Partneři

Mezi naše partnery patří:

Ústav molekulární a translační medicíny

Moderní mikroskopy chrlí gigabajty obrazových dat, které je potřeba automaticky zpracovat a vyhodnotit. To vyžaduje nezanedbatelné množství matematických metod. Podílíme se na vyhodnocování obrazových dat a jejich statistické analýze. Garant spolupráce: Tomáš Fürst

Laboratoř růstových regulátorů

Velké množství obrazových dat vzniká i při výzkumu růstových regulátorů rostlin. Podílíme se na vyhodnocování obrazových dat, automatickém rozpoznávání obrazu, vyhodnocování spektroskopických dat a statistické analýze. Garant spolupráce: Tomáš Fürst

Fakultní nemocnice v Olomouci

Bez statistiky si moderní medicínu dnes už nelze představit. Mnohé kliniky Fakultní nemocnice doslova přetékají velmi zajímavými daty, jejichž správná a důkladná analýza může vést k objevům zachraňujícím život. Spolupracujeme s kolegy z několika klinik a ústavů zejména v oblasti statistické analýzy dat. Garanti spolupráce: Tomáš Fürst, Jana Fürstová, Jana Vrbková, Eva Fišerová

Ústav automatizace a řídící techniky University Tomáše Bati ve Zlíně

Město Tomáše Bati se i nadále věnuje intenzivnímu výzkumu a optimalizaci technologických procesů spojených se zpracováním kůží. Důkladné porozumění těmto procesům se neobejde bez matematického modelování. Právě v této oblasti je naše spolupráce nejintenzivnější. Garant spolupráce: Tomáš Fürst

Ústav pro hydrodynamiku Akademie věd ČR

Proudění kapalin v porézním prostředí patří k nejzajímavějším oblastem matematického modelování. Porozumění tomuto problému má dalekosáhlé důsledky v oblasti těžby ropy, hydrologie krajiny, ale například i technologie vodíkových palivových článků. Přesto proudění v porézních prostředích překvapivě málo rozumíme. S kolegy z Akademie věd se věnujeme vývoji nové třídy matematických modelů, které by nám tento zajímavý problém pomohly lépe pochopit. Garanti spolupráce: Tomáš Fürst a Rostislav Vodák

Centrum dopravního výzkumu

Garant spolupráce: Rostislav Vodák

Ústav fyzikální a spotřební chemie Chemické fakulty VUT v Brně

Existuje mnoho různých technologií barevného tisku. Často je potřeba kvantifikovat světlostálost barevného tisku. S kolegy z Brna spolupracujeme na vývoji metod kvantifikace světlostálosti a jejich automatického měření. Garant spolupráce: Tomáš Fürst

Nadační fond pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví

V pojišťovnictví v naší republice pracuje více než 50 tisíc lidí. Jejich přirozená obměna vyžaduje, aby školy produkovaly dostatek správně vzdělaných odborníků v dané oblasti. Nadační fond pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví chce proto přispět k výuce na školách, jež mají v osnově předmět Pojišťovnictví, a má také nemalou ambici podílet se na propojování pojistné praxe s pojistnou vědou. Z tohoto důvodu podporuje projekty, jejichž závěry mohou přinést nové poznatky celému pojistnému trhu. Projekty jsou realizovány studenty a pedagogy vysokých škol, jejichž zaměření se přímo či nepřímo týká oboru pojištění. Garant spolupráce: Ondřej Pavlačka