Věda a výzkum na katedře

Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky se věnuje výzkumu v následujících oblastech: