Výjezdový workshop aplikované matematiky

Workshop, který organizují členové katedry matematické analýzy a aplikací matematiky, navazuje na workshop Teorie a praxe statistického zpracování dat ale rozšiřuje jeho záběr o další oblasti aplikované matematiky. Je určen všem vědecko-pedagogickým pracovníkům a studentům matematiky a aplikované matematiky na PřF UP (především navazujícího a doktorského studia), kteří mají o problematiku statistického zpracování dat zájem. První ročník proběhl  ve Stříbrnicích v podhůří Kralického Sněžník na podzim 2022, druhý ročník se konal  v Chrasticích začátkem listopadu 2023. Více najdete na této stránce.


Výjezdní meeting projektu GAČR v St. Lorenzen am Wechsel 2022

 Ve dnech 12. -15. 9. 2022 se konal v rakouském St. Lorenzen am Wechsel výjezdní meeting projektu GAČR Zobecněná relativní data a robustnost v Bayesových prostorech, kde jako řešitelské pracoviště funguje vedle Technické univerzity Vídeň právě naše katedra. Karel Hron, Jitka Machalová, Kamila Fačevicová a Ivana Pavlů diskutovali spolu s kolegy z Vídně, Berlína, Milána a Montrealu nad aktuálními i budoucími tématy a směry další vzájemné spolupráce. Více najdete na této stránce.


Workshop Teorie a praxe statistického zpracování dat

Naučit se efektivně získávat z dat relevantní informace, správně analyzovat a interpretovat výsledky a seznámit se s novými metodami statistického zpracování dat, to vše je cílem odborného výjezdního workshopu Teorie a praxe statistického zpracování dat, který organizují členové katedry matematické analýzy a aplikací matematiky. Workshop je určen všem vědecko-pedagogickým pracovníkům a studentům matematiky a aplikované matematiky na PřF UP (především navazujícího a doktorského studia), kteří mají o problematiku statistického zpracování dat zájem. Poslední osmý ročník workshopu se tradičně uskutečnil v podhůří Králického Sněžníku ve dnech 21. - 23. listopadu 2019  v Nové Senince (Staré Město pod Sněžníkem). Více informací najdete  na této stránce.
Po covidové pauze byl v roce 2022  workshop nahrazen výjezdovým workshopem aplikované matematiky, který rozšířil záběr o další oblasti aplikované matematiky.

 

Olomoucké dny aplikované matematiky

Katedra pořádá pravidelnou každoroční konferenci Olomoucké dny aplikované matematiky ODAM. Konferenci založil roku 1999 Lubomír Kubáček jako místo přátelského setkávání nejen aplikovaných matematiků, ale i odborníků z praxe, kteří v nějaké fázi své práce potřebují s matematiky spolupracovat. Konference navázala na společný seminář katedry MAaAM UP Olomouc, Matematického Ústavu AV ČR, MFF UK Praha a Hydrosystému.
Konference postupně získala dvojí zaměření - jednak na matematickou statistiku a fuzzy množiny, ale také na matematické modelování. Zprvu se jednotlivá změření střídala, sudé roky byly věnovány matematické statistice a fuzzy množinám, liché matematickému modelování. Změna v uspořádání konference přišla v letech 2011 a 2013, kdy konference (s podporou projektu Maplimat) probíhala v několika sekcích souběžně pro všechna zaměření. Zatím poslední ročník konference se konal od 29. května 2019 do 31. května 2019 v Olomouci v budově přírodovědecké fakulty, více informací najdete na stránkách konference.
Informace o předchozích ročnících konference najdete na této stránce.

 

Workshopy pořádané v rámci projektu MATAP

V rámci projektu uspořádala katedra následující dva workshopy:

  1. Workshop Applications of Mathematics I. se konal 25. - 29. 10. 2013
  2. Workshop International Symposium on Modern Mathematics and Mechanics se konal od 23. do 27. června 2014.
  3. Třetí workshop pod názvem Workshop on Applications of Modern Mathematics and Mechanics 2015 se konal od 2. do 6. února 2015. Jeho program najdete zde.

 

Mathematical Methods in Economics 2014

V prostorách naší fakulty se od 10. do 12. září 2014 konal 32. ročník konference Mathematical Methods in Economics , na jejíž organizaci se podíleli členové naší katedry.

 

GeoMap 2014

První ročník mezinárodního workshopu GeoMap zaměřeného statistické zpracování a modelování kompozičních dat v geochemických aplikacích. Workshop proběhl 16.-20.6.2014 v prostorách hotelu Flora. Více podrobností na http://geomap.data-analysis.at/

Další konference

Informace o dřívějších konferencích na jejichž pořádání se podílela naše katedra najdete zde.