Seminář KMA

Posláním tohoto semináře je prezentace členů katedry, jejích studentů a hostů. Konat se bude v úterky 13:30 na posluchárně číslo 5.068 na naší katedře.

Program najdete níže nebo jej můžete stáhnou v  PDF souboru.

Program semináře

26. 9. 2023 doc. Zhivorad Tomovski, Dr., PřF Ostravská Universita
Volterra-Prabhakar function and Applications
Pozvánka a abstrakt, prezentace


10. 10. 2023 Agnese Maria Di Brisco, Ph.D., Amedeo Avogadro University of Eastern Piedmont, Itálie
A Regression Model for Bounded Responses and Functional Covariates
Pozvánka a abstrakt


24. 10. 2023 Ivan Gudoshnikov, Ph.D., Matematický ústav AV ČR
State-dependent sweeping process approach to modeling of elastoplastic networks with softening plasticity: shear bands and non-uniqueness of solutions


7. 11. 2023 Mgr. Stanislav Sysala, Ph.D., Ústav geoniky AV ČR
Rigorozní varianta metody redukce pevnostních parametrů a její užití při vyšetřování stability svahů


21. 11. 2023 Mgr. Jana Heckenbergerová, Ph.D., Ústav matematiky a kvantitativních
metod, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice
Predikce a optimalizace globálních systémů pomocí matematického a statistického modelování


5. 12. 2023 RNDr. Ctirad Matonoha, Ph.D., Ústav informatiky AV ČR
Aplikace quasi-lineární techniky na třídu matematických modelů splňující zákony zachování