Kde zjistím, zda je nutné posílat zkrácenou verzi přihlášky? 

Zkuste se podívat na stránku věnovanou zájemcům o studium na webu naší fakulty nebo se zeptejte na studijním oddělení naší fakulty.

 Jak a kdy mám podat přihlášku? 

Přihlášky se podávají elektronicky prostřednictvím tzv. E-přihlášky. Termíny pro podání přihlášek, náležitosti přihlášek, termíny konání (případných) přijímacích zkoušek a další informace o přijímacím řízení se dozvíte na stránce věnované zájemcům o studium na webu naší fakulty. Pokud Vám informace z této stránky nestačí, tak se můžete informovat na studijním oddělení naší fakulty.

 Kde se dozvím, jak to chodí na UP? 

Studenti prvních ročníků dostávají u zápisů tištěný bedekr KudyKam - průvodce prváka. Můžete si jej však i stáhnout z universitních stránek v sekci UP > Studenti > Průvodce > Praktické rady, ve které najdete i další užitečné informace. Zájemcům o studium jsou také určeny stránky http://www.studuj.upol.cz.

 Je možné studovat tento obor dálkově? Případně, jaké jsou jiné možnosti mimo denní studium? 

Bohužel žádný z našich oborů nelze studovat dálkově. Možná Vám může pomoci informace, že povinná docházka je u cvičení a seminářů. Přednášky povinné nejsou. K většině předmětům jsou k dispozici také studijní materiály.

 Po získání bakalářského titulu plánuji pokračovat ve studiu, Je to u Vás možné? 

Ano, je to možné, naše katedra nabízí navazující studijní program Aplikovaná matematika (AM).

 Chci se přihlásit na specializaci Matematika v ekonomické praxi bakalářského programu Aplikovaná matematika. Je to spíš matematický nebo ekonomický obor? 

Jedná se o obor, jehož základem je matematika. Je ovšem doplněná o ekonomicky zaměřené předměty (makro a mikroekonomie, finance, podniková ekonomika, účetnicví) a zejména o předměty matematicko-ekonomické, v nichž se studenti naučí vytvářet matematické modely reálných ekonomických problémů (dopravní problém, matematické modely hromadné obsluhy, modely zásob, matematické metody rozhodování).