KatedraO katedře

V roce 1948 bylo na Filozofické fakultě Univerzity Palackého zřízeno dvouleté přírodovědecké studium, v jehož rámci vznikl ústav matematiky. O dva roky později byl ústav přejmenován katedru matematiky-fyziky-chemie. V roce 1952 již pracovala samostatná katedra matematiky. Katedra matematické analýzy vznikla na Přírodovědecké fakultě v roce 1962 a v roce 1996 přijala výstižnější název Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky.

Na katedře lze studovat různé matematické obory v tříletém bakalářském, dvouletém navazujícím magisterském i čtyřletém doktorském studiu. Podrobnosti o studiu lze najít zde.

Katedra sídlí v pátém patře nové budovy Přírodovědecké fakulty na ulici 17. listopadu v Olomouci v areálu vysokoškolských kolejí.

Pracovníci katedry se věnují výzkumu v oblasti diferenciálních rovnic a dynamických systémů, teorie rozhodování, numerické matematiky a optimalizace, statistiky a matematického modelování. Bližší informace o výzkumu najdete zde.

 

Více o novodobé historií matematiky v Olomouci, i o současném děním na matematických katedrách přírodovědecké fakulty si můžete přečíst v prezentaci k přednášce z roku 2016 z pera tehdejšího vedoucího katedry matematické analýzy a aplikací matematiky prof. Jana Andrese s názvem Matematika v Olomouci: retrospektiva a perspektivy, kterou najdete zde.

Video s představením naší katedry můžete pod názvem Katedra Matematické analýzy a aplikací matematiky na PřF UP v Olomouci se představuje shlédnout zde.