Katederní harmonogram akademického roku 2023/2024

Katederní harmonogram najdete také v tomto PDF souboru, fakultní harmonogram najdete na této stránce, universitní najdete zde.

 

Zimní semestr

 

Výuka:

 • od 18. září 2023 do 15. prosince 2023

Vypsání nových témat kvalifikačních prací:

 • 31. října 2023

Den otevřených dveří:

 • 1. prosince 2023 (pátek)
 • 27. ledna 2024 (sobota)

Odevzdání kvalifikačních prací:

 • do 8. prosince 2023

Rektorské volno

 • 22. a 29. prosince 2023

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby kvalifikačních prací:

 • od 8. ledna 2024 do 9. února 2024

 

 

Letní semestr

 

Výuka:

 • od 12. února 2024 do 10. května 2024

Odevzdání kvalifikačních prací - termín pro magisterské navazující obory- viz prováděcí pokyny katedry KMA:

 • 19. dubna 2024

Ukončení výuky - 2. ročníky navazujících magisterských oborů:

 • 19. dubna 2024

Odevzdání kvalifikačních prací - termín pro bakalářské obory - viz prováděcí pokyny katedry KMA:

 • 19. dubna 2024

Ukončení výuky - 3. ročníky bakalářských oborů:

 • 26. dubna 2024

Sportovní den UP

 • 7. května 2024

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby kvalifikačních prací :

 • od 6. května 2024 do 7. června 2024

Přijímací zkoušky - bakalářské a navazující magisterské studijní obory:

 • od 3. června 2024 do 14. června 2024

Přijímací zkoušky - doktorské studijní obory:

 • od 3. června 2043 do 21. června 2024

Odevzdání kvalifikačních prací na srpnový termín obhajob (pouze pro bakalářské obory):

 • do 24. června 2024

Opravné termíny státních závěrečných zkoušek a obhajob bakalářských prací:

 • od 12. srpna 2024 do 3. září 2024

Splnění studijních povinností za akademický rok 2022/2023

 • do 6. září 2024