Katederní harmonogram akademického roku 2022/2023

Katederní harmonogram najdete také v tomto PDF souboru, fakultní harmonogram najdete na této stránce, universitní najdete zde.

 

Zimní semestr

 

Výuka:

 • od 19. září 2022 do 16. prosince 2022

Vypsání nových témat kvalifikačních prací:

 • 31. října 2022

Den otevřených dveří:

 • 2. prosince 2022 (pátek)
 • 14. ledna 2023 (sobota)

Odevzdání kvalifikačních prací:

 • do 9. prosince 2022

Rektorské volno

 • 30. prosince 2022

Sportovní den UP

 • 28. září 2022

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby kvalifikačních prací:

 • od 9. ledna 2023 do 9. února 2023

 

 

Letní semestr

 

Výuka:

 • od 13. února 2023 do 12. května 2023

Odevzdání kvalifikačních prací - termín pro magisterské navazující obory- viz prováděcí pokyny katedry KMA:

 • 17. dubna 2023

Ukončení výuky - 2. ročníky navazujících magisterských oborů:

 • 21. dubna 2023

Odevzdání kvalifikačních prací - termín pro bakalářské obory - viz prováděcí pokyny katedry KMA:

 • 17. dubna 2023

Ukončení výuky - 3. ročníky bakalářských oborů:

 • 28. dubna 2023

Sportovní den UP

 • 10. května 2023

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby kvalifikačních prací :

 • od 9. května 2023 do 9. června 2023

Přijímací zkoušky - bakalářské a navazující magisterské studijní obory:

 • od 5. června 2023 do 16. června 2023

Přijímací zkoušky - doktorské studijní obory:

 • od 5. června 2023 do 23. června 2023

Odevzdání kvalifikačních prací na srpnový termín obhajob (pouze pro bakalářské obory):

 • do 12. června 2023

Opravné termíny státních závěrečných zkoušek a obhajob bakalářských prací:

 • od 14. srpna 2023 do 1. září 2023

Splnění studijních povinností za akademický rok 2022/2023

 • do 6. září 2023