Aktuality

20.05.2022 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

Rozpis jarních termínů obhajob a státnic 2022

Obhajoby  bakalářských i magisterských oborů se konají v pondělí 23. května  2022 od 8:30 na učebnách 5068 a 5066.

Státní závěrečné zkoušky navazujícího oboru AM se konají v úterý 24. května 2022 od 8:00 na učebně  5068.

Státní závěrečné zkoušky bakalářských oborů ME resp. AST se konají ve středu 25. května 2022 resp. ve čtvrtek 26 26. května od 8:30 na učebnách 5068 a 5066.

Státní závěrečné zkoušky bakalářského oborů MATAP se konají v pátek 26. května 2022 od 8:00 na učebně 5068.

více informací zde
19.05.2022 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

Kulatý stůl na téma: Jak se rýmuji data s lisovacími procesy

Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky ve spolupráci se společností Plastika a.s. Vás srdečně zve ve čtvrtek 19. 5. 2022 od 9:00 do 13:00 na kulatý stůl na téma:

Jak se rýmuji data s lisovacími procesy

Kulatý stůl se bude konat v budově Přf UPOL na ulici 17. listopadu  v 6. patře ve velké zasedací místnosti.

 Budou zde sdíleny informace, poznatky, slepé uličky, problémy a řešení získané během pokusů systematicky sbírat procesní data ze vstříkolisů a pracovat s nimi za účelem optimalizace výroby, různých predikcí a diagnostiky výrobního procesu.

Další informace najdete na přiloženém letáku.

více informací zde
05.05.2022 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

Studentská vědecká soutěž O cenu děkana 2022

Pracujete na zajímavé závěrečné práci a chcete si zasoutěžit si o pěkné ceny?
Další ročník fakultní studentské vědecké soutěže „O cenu děkana” se koná ve čtvrtek 5. května 2022.
Registrace je otevřena do 1. května
na webových stránkách soutěže, kde rovněž naleznete podrobné informace k soutěži. Soutěžní práci je nutné do systému vložit také do 1. 5. 2022.
Nikdy nebylo jednodušší se zúčastnit! Práce se odevzdává pouze v elektronické podobě, nejsou třeba žádné posudky. Není třeba práci složitě zkracovat, neboť rozsah práce není striktně omezen.
Soutěžit mohou všichni řádně zapsaní studenti naší fakulty v sekcích Matematika a informatika, Fyzika, Chemie, Biologie a ekologie, Vědy o Zemi a Didaktika přírodovědných oborů. Každá sekce se dále dělí na tři kategorie a to bakalářskskou, magisterskou a doktorskou. Je možné se přihlásit také do posterové sekce společné pro všechny obory. Soutěž je každoročně podporována nejen děkanem fakulty a jednotlivými obory, ale i soukromými firmami, které se podílí na zajištění cen.
Informace pro soutěžící v sekci Matematika a Informatika najdete v příslušné sekci webu soutěže. Koordinátorem na oboru Matematika a Informatika je Pavel Ženčák.

více informací zde
Starší aktuality