Studijní plány pro akademický rok 2022/2023

Starší studijní programy se člení na různé poměrně nezávislé obory.
Nové studijní programy akreditované v roce 2019 a později na obory členěny nejsou, mohou mít ale různé specializace, které ovšem mají společný základ.

Bakalářské programy, obory a specializace

Navazující magisterské programy, obory a specializace

Doktorské programy, obory a specializace (prezenční studium)

Doktorské programy, obory a specializace (kombinované studium)

<<Studijní plány pro rok 2021/2022