Navazující dvouleté magisterské studium Aplikovaná matematika

magisterské studium

Studium, které není na houby! Mgr. Aplikovaná matematika

Program Aplikovaná matematika

Dvouletý navazující studijní program Aplikovaná matematika je pokračovatelem úspěšného studijního oboru Aplikace matematiky v ekonomii, který byl inovován s cílem poskytnout široké spektrum pokročilých znalostí, bez kterých se jen stěží obejde každý, kdo chce jednou pracovat ve zlatém dolu dnešní doby, kdo chce pracovat s DATY. Naučit se data vizualizovat, analyzovat, interpretovat, efektivně využívat nástrojů statistického učení, optimalizace či rozhodovacích metod - to vše vám nabízíme v balíčku, který byl diskutován i s našimi průmyslovými partnery. Přitažlivé možnosti uplatnění spolu s výběrem předmětů z matematicko-ekonomických disciplín pro hladký přechod do ekonomické praxe činí tento studijní program jak první volbou po bakalářském studiu oborů matematiky a aplikované matematiky na přírodovědecké fakultě, tak atraktivní možností pokračování studia pro studenty z jiných podobně orientovaných bakalářských studijních oborů.

Naučíme vás zejména tyto disciplíny

Statistické modelování: Jak z dat získat užitečné informace, vizualizací počínaje a sofistikovanými statistickými a machine learningovými metodami konče. Jak si poradit s nestandardními daty, která s sebou praxe datového analytika přináší - například s daty vysoce-dimenzionálními, funkcionálními, nebo třeba časově závislými.

Metody optimalizace: Jak dosáhnout maxima efektů s minimem nákladů.

Analýza rizik: Jak se správně rozhodnout i s přihlédnutím k možným rizikům.

Cizí jazyky: Jak prezentovat své myšlenky, názory a výsledky v angličtině nebo jiném světovém jazyce.

Vizualizaci studijních plánů pro akademický rok 2023/2024 najdete v tomto souboru.

Příjímací zkoušky

Bez přijímací zkoušky pro absolventy bakalářských studijního oboru Matematika - ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví a vše specializací bakalářského programu Aplikovaná matematika, jinak v rozsahu závěrečné zkoušky těchto oborů.

 

Elektronickou příhlášku ke studiu najdete na této stránce. Základní charakteristiky navazujícího programu APLIKOVANÁ MATEMATIKA najdete i v Katalogu programů a oborů UP Olomouc.