Lednový den otevřený dveří 2022-2023

14.leden 2023

Naše katedra se připravuje na další  Den otevřených dveří Univerzity Palackého, který proběhne v sobotu 14. ledna.
Rádi během něj přivítáme všechny uchazeče o studium matematiky a představíme bakalářský studijní program Aplikovaná matematika se specializacemi Data Science, Průmyslová matematika a Matematika v ekonomické praxi. Pro uchazeče o navazující magisterské studium nabízíme nově aktualizovaný program Aplikovaná matematika.
Na zvídavé dotazy uchazečů o studium budou připraveni odpovídat studenti a členové Katedry matematické analýzy a aplikací matematiky.Těšit se také můžete na ukázkové hodiny, během kterých nahlédnete do práce matematika a na prezentace studentských praxí, které tvoří nedílnou součást studia.