací zde
   17.05.2018 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Rozpisy jarních termínů obhajob a SZZ

   Obhajoby navazujícího oboru Aplikace matematiky v ekonomii (AME) se konají ve středu 23. 5. 2018 od 8:30 na učebně 5.068, státní závěrečné zkoušky oboru AME se konají ve čtvrtek 24. 5. 2018 také od 8:30 na učebnách 5.066 a 5.068.
   Obhajoby bakalářských oborů ME, AST i MAP se konají ve středu 6. 6. 2018 od 8:20 na učebnách 5066 a 5068.
   Státní závěrečné zkoušky bakalářských oborů ME a AST se konají v úterý 12. 6. 2018 od 8:20 na učebnách 5066 a 5068 (rozpis aktualizován 11.6.2018).
   Státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru MAP se konají ve čtvrtek 14. 6. 2018 od 8:30 na učebně 5068.

    

   více informací zde
   14.05.2018 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Kurz Základy statistického zpracování dat

   V roce 2018 proběhne kurz Základy statistického zpracování dat. Kurz je určen všem, kdo chtějí provádět kvalitní a validní statistické analýzy dat. Je vhodný jak pro ty, kteří se statistickou analýzou dat teprve začínají, tak i pro zkušené uživatele statistiky, kteří si potřebují své postupy ujasnit či potvrdit nebo chtějí konzultovat své problémy.

   První část kurzu se uskuteční 14. - 18. května 2018 v učebně 5.007 v pátém podlaží budovy PřF, 17. listopadu 12, Olomouc, pod vedením zkušených lektorů z naší katedry.

   Kurzu se mohou zúčastnit akademičtí pracovníci UP a studenti doktorských studijních programů. Přihlášky na kurz zasílejte na email alena.jarosova@upol.cz do konce března. Po registraci obdržíte bližší organizační informace pár dnů před konáním kurzu. Dotazy týkající se odborné náplně kurzu zasílejte na email eva.fiserova@upol.cz.

   Více se dozvíte na stránce kurzu, program najdete zde.

   více informací zde
   03.05.2018 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Studentská vědecká soutěž O cenu děkana 2018

   Další ročník fakultní studentské vědecké soutěže „O cenu děkana” proběhl ve čtvrtek 3. května 2018. Zúčastnit se mohou všichni řádně zapsaní studenti naší fakulty, kteří nejprve odevzdají soutěžní práci a v den soutěže vystoupí s prezentací pžedstavující tuto práci.
   Soutěží se v sekcích Matematika a informatika, Fyzika, Chemie, Biologie a ekologie, Vědy o Zemi a Didaktika přírodovědných oborů. Každá sekce se dále dělí na tři kategorie a to bakalářskou, magisterskou a doktorskou. Je možné se přihlásit také do posterové sekce společné pro všechny obory.
   Soutěž je každoročně podporována nejen děkanem fakulty, ale i soukromými firmami, které se podílí na zajištění cen.
   Informace speciálně pro sekci Matematika a Informatika najdete v příslušné části webu soutěže. Výsledky najdete také na stránkách soutěže a to zde.

   více informací zde
   06.04.2018 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Vyrovnávací kurzy z matematiky

   Letos poprvé nabízíme studentům nastupujícím do prvních ročníků PřF UP Vyrovnávací kurzy matematiky. Jde o sedm kurzů, které budou probíhat vždy v pátky odpoledne. V rámci těchto kurzů bude opakována a procvičována středoškolská matematika: algebraické výrazy, rovnice, nerovnice, logaritmické a exponenciální funkce, analytická geometrie, goniometrie, planimetrie a stereometrie. První z těchto kurzů začne po Velikonocích, tj. v pátek 6. 4. 2018, poslední kurz proběhne v pátek 18. 5. 2018.
   Tyto kurzy budou vedeny zkušenými lektory z obou matematických kateder a jsou určeny především těm uchazečům o studium, které čekají přijímací zkoušky z matematiky a dále těm, kteří cítí nedostatky ve svých znalostech SŠ matematiky a chtějí být na studium na VŠ více připraveni.
   Všechny nabízené kurzy jsou zdarma. Je možno se přihlásit na všechny, nebo i pouze na jeden z nabízených kurzů. Rozpis kurzů a přihláška je k nalezení zde. Podrobný harmonogram a obsah kurzů na rok 2018 najdete zde.

   Všichni zájemci jsou vítáni!

   více informací zde
   16.03.2018 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Oriflame IT Academy opět začíná

   Na jaře roku 2017 proběhl ve spolupráci s firmou Oriflame Software první ročník akce, pro kterou se vžil název Oriflame IT Academy. Osm studentů tenkrát dostalo možnost ukázat vedení této firmy, co všechno dokážou, když se jim dá šance. A všichni tuto šanci využili naplno. Máme obrovskou radost, že některým se podařilo zanechat takový dojem, že dnes již patří mezi zaměstnance této firmy.
   V pátek 16.3. navážeme na tento úspěšný první ročník, začíná totiž druhý ročník Oriflame IT Academy. Držíme palce novým účastníkům a těšíme se, čím nás tento rok ohromí.

   více informací zde
   13.02.2018 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Výběrové řízení na studentské mobility v rámci programu ERASMUS

   Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky vyhlašuje výběrové řízení na studentské mobility v rámci programu Erasmus pro školní rok 2018/2019. Výběrové řízení se bude konat 13. února 2018 v 14.45 hodin v místnosti 5.064. Vyhlášení výběrového řízení najdete zde, další informace o studiu v zahraničí najdete na této stránce.

   Nevíte, co čekat od studia v jiné zemi? Přečtěte si článek Pavla Rozkošného o zkušenostech z jeho studijního pobytu ve Finsku.

   více informací zde
   15.01.2018 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Rozpisy zimních termínů obhajob a SZZ

   Obhajoby bakalářských oborů ME, AST i MAP se společně s obhajobami navazujícího oboru AME konají v pátek 19. 1. 2018.

   Státní závěrečné zkoušky bakalářské oboru Matematika a její aplikace (MAP) se konají v úterý 30. 1. 2018 od 9 hodin na učebně 5068.
   Bakalářský obor ME má státní závěrečné zkoušky ve středu 31. 1. 2018 od 12:00 na učebně 5.068.
   Státní závěrečné zkoušky navazujícího obor Aplikace matematiky v ekonomii (AME) se konají ve čtvrtek 1. 2. 2018 od 8:30 na učebně 5.068.

   více informací zde
   01.12.2017 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Den otevřených dveří na UP Olomouc

   V pátek 1. prosince 2017 se od 9 hodin se koná první den otevřených dveří v akademickém roce 2017/2018. Se zástupci naší katedry se tentokrát můžete setkat ve 2. patře v posluchárně 2.006, kde budou poskytovat informace o studijních oborech, které katedra nabízí. Druhý den otevřených dveří v letošním akademickém roce se bude konat v sobotu 20. ledna 2018.

   více informací zde
   09.11.2017 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Workshop Teorie a praxe statistického zpracování dat

   Ve dnech 9.-11. listopadu 2017 se uskuteční tradiční workshop Teorie a praxe statistického zpracování dat, určený vědecko-pedagogickým pracovníkům a studentům matematiky a aplikované matematiky na PřF UP (především navazujícího a doktorského studia), kteří mají zájem o problematiku statistické analýzy datových souborů. Více informací najdete zde. I letos se podařilo oslovit renomované přednášející s atraktivními tématy z akademické i komerční sféry, součástí programu je i výlet po podzimním podhůří Kralického Sněžníku a bohatý společenský program. Studenti matematiky a aplikované matematiky na PřF UP, kteří se zavčas přihlásí, mají možnost uhrazení nákladů na ubytování a stravování ze strany VPRO Matematika a informatika.
   Registrace: odesláním závazného registračního mailu (předmět „Workshop Hynčice 2017“) na adresu hronk@seznam.cz do vyčerpání kapacity workshopu.

   více informací zde
   10.10.2017 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Výběrové řízení na studentské mobility v rámci programu ERASMUS

   Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky vyhlašuje výběrové řízení na studentské mobility v rámci programu Erasmus pro letní semestr školního roku 2017/2018. Výběrové řízení se bude konat 10. října 2017 v 14.30 hodin v místnosti 5.064. Vyhlášení výběrového řízení najdete zde ,další informace o studiu v zahraničí najdete na této stránce.

   Nevíte, co čekat od studia v jiné zemi? Přečtěte si článek Pavla Rozkošného o zkušenostech z jeho studijního pobytu ve Finsku.

   více informací zde
   04.09.2017 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Letní škola matematiky 2017

   Od 4. září do 8. září se bude konat Letní škola matematiky 2017, která je zaměřena na sjednocení úrovně uchazečů z různých typů středních škol. Letní škola je určena zejména pro budoucí studenty oborů Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví, Aplikovaná statistika a Matematika a její aplikace, ale je otevřena všem studentům nastupujícím na PřF UP.
   Přihlásit se můžete na webových stránkách Letní školy matematiky www.letniskolamatematiky.cz, kde také najdete aktuální informace k letošnímu ročníku. Letní škola má svou stránku i na Facebooku.
   Cena kurzu je 1950,- Kč. V ceně je zahrnuto 34 vyučovacích hodin matematiky, studijní a procvičovací materiály a doplňkové informace o studiu na UP v Olomouci.
   Ubytování a stravu si každý účastník zajišťuje sám. Pro studenty UP (ale i ostatní) doporučujeme ubytování na VŠ kolejích.

    

   více informací zde
   31.05.2017 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Olomoucké dny aplikované matematiky 2017

   Od 31. 5. 2017 do 2. 6. 2017 naše katedra spolu s Katedrou matematiky z Pedagogické fakulty UP Olomouc pořádá už tradiční konferenci Olomoucké dny aplikované matematiky (ODAM 2017). Registrace účastníků bude otevřena od 12 ledna 2017. Registrace (včetně plateb) bude ukončena 10. března 2017. Tento den je také termínem pro zaslání abstraktů. Další informace o konferenci najdete na jejích webových stránkách.

   více informací zde
   21.05.2017 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   18. ročník mezinárodní SVOČ v matematických a informatických oborech

   Závěrečnou konferenci 18. ročníku mezinárodní Soutěže vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti v matematických a informatických oborech letos uspořádá Fakulta aplikovaných věd Západočeské university v Plzni ve dnech 21. až 23. května 2017. Studenty do soutěže přihlašuje fakulta o to do 1. května 2017. Soutěž je určena pouze pro studenty bakalářského a magisterského studia, kteří v době přihlášení nemají ukončené magisterské nebo inženýrské studium v oborech soutěže. Samotné práce včetně abstraktu a posudku je třeba odevzdat do 1. května 2017, prostřednictvím elektronického formuláře. Další podrobnosti včetně podrobných propozic najdete na webových stránkách soutěže.

   více informací zde
   19.05.2017 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Spolupráce s firmou Oriflame

   Naše katedra navázala spolupráci s mezinárodní firmou Oriflame Software, jež se zabývá dodávkou IT služeb a vývojem a distribucí softwaru pro korporaci Oriflame. Pilotní projekt, jehož cílem je pomoci studentům najít zajímavé uplatnění na trhu práce, odstartoval v pátek 19. 5. 2017 společným setkáním v olomoucké pobočce společnosti, kde studenti rozdělení do čtyř týmů během patnáctiminutových vystoupení ukazovali, jak umí získat a zpracovávat data prodeje různých produktů. Někteří z nich získají ve firmě stáže a v budoucnu případně i zaměstnání. Společnost Oriflame má ovšem zájem danou spolupráci rozšiřovat a studenti se mohou na stáže hlásit i individuálně. Více informací najdete zde.

   více informací zde
   16.05.2017 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Rozpisy jarních termínů SZZ a obhajob

   V úterý 23. 5. se konají obhajoby a ve středu 24. 5. státní závěrečné zkoušky navazujícího oboru AME. Státní závěrečné zkoušky navazujícího oboru MAP se konají v pátek 26. 5. 2017.
   V pondělí 12. 6. 2017 se konají státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru MAP.
   Obhajoby všech bakalářských oborů (MAP, ME, AST) se konají v úterý 13. 6. 2017.
   Bakalářské obory ME a AST budou mít státní závěrečné zkoušky ve středu 14. 6. a ve čtvrtek 15. 6. 2017.

   více informací zde
   04.05.2017 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Studentská vědecká soutěž O cenu děkana 2017

   Již 14. ročník fakultní studentské vědecké soutěže „O cenu děkana” se koná ve čtvrtek 4. května 2017. Registrace je otevřena do 29. dubna na webových stránkách soutěže, kde rovněž naleznete podrobné informace k soutěži. Soutěžní práce je třeba odevzdat do 2. května.
   Soutěžit mohou všichni řádně zapsaní studenti naší fakulty v sekcích Matematika a informatika, Fyzika, Chemie, Biologie a ekologie, Vědy o Zemi a Didaktika přírodovědných oborů. Každá sekce se dále dělí na tři kategorie a to bakalářskskou, magisterskou a doktorskou. Je možné se přihlásit také do posterové sekce společné pro všechny obory. Soutěž je každoročně podporována nejen děkanem fakulty a jednotlivými obory, ale i soukromými firmami, které se podílí na zajištění cen.
   Informace pro soutěžící v sekci Matematika a Informatika najdete v příslušné sekci webu soutěže. Koordinátorem na oboru Matematika a Informatika je Pavel Ženčák.

   více informací zde
   21.04.2017 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Přednáška J. Drábka na téma Jak se určovalo a určuje otcovství

   V pátek 21. 4. 2017 proběhne v rámci semináře z aplikované statistiky. v 10.00 na učebně 5066 Doc. Mgr. Jiřího Drábka, PhD. (LEM LF UP Olomouc) na téma Jak se určovalo a určuje otcovství.
   Při určování otcovství se v současné době vychází z Mendelova zákona o nezávislé segregaci forem genů do pohlavních buněk, z předpokladu rovnovážného rozložení forem genů v populaci podle Hardyho a Weiberga a z Bayesovy věty. Cesta k dosažení tohoto stavu byla klikatá a s několika pamětihodnými odbočkami.
   K výpočtu věrohodnostního poměru jsou už padesát let dostupné Hummelovy tabulky se vzorci pro věrohodnostní poměr při různých rodokmenových konstelacích srovnávaných hypotéz. Dvacet let je dostupný software familias, který je schopen poskytnout věrohodnostní poměr pro jakýkoliv pár hypotéz o příbuznosti při využití znaků na nepohlavních chromozómech. Přesto jsou soudci vyžadovány a genetickými znalci poskytovány posudky s nesprávně kvantifikovanými výsledky.
   Přednáška uvede posluchače do této genetické problematiky.

   více informací zde
   31.03.2017 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Účast našich studentů na matematické soutěži

   Studenti naší univerzity se letos opět zúčastní Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka, jejíž 27. ročník proběhne 31. března v Ostravě. Jde o mezinárodní matematickou soutěž pořádanou Přírodovědeckou fakultou Ostravské univerzity - podrobnosti lze nalézt zde.
   Soutěže se již mnoho let účastní studenti matematiky z mnoha univerzit po celém světě a jde o soutěž typu matematické olympiády. Spočívá ve vyřešení čtyř velmi náročných matematických problémů.
   Naši univerzitu budou letos reprezentovat dva studenti z matematických oborů. Této soutěže se naše univerzita účastní každý rok. Může se přihlásit kterýkoliv student naší univerzity splňující podmínky soutěže - viz uvedený odkaz.
   V případě zájmu o účast v dalším ročníku prosím kontaktujte pověřenou osobu: doc. J. Tomeček.

   více informací zde
   16.02.2017 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Výběrové řízení na studentské mobility v rámci programu ERASMUS

   Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky vyhlašuje výběrové řízení na studentské mobility v rámci programu Erasmus pro školního roku 2017/2018. Výběrové řízení se bude konat 14. února 2017 v 14.30 hodin v místnosti 5.064. Vyhlášení výběrového řízení najdete zde ,další informace o studiu v zahraničí najdete na této stránce.

   Nevíte, co čekat od studia v jiné zemi? Přečtěte si článek Pavla Rozkošného o zkušenostech z jeho studijního pobytu ve Finsku.

   více informací zde
   03.02.2017 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Nabídka práce pro studenty

   Ornita inzerát

   ORNITA z. ú. hledá studenty na pozici programátora pro naprogramování jednoduché interaktivní hry v HTML5. Jedná se o hru typu Pexeso (původní hru ve Flashi si lze prohlédnout zde: http://www.ornita.cz/online-hra/) s jednoduchými animacemi, přehráváním krátkých zvuků a odesíláním dosažených bodů na web server. Více se dozvíte zde.

   více informací zde
   16.01.2017 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Rozpisy zimních termínů SZZ

   Ve čtvrtek 19. 1. 2017 proběhnou státní závěrečné zkoušky navazujícího oboru AME, obhajoby diplomových prací jsou na programu v pátek 20. ledna 2017.
   Státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru MAP se budou konat ve čtvrtek 26. ledna 2017.
   V pátek 27. ledna se konájí státní závěrečné zkoušky navazujících oborů MAP a MPM.
   Státní závěrečné zkoušky bakalářských oborů ME a AST se konají ve středu 1. 2. 2017 (rozpis aktualizován 31. 1. 2017).

   více informací zde
   25.11.2016 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Den otevřených dveří na UP Olomouc

   V pátek 25. listopadu se od 9 hodin se koná první den otevřených dveří v akademickém roce 2016/2017. Se zástupci naší katedry se tentokrát můžete setkat ve 2. patře v posluchárně 2.006, kde budou poskytovat informace o studijních oborech, které katedra nabízí. Druhý letošní den otevřených dveří se bude konat v sobotu 21. ledna.

   více informací zde
   22.11.2016 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Okno do praxe

   IX. ročník setkání zaměstnavatelů přírodovědných oborů se studenty pod názvem Okno do praxe se bude konat v prostorách Pevnosti poznání PřF UP (17. listopadu 7) ve dvou dnech:
   22.11.2016 od 13:00 do 16:00 - obor Matematika a informatika, Fyzika
   23.11.2016 od 13:00 do 16:00 - obor Biologie a ekologie, Chemie
   Akce proběhne formou moderované panelové diskuse, zaměří se na zaměstnávání absolventů a spolupráci se studenty už během studia, adaptaci mladých zaměstnanců ve firmách, představení nabídek práce a praxí ve firmách, formy možné spolupráce, atd. Seznam přihlášených firem je zveřejněn na stránce http://oknodopraxe.upol.cz/odp2016. Za zaměstnavatele přislíbili účast rovněž naši mladší absolventi, kteří zprostředkují své vlastní zkušenosti s pracovním uplatněním.
   Pro studenty je dále připraven doprovodný program přímo v místě akce, v rámci kterého je pro ně připravena konzultace CV, jak v češtině, tak v angličtině, focení na CV, seminář o životním stylu, pohovory nanečisto či testování z angličtiny. Přihlášení na doprovodný program je nutné provést na odkaze http://oknodopraxe.upol.cz/studenti, kde jsou uvedeny i časy jednotlivých doprovodných aktivit. Úspěšné přihlášení bude následně potvrzeno automaticky vygenerovaným e-mailem.Na stejné stránce mohou studenti zadávat otázky na zaměstnavatele, neanonymní dotazy jsou slosovatelné.

    

   více informací zde
   14.10.2016 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Noc vědců 2016

   Poslední zářijovou noc se Přírodovědecká fakulta UP opět otevřela veřejnosti a přivítala zájemce o vědu v rámci Noci vědců. Hrdě můžeme oznámit, že katedra matematické analýzy a aplikací matematiky u toho nechyběla. Ve spolupráci s našimi studenty jsme pro malé i velké účastníky této populární akce připravili hned tři lákavé možnosti, jak se pobavit a u toho se i něco naučit. Zájem ze strany návštěvníků byl veliký, davy malých i velkých zaplavily náš stánek a organizátoři sklízeli samou chválu :-).

   Děkujeme Viktorii Nesrstové, Hanušovi Hanečkovi, Kateřině Zelinkové, Janě Radové, Lukášovi Konopkovi a Veronice Římalové, kteří do celé akce šli s obdivuhodným nadšením, podíleli se na přípravě i realizaci a přinesli návštěvníkům tuto noc plnou zážitků. Podrobnější informace, fotogalerii a video najdete zde.

   více informací zde
   30.09.2016 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Na Noc vědců 2016 chystáme Enigmu!

   V pátek 30. 9. 2016 bude v budově PřF od 18:00 až do půlnoci probíhat Noc vědců 2016. I matematika tam bude mít svůj stánek. Tentokrát se zaměříme na bezpečnou komunikaci. Zájemci se doví, jak napsat tajnou zprávu, seznámí se s různými šiframi a mohou se pokusit odhalit tajemný kód na truhlici s pokladem. Navíc bude možno si pořádně prohlédnout funkční model Enigmy, který nám zapůjčí Pevnost poznání.

   více informací zde
   14.09.2016 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Mimořádné výběrové řízení na pobyty v rámci programu ERASMUS+

   Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky vyhlašuje výběrové řízení na studentské mobility v rámci programu Erasmus+ pro letní semestr školního roku 2016/17. Výběrové řízení se bude konat 11. října 2016 v 15 hodin v místnosti 5.064.
   Vyhlášení výběrového řízení najdete zde, další informace o studiu v zahraničí najdete na této stránce.

   Nevíte, co čekat od studia v jiné zemi? Přečtěte si článek Pavla Rozkošného o zkušenostech z jeho studijního pobytu ve Finsku.

    

   více informací zde
   12.09.2016 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Matematika v Olomouci: retrospektiva a perspektivy

   V pátek 9. 9. 2016 se v rámci celouniversitního setkání absloventů konala na učebně 2.005 od 17 hodin přednáška vedoucího katedry matematické analýzy a aplikací matematiky prof. Jana Andrese s názvem Matematika v Olomouci: retrospektiva a perspektivy. Prof. Andres při ní účastníky seznámil s novodobou historií matematiky v Olomouci, přiblížil i současné dění na matematických katedrách přírodovědecké fakulty a nastínil možnosti rozvoje. Prezentaci k této přednášce najdete zde.

   více informací zde
   11.09.2016 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Letní škola matematiky 2016 lámala rekordy

   Od 5. do 9. září probíhal v prostorách přírodovědecké fakulty UP již čtvrtý ročník Letní školy matematiky. Rekordních téměř třicet čerstvých studentů z více než patnácti studijních oborů (nejen) PřF se celý týden připravovalo na nadcházející semestr a pilovalo své znalosti středoškolské matematiky. Kromě klasického formátu výuky si účastníci vyzkoušeli práci v týmu prostřednictvím týmových soutěží, které vyvrcholily ve čtvrtek odpoledne závěrečným soubojem šesti družstev o zajímavé knižní ceny. Někteří vylosovaní šťastlivci pak navíc obdrželi drobný dárek věnovaný sponzorkou LŠM (děkujeme paní docentce Talašové :-) ). O celé akci již tradičně informoval Žurnál UP.

   více informací zde
   09.09.2016 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Celouniversitní setkání absolventů UP

   Celouniverzitní Absolventské setkání se uskuteční 9.–10. září 2016 u příležitosti 70. výročí obnovení Univerzity Palackého v Olomouci. První den je věnován neformálnímu setkání s představiteli kateder a fakult, a především absolventů spolu navzájem. Druhý den bude věnován programu v režii Univerzity Palackého. Bude zahrnovat hudební vystoupení v pavilonu A Výstaviště Flora Olomouc, koncerty v Redutě Moravské filharmonie, vystoupení na Horním náměstí a řadu dalších aktivit, včetně slavnostního ocenění významných absolventů z rukou rektora Univerzity Palackého prof. Jaroslava Millera. Více se dozvíte na stránkách www.absolventi.upol.cz, kde se můžete zaregistrovat a najdete zde podrobnější program a soustu dalších informací.

   více informací zde
   05.09.2016 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Letní škola matematiky 2016

   Od 5. září do 9. září se bude konat Letní škola matematiky 2016, která je zaměřena na sjednocení úrovně uchazečů z různých typů středních škol. Letní škola je určena zejména pro budoucí studenty oborů Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví, Aplikovaná statistika a Matematika a její aplikace, ale je otevřena všem studentům nastupujícím na PřF UP. Přihlásit se můžete na webových stránkách Letní školy matematiky www.letniskolamatematiky.cz, kde také najdete aktuální informace k letošnímu ročníku.

   více informací zde
   29.06.2016 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Veletrh vědy a výzkumu 2016

   Ve dnech 24. - 25. června 2016 se v prostorách Přírodovědecké fakulty a Pevnosti poznání konal 15. ročník Veletrhu vědy a výzkumu. Letošní ročník s názvem "Pulzujeme pro vědu" se konal s cílem strhnout k zápalu pro vědu snad všechny věkové kategorie. Jeden ze stánků obsadila také naše katedra. Letos jsme společně s návštěvníky vytvářeli Pythágorův fraktálový strom a zamýšleli se nad fungováním přírody. Více najdete zde.

   více informací zde
   28.06.2016 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Celostátní kolo SOČ

   38. ročník celostátního kola soutěže Středoškolské odborné činnosti se konal od 17. do 19. června v Hradci Králové. Celé soutěže se letos zúčastnilo 1 533 studentů středních škol a gymnázií, do celostátního kola bylo vybráno 284 studentů, kteří zde obhajovali své práce před 18 odbornými porotami složenými z předních českých odborníků. Do celostátního kola v oboru Matematika a statistika se probojovali i tři studenti středních škol, jejichž práce vznikly pod vedením školitelů z naší katedry.
   Jakub Dostál, student druhého ročníku Slovanského gymnázia Olomouc, získal třetí místo s prací "Nový způsob simulace šíření epidemie ve společnosti", kterou vypracoval pod vedením Tomáše Fürsta. Monika Machalová, která je také studentkou druhého ročníku Slovanského gymnázia, se umístila na 14. místě s prací "Optimalizace roznášky tiskovin" vedenou Pavlem Ženčákem. Petr Sedláček z Gymnázia Kroměříž pod vedením Ondřeje Vencálka obsadil 16. příčku s prací "Matematická analýza hazardních her".
   Další podrobnosti najdete v článku v Žurnálu UP, kompletní výsledky soutěže SOČ najdete zde.

    

   více informací zde
   25.05.2016 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   17. ročník mezinárodní SVOČ v matematických a informatických oborech

   Závěrečnou konferenci 17. ročníku mezinárodní Soutěže vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti v matematických a informatických oborech letos uspořádá Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně ve dnech 25. až 27. května 2016. Studenty do soutěže přihlašuje fakulta o to do 2. května 2016. Soutež je určena pouze pro studenty bakalářského a magisterského studia, kteří v době přihlášení nemají ukončené magisterské nebo inženýrské studium v oborech soutěže. Samotné práce včetně abstraktu a posudku je třeba odevzdat do 9. května 2016, prostřednictvím elektronického formuláře. Další podrobnosti včetně podrobných propozic najdete na webových stránkách soutěže.

   více informací zde
   16.05.2016 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Rozpisy jarních termínů obhajob a SZZ

   V úterý 24. 5. 2016 se konají státní závěrečné zkoušky navazujícího oboru AME, ve středu 25. 5. 2016 proběhne mimořádný termín obhajob, v pondělí 30. 5. 2016 je na programu řádný termín.
   Ve středu 1.6. 2016 proběhnou obhajoby bakalářských oborů ME a AST, náhradní termín obhajob pro tyto obory je na programu v pondělí 13.6.2016 a státní závěrečné zkoušky bakalářských oborů ME a AST se konají v pondělí 13. 6. a v úterý 14. 6. 2016.
   Náhradní termín obhajob pro bakalářský i navazující obor MAP se koná ve středu 15. 6. 2016, kdy se konají i státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru MAP. Státní závěrečné zkoušky navazujícího oboru MAP se konají ve čtvrtek 16. 6. 2016.

   více informací zde
   05.05.2016 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Studentská vědecká soutěž O cenu děkana 2016

   Letošní studentská vědecká soutěž O cenu děkana se koná ve čtvrtek 5. května. Registrace je otevřena do 25. dubna na nových webových stránkách, kde rovněž naleznete podrobné informace k soutěži. Soutěžní práce je třeba odevzdat do 2. května.
   Soutěžit mohou všichni řádně zapsaní studenti naší fakulty v sekcích Matematika a informatika, Fyzika, Chemie, Biologie a ekologie, Vědy o Zemi a Didaktika přírodovědných oborů. Každá sekce se dále dělí na tři kategorie a to bakalářskskou, magisterskou a doktorskou. Je možné se přihlásit také do posterové sekce společné pro všechny obory. Soutěž je každoročně podporována nejen děkanem fakulty a jednotlivými obory, ale i soukromými firmami, které se podílí na zajištění cen.
   Informace pro soutěžící v sekci Matematika a Informatika najdete v příslušné sekci webu soutěže. Koordinátorem na oboru Matematika a Informatika je Pavel Ženčák.

   více informací zde
   03.05.2016 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Workshop Statistická analýza funkcionálních dat

   Workshop Statistická analýza funkcionálních dat, na kterém bude přednášet Dr. Alessandra Menafoglio (Politecnico di Milano), se bude konat ve dvou blocích po čtyřech vyučovacích hodinách ve dnech 3.5. od 13:30 hodin a 6.5.2016 od 8:30 hodin, vždy na učebně 5.066. Více informací o jeho programu najdete zde.

   více informací zde
   19.04.2016 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Výběrové řízení na studentské mobility v rámci programu ERASMUS+

   Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky vypisuje výběrové řízení na studentské mobility v rámci programu Erasmus+ pro školní rok 2016/17 pro destinace Siberian Federal University Krasnoyarsk (Rusko) a Belarusian State University Minsk (Bělorusko), určené pro studenty doktorského studia. Využijte jedinečné příležitosti zdokonalit své matematické schopnosti na prestižních pracovištích na východ od našich hranic! Výběrové řízení se bude konat 19. dubna 2016 ve 15:00 v místnosti 5.064. Bližší informace ochotně podá doc. Karel Hron na adrese hronk@seznam.cz.

   více informací zde
   08.04.2016 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Účast našich studentů na matematické soutěži Vojtěcha Jarníka

   Studenti naší univerzity se letos opět zúčastní Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka, jejíž 26. ročník proběhne 8. dubna v Ostravě. Jde o mezinárodní matematickou soutěž pořádanou Přírodovědeckou fakultou Ostravské univerzity - podrobnosti lze nalézt zde. Soutěže se již mnoho let účastní studenti matematiky z mnoha univerzit po celém světě a jde o soutěž typu matematické olympiády. Spočívá ve vyřešení čtyř velmi náročných matematických problémů. Naši univerzitu budou letos reprezentovat tři studenti z naší katedry. Této soutěže se naše univerzita účastní každý rok. Může se jí zúčastnit kterýkoliv student naší univerzity splňující podmínky soutěže - viz uvedený odkaz. V případě zájmu o účast v dalším ročníku prosím kontaktujte pověřenou osobu, kterou je J. Tomeček.

   více informací zde
   05.04.2016 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Přednáška A. Svobodnika o aplikaci statistických metod ve vývoji léčiv

   V útery 5. dubna ve 13.30 proběhne v místnosti 5066 v rámci Baysovskeho seminare přednáška Adama Svobodníka za společnosti Aprova na téma Aplikace statistických metod ve vývoji nových léčiv a zdravotnických prostředků. Cílem přednášky je prezentovat úlohu a náplň činnosti statistika, SAS programátora a data manažera v projektech klinických studií se zaměřením na potenciální zájemce o tuto činnost jak formou stáží, bakalářských či diplomových prací, tak částečného nebo plného úvazku. Více se dozvíte zde.

   více informací zde
   01.02.2016 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Možnost nahlédnutí do výuky pro středoškoláky

   Katedra nabízí v letním semestru středoškolákům možnost přijít se podívat na to, jak probíhá výuka některých předmětu. Návštěvu je vždy nutné s předstihem domluvit s J. Machalovou.

   Je možné navštívit přednášky z následujících předmětů:

   Přednášky jsou voleny s ohledem na to, aby byly aspoň zčásti přístupné i bez předchozích znalostí. Kliknutím na název přednášky se dostanete na obsah předmětu. Všechny učebny se nachází v budově přírodovědecké fakulty UP Olomouc na ulici 17. listopadu 12, první číslice v názvu učebny označuje číslo podlaží.

   více informací zde
   16.01.2016 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Lednový den otevřených dveří na UP Olomouc

   V sobotu 16. ledna 2016 se koná druhý den otevřených dveří v akademickém roce 2015/2016 na UP Olomouc, který je příležitostí dozvědět se více informací o studiu na UP. Zástupce naší katedry, kteří Vám rádi poskytnou informace u studijních oborech nabízených naší katedrou, najdete v 5. patře v hale u hlavního schodiště v budově přírodovědecké fakulty na ulici 17. listopadu.

   více informací zde
   07.01.2016 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Rozpisy zimních termínů obhajob a SZZ

   V pondělí 18. 1. 2015 se konají obhajoby všech bakalářských oborů a navazujícího oboru MAP a to podle následujícího rozpisu. V úterý 19. 1. 2016 proběhnou státnice navazujícího oboru MAP. Státnice bakalářského oboru MAP se konají ve středu 20. 1. 2016. V pondělí 25. 1. 2016 se konají obhajoby navazujícího oboru AME a den poté v úterý 26. 1. 2016 proběhnou státnice tohoto oboru. Státnice bakalářského oboru ME se konají v pátek 5. 2. 2016.

   více informací zde
   30.11.2015 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Studenti statistiky se vzdělávali v srdci Jeseníků

   Ve dnech 26.-28. listopadu 2015 se v Pustých Žibřidovicích uprostřed krásné jesenické přírody uskutečnil již čtvrtý ročník workshopu „Teorie a praxe statistického zpracování dat“, určený především studentům matematiky a aplikované matematiky na Přírodovědecké fakultě UP.
   Přednáška Matthiase TemplaI letos se podařilo oslovit lektory, kteří představují špičky ve svém oboru, a reprezentující přední statistická pracoviště u nás i v blízkém zahraničí – např. Matematicko-fyzikální fakultu UK, Přírodovědeckou fakultu MU, Slovenskou akademii věd, Technickou univerzitu (TU) ve Vídni, nebo United Nations Industrial Development Organization se sídlem tamtéž. Přednášky se týkaly jak teoretických či metodických aspektů statistické analýzy (např. strukturní změny v panelových datech, splajnová reprezentace funkcionálních dat), tak i ryze praktických problémů, na které je zapotřebí si dát při zpracování statistických souborů pozor, například při použití regresní analýzy. Velký zájem vzbudila závěrečná přednáška doc. Matthiase Templa z TU, věnovaná chybné interpretaci statistických modelů při populárních vědeckých studiích.
   Z výletuWorkshop ovšem nebyl zdaleka věnovaný pouze přednáškám, jeho nedílnou součástí byly též neformální diskuze studentů s lektory, ať již v rámci dlouhých podzimních večerů, či během odpoledního výšlapu do okolí Pustých Žibřidovic, který prověřil též fyzickou připravenost účastníků. Akce tak umožnila navázání nových přátelství a neformálních vztahů, které jsou příslibem dalšího rozvoje aplikované statistiky na naší fakultě.
   Díky finančnímu přípěvku od vědecko-pedagogické rady oboru Matematika a informatika byla přitom umožněna účast skutečně všem, kteří o uvedenou problematiku projevili zájem. Přáním organizátorů, kterými byli doc. Eva Fišerová a doc. Karel Hron z Katedry matematické analýzy a aplikací matematiky PřF UP, tak je mít opět možnost uskutečnit tento již tradiční workshop i v příštích letech.

   více informací zde
   20.11.2015 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Den otevřených dveří na UP Olomouc

   V pátek 20. listopadu se od 9 hodin se koná první den otevřených dveří v akademickém roce 2015/2016. Druhý den otevřených dveří se bude konat v sobotu 16. ledna. Se zástupci naší katedry se můžete setkat v 5. patře v hale u hlavního schodiště, kde budou poskytovat informace o studijních oborech, které katedra nabízí.

   více informací zde
   14.10.2015 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Vzdělávací veletrhy Gaudeamus v letošním školním roce

   Pod názvem Gaudeumus se konají v letošním školním roce tři evropské veletrhy pomaturitního a celoživotního vzdělávání, jejichž cílem je poskytnout co nejvíce informací o vysokoškolském vzdělávání absolventům středních škol a všem zájemcům o celoživotní vzdělávání, kteří se zde mohou mohou seznámit s prezentacemi většiny vysokých škol. Jsou to

   1. GAUDEAMUS 2015 Nitra, který se koná 14. - 15. října 2015 na výstavišti Agrokomplex Nitra, v pavilonu G
   2. GAUDEAMUS 2015 Brno, který se koná 3. - 6. listopadu 2015 v areálu brněnského výstaviště v pavilonech G1 a G2
   3. GAUDEAMUS 2016 Praha, který se koná 26. - 27. ledna 2016 na výstavišti PVA Expo Praha - Letňany v hale č.4

   Všech akcí se zúčastní zástupci Univerzity Palackého včetně zástupců naší katedry, u kterých se můžete informovat se o možnostech studia u nás.

   více informací zde
   07.09.2015 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Letní škola matematiky 2015

   Od 7. září do 11. září se bude konat Letní škola matematiky 2015, která je zaměřena na sjednocení úrovně uchazečů z různých typů středních škol. Letní škola je určena zejména pro budoucí studenty oborů Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví, Aplikovaná statistika a Matematika a její aplikace, ale je otevřena všem studentům nastupujícím na PřF UP. Přihlásit se můžete na webových stránkách Letní školy matematiky www.letniskolamatematiky.cz, kde také najdete aktuální informace k letošnímu ročníku.

   více informací zde
   15.07.2015 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Druhé kolo přijímacího řízení

   Z oborů naší katedry je ve druhém kola přijímacího řízení otevřen pouze navazující obor Matematika a její aplikace. Přihlášky je třeba odevzdat do 15. 7. 2015. Další iniformace a seznam všech oborů otevřených ve druhém kole najdete zde.

   více informací zde
   19.06.2015 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Veletrh vědy a výzkumu 2015

   Ve dnech 19. a 20. června se v prostorách a okolí Přírodovědecké fakulty a Korunní pevnůstky konal Veletrh vědy a výzkumu, jedna z největších populárně vědeckých akcí v regionu. Letošní ročník s názvem "Uděláme vám v tom jasno!" mířil na všechny věkové kategorie s cílem zbořit mýty o neatraktivnosti nejen přírodních, ale i humanitních oborů.

   Jeden z interaktivních stánků obsadila také naše katedra. Proniknout do světa statistiky a přesvědčit se, že nemusí být vůbec nudná, mohli návštěvníci při tvoření velkého histogramu. Více najdete zde.

   více informací zde
   29.05.2015 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Třetí místo R. Talské v Česko-Slovenském kole SVOČ z matematiky

   Ve dnech 27.-29. května 2015 se na Fakultě matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě konal již 16. ročník Česko-Slovenské SVOČ (Soutěže ve vědecké a odborné činnosti). Tentokrát na ní uspěla i studentka naší katedry Bc. Renáta Talská, když s diplomovou prací s názvem 'Bayesovy prostory' (pod vedením doc. RNDr. Karla Hrona, Ph.D.) obsadila velmi pěkné třetí místo v sekci Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika. Bayeseovy prostory představují nový přístup ke statistickému zpracování hustot pravděpodobností, umožňující adaptaci metod funkcionální analýzy dat při současném respektování specifických vlastností hustot. Doufáme, že bude mít úspěšná studentka v přístím ročníku své následovníky!
   Více informací o proběhlé SVOČ 2015 najdete na adrese
   http://compbio.fmph.uniba.sk/svoc2015/index.php.

   více informací zde
   29.05.2015 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Workshop projektu ACES v sibiřském Tomsku

   Členové řešitelského týmu projektu "Applied Computing in Engineering and Science" se zúčastnili ve dnech 27.-29. května 2015 projektového workshopu až v dalekém sibiřském Tomsku, aby diskutovali aktuální otázky souvisejíci s realizací projektu a přípravou plánovaného navazujícího studia Applied computing. Vytvoření tohoto studijního oboru se klade za cíl přispět ke zvýšení úrovně vysokoškolského vzdělávání v Ruské federaci a Bělorusku a k lepší integraci jejich vzdělávacích institucí do evropského vzdělávacího systému.
   Do projektu jsou kromě Katedry matematické analýzy a aplikací matematiky Přírodovědecké fakulty, zapojeny čtyři univerzity ze zemí Evropské unie (Vienna University of Technology, University of Wuppertal, KU Leuven, Technical University of Lisbon) a pět východoevropských vzdělávacích institucí (Tomsk Polytechnic University, Siberian Federal University Krasnoyarsk, Belarusian State University Minsk, Belarusian National Technical University Minsk a Yanka Kupala State University of Grodno).
   Další informace o projektu najdete v tomto článku nebo na stránkách projektu.

   více informací zde
   20.05.2015 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Olomoucké dny aplikované matematiky 2015

   Od 20. 5. 2015 do 22. 5. 2015 naše katedra pořádá v prostorách přírodovědecké fakulty už tradiční konferenci Olomoucké dny aplikované matematiky (ODAM 2015). Informace o konferenci najdete na jejích webových stránkách, program najdete zde.

   Letos se konference nesla především ve znamení aplikované statistiky a fuzzy metod společně s příspěvky z dalších oblastí aplikované matematiky. Shrnutí průběhu akce najdete v tomto článku.

    

   více informací zde
   18.05.2015 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Rozpis obhajob a státnic

   V pondělí 25. 5. 2015 se konají obhajoby oboru AME, státnice se budou konat v středu 27. 5. 2015 a ve čtvrtek 28. 5. 2015.
   Navazující obory MAP a MPM mají obhajoby v úterý 25. 5. 2015, státnice proběhly v pátek 15. 5. 2015.
   Obhajoby všech bakalářských oborů se budou konat v úterý 9. 6. 2015 a ve středu 10. 6. 2015.
   Státnice bakalářských oborů ME a AST se konají ve čtvrtek 11. 6. 2015 a v pátek 12. 6. 2015.
   Státnice bakalářského oboru MAP se konají v pondělí 15. 6. 2015

   více informací zde
   13.05.2015 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Studentská vědecká soutěž O cenu děkana 2015

   Ve středu 13. května se koná fakultní Studentská vědecká soutěž O cenu děkana 2015. Registrace a přihlašování studentů probíhá prostřednictvím stránek soutěže, na kterých najdete i podrobnější informace o soutěži. Na oboru Matematika a informatika je termín pro přihlášení stanoven na 30. 4. 2015 a termín pro odevzdání prací je stanoven na 4. 5. 2015, více informací najdete zde.
   Celkové výsledky i výsledky na oboru matematika-informatika najdete na stránkách soutěže.

   více informací zde
   27.03.2015 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Účast našich studentů na matematické soutěži Vojtěcha Jarníka

   Studenti naší fakulty se letos poprvé zúčastní Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka, jejíž 25. ročník proběhne 27. března v Ostravě. Jde o mezinárodní matematickou soutěž pořádanou Přírodovědeckou fakultou Ostravské univerzity - podrobnosti lze nalézt zde. Soutěže se již mnoho let účastní studenti matematiky z mnoha univerzit po celém světě. Naši univerzitu budou reprezentovat dva studenti z naší katedry a dva studenti z Katedry algebry a geometrie. Přejeme jim mnoho úspěchů!

   více informací zde
   17.02.2015 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Okno do praxe 2015

   Osmé setkání studentů se zaměstnavateli přírodovědných oborů s názevm OKNO DO PRAXE 2015 proběhne ve dnech 17.-18. února 2015 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. 17.2. bude zaměřeno na obory Matematika a Fyzika, 18.2. pak přijdou na řadu obory Chemie, Biologie a Ekologie. Účast zaměstnavatelů a studentů je zdarma. Více se dozvíte z letáku a z webových stránek akce.

   více informací zde
   17.01.2015 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Den otevřených dveří

   V sobotu 17. ledna se od 9:00 koná den otevřených dveří, který je příležitostí dozvědět se více informací o studiu na UP. Zástupce naší katedry, kteří Vám rádi poskytnou informace u studijních oborech nabízených naší katedrou, najdete v 5. patře v hale u hlavního schodiště.

   více informací zde
   04.11.2014 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Veletrh Gaudeamus 2014

   Na brněnském výstavišti se od 4. do 7. listopadu 2014 koná už XXI. ročník evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2014. Cílem veletrhu je poskytnout co nejvíce informací o vysokoškolském vzdělávání absolventům středních škol a všem zájemcům o celoživotní vzdělávání, kteří se zde mohou mohou seznámit s prezentacemi většiny vysokých škol. Akce se zúčastní i zástupci naší katedry a dalších pracovišť Univerzity Palackého, u kterých se můžete informovat se o možnostech studia u nás. Více informací o veletrhu najdete na jeho stránkách.

   více informací zde
   04.11.2014 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Taste the world aneb Toulky s Labužníkem

   Titulní foto akce Taste the world aneb Toulky s Labužníkem Už vás nebaví nevzhledná jídla bez chuti, za která musíte platit? Zkuste něco nového. A ZADARMO!!!
   Studentské rádio UP AIR pořádá akci Taste the world aneb Toulky s Labužníkem. Což je projekt, kterého se účastní studenti UP, kteří byli nějaký čas ať už studijně, či pracovně v zahraničí a rádi by se s ostatními podělili nejenom o nově nabyté kuchařské umění, ale i o zážitky a rady týkajících se zahraničních pobytů. Akce se bude konat na kolejích Bedřich Václavka, 4.11. 2014 od 18:00. K ochutnání bude jídlo z Číny a Taiwanu, Indie, Angoly, Ruska, Ukrajiny a tradiční Balkánská káva. Více se dozvíte na Facebookové stránce akce.

   více informací zde
   23.10.2014 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Změna formálních pravidel kvalifikačních prací

   Upozorňujeme studenty, kteří budou v letošním akdemickém roce odevzdát bakalářské, diplomové práce, nebo dizertační práce, že podle nové směrnice děkana číslo A-14/5/SD musí všechny odevzdávané kvalifikační práce od akademického roku 2014/2014 povinně obsahovat i bibliografické údaje (podrobnější informace najdete v textu směrnice v článku VII na straně 4). Upravený styl pro LaTeX včetně ukázky použití si můžete stáhnout zde (poslední revize šablon 31. 3. 2015)

   více informací zde
   28.08.2014 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Ocenění A. Kalivodové na přední oborové konferenci

   A. KalivodováMgr. Alžběta Kalivodová, která studuje třetí ročník doktorského studia v oboru Aplikovaná matematika na Katedře matematické analýzy a aplikací matematiky PřF UP dosáhla významného úspěchu, když získala ocenění za nejlepší prezentaci (Partial least squares discriminant analysis for compositional data: logratio methodology and its application to metabolomics) v rámci soutěže studentských příspěvků na konferenci LinStat2014, která se konala ve dnech 24.-28. srpna 2014 ve švédském Linköpingu. Právě LinStat, která se věnuje především lineární statistické inferenci, přitom patří mezi tradiční oborové konference, a Mgr. Kalivodové se podařilo prosadit spolu s ostatními třemi oceněnými mezi více jak 40 doktorandskými příspěvky. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu!

   více informací zde
   27.08.2014 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Informace pro studenty 1. ročníku o zápisu KMA/M1N

   Zápis předmětu KMA/M1N do systému STAG je koncipován dle rozdělení studentů do skupin na základě výsledků rozřazovacího testu. Tento test studenti absolvují on-line na adrese moodle.letniskolamatematiky.cz podle instrukcí obdržených u zápisu ke studiu. Pokyny pro zapsání předmětu M1N budou k dispozici opět na moodle.letniskolamatematiky.cz, a také na kma.upol.cz Zápis prostřednictvím IS STAG bude umožněn nejdříve 19. 9. 2013 v 10h.
   Kontakt: iveta.bebcakova@upol.cz nebo pavla.kourilova@upol.cz

   Pozor aktualizace: Pokyny k zápisu najdete v tomto souboru.

   více informací zde
   26.08.2014 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Letní škola matematiky 2014

   Zveme nově nastupující studenty na Letní školu matematiky 2014, která je zaměřena na sjednocení úrovně uchazečů z různých typů středních škol. Letní škola je určena zejména pro budoucí studenty oborů Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví, Aplikovaná statistika a Matematika a její aplikace, ale je otevřena všem studentům nastupujícím na PřF UP. Bližší informace naleznete na www.letniskolamatematiky.cz

   více informací zde
   24.01.2014 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

   Témata diplomových a bakalářských prací 2013

   Téma kvalifikační práce je možno si vybrat po dohodě s příslušným vedoucím práce. Studenti bakalářských studijních programů i navazujících magisterských programů mají povinnost vybrat si téma kvalifikační práce nejpozději jeden kalendářní rok před odevzdáním práce. Studenti bakalářského studia si mohou vybrat téma své bakalářské práce pouze v případě, že mají úspěšně absolvovány všechny povinné předměty zimního semestru prvního ročníku.

   více informací zde