Tříleté bakalářské studium programu Aplikovaná matematika - DATA SCIENCE

bakalářské studium

Studium, které není na houby! Studium které není na houby

Specializace DATA SCIENCE

Technologie a inovace ve 21. století raší jako houby po dešti. Sociální sítě, smartphony, autonomní vozidla, strojové učení, drony a tak dále. Pod revolučními technologiemi dvacátého století stála ropa. V podhoubí technologií tohoto století jsou ovšem DATA. DATA budou ropou jednadvacátého století.

Není tedy divu, že jedním z nejžádanějších oborů na pracovním trhu je DATA SCIENCE.

Přijďte studovat tuto fascinující disciplínu do specializace DATA SCIENCE, kterou nově otevíráme v rámci studijního oboru Aplikovaná matematika na naší katedře.

 • Chcete vědět, jak a proč fungují autonomní vozidla?
 • Chcete vědět, proč jsou konvoluční neuronové sítě v rozpoznávání obrazu lepší než lidé?
 • Chcete vědět, jak se rozhodují roboti?
 • Chcete vědět, jak se orientuje v bytě váš automatický vysavač?
 • Chcete chápat, jak dokáže modul SpaceX kolmo přistát na správném místě?
 • Chcete umět sbírat, analyzovat a interpretovat data ze všech oblastí lidské činnosti?
 • Zajímá vás, jak udělat klinickou studii nebo průzkum veřejného mínění?
 • Chcete umět rozpoznat šum od signálu?
 • Chcete být na palubě při velkém bayesovském obratu ve statistice?
 • Chcete vědět, jak dělat predikce lépe než křišťálovou koulí?

Naučíme vás zejména

Matematickou analýzu a lineární algebru.To jsou základní nástroje k pochopení a popisu okolního světa a bez nich se neobejde žádá práce s daty.

Pravděpodobnost a statistiku. Někdo říká, že Data Science je jen převlečená statistika. Úplně pravda to není, ale bez pravděpodobnosti a statistiky to určitě nejde.

Programování a software. Data Science se s tužkou na papíře dělat nedá. Naučíme vás základy procedurálního programování, abyste nebyli odkázáni jen na klikací prostředí standardních softwarů, ale mohli si sami napsat kódy, které s daty dělají přesně to, co chcete vy.

Strojové učení. Hit sezóny, který přes své překvapivě jednoduché matematické základy dosahuje ohromných úspěchů při klasifikačních a predikčních úlohách.

Optimalizaci. V praxi často hledáme nejrychlejší, nejlevnější, nejkratší nebo jinak nejlepší řešení. A když to neumíme, tak chceme aspoň zlepšit řešení, které už máme. Z pohledu matematiky se jedná o optimalizaci.

Vizualizaci studijních plánů najdete v tomto souboru.

Příjímací zkoušky

Úspěšné vykonání přijímací zkoušky, jejichž obsahem je matematika v rozsahu učiva gymnázia.

Možnost prominutí příjímacích zkoušek u uchazečů, kteří splňují aspoň jednu z následujících podmínek:

 • průměr známek na střední škole z matematiky <= 2 a současně alespoň tři ročníky matematiky. Do průměru se započítávají pouze známky z výročních vysvědčení z posledních čtyř ročníků střední školy, nezapočítává se maturita, u maturantů se za poslední ročník zohledňuje pololetní vysvědčení.
 • zkouška z Obecných studijních předpokladů nebo z Matematiky v rámci Národní srovnávací zkoušky s minimálním percentilem 90
 • splnění výběrové zkoušky ze středoškolské matematiky Matematika+

Elektronickou příhlášku ke studiu najdete na této stránce. Základní charakteristiky specializace DATA SCIENCE najdete i v Katalogu programů a oborů UP Olomouc.