Studijní obory a programy

Katedra nabízí prezenční studium různých matematických směrů v tříletém bakalářském, dvouletém navazujícím magisterském i čtyřletém doktorském studiu.

Bakalářské studium

Bakalářské studium je tříleté, můžete si vybrat jednu z následujících  specializací:

MAGISTERSKÉ STUDIUM

Navazující magisterské studium je dvouleté, k dispozici je následující studijné program:

RIGORÓZNÍ ŘÍZENÍ

Rigorózní řízení pro udělení titulu RNDr. sestává z obhajoby rigorózní práce a státní závěrečné zkoušky. Podrobnější informace o přihlašování a průběhu najdete na webu přírodovědecké fakulty. K rigoróznímu řízení je možné se přihlásit až po úspěšném dokončení magisterského studia a probíhá pro stejné obory jako magisterské stadium, tj.

  • Matematika a její aplikace
  • Aplikovaná matematika
DOKTORSKÉ STUDIUM

Doktorské studium je čtyřleté, obecné informace o tom, co od doktorského studia očekávat a co pro ně udělat najdete na této stránce. Naše katedra umožňuje studovat jeden z následujících oborů: