Skripta

 

Jan Tomeček: Matematická analýza 1

Skripta pro předměty: KMA/MAF1, KMA/MA1.

Jan Tomeček: Matematická analýza 2

Skripta pro předmět: KMA/MA2.

 

Karel Hron, Eva Fišerová: Sbírka příkladů z pravděpodobnosti

Skripta pro předmět: KMA/PST1.

Errata
 

Iveta Bebčáková, Pavla Kouřilová: Co bude na písemce? Aneb sbírka příkladů ke kurzu Matematika 1

 

Iveta Bebčáková, Pavla Kouřilová: Co bylo na písemce? Sbírka příkladů ke kurzu Matematika 2

 

Ondřej Vencálek: Časové řady časně a řádně

Skripta pro předmět: KMA/CASR1

Řešení úloh v Excelu

 

 

Záznamy přednášek

Záznamy z vybraných přednášek najdete na YouTube kanálech spravovaných členy katedry: