Soutěž o cenu děkana je studentská vědecká soutěž, které se mohou zúčastnit všichni řádně zapsaní studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia na UP. Ve stávající podobě existuje soutěž od roku 2007 a navazuje na dlouholetou tradici studentských vědeckých soutěží (SVOČ).

Každý z následujících oborů soutěží zvlášť

  • Fyzika
  • Chemie
  • Matematika a informatika
  • Vědy o Zemi
  • Biologie a ekologie
  • Didaktika přírodovědných oborů

a v rámci oboru jsou dále soutežící rozdělení do tří sekcí

  • Bakalářská sekce
  • Magisterská sekce
  • Doktorská sekce
Studenti všech oborů se mohou zůčastnit společné
  • Poster sekce

Soutěž zpravidla probíhá v první polovině května a soutěžící se musí s předstihem zaregistrovat na stránkách soutěže. Na stránkách jsou uvedeny i základní informace a pokyny specifické pro jednotlivé obory, pro obor Matematika a Informatika je najdete zde. Může se zde také podívat na výsledky předchozích ročníků.