Stáže a praxe

Studenti bakalářského oboru Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví mohou v rámci volitelného předmětu KMA/BOP Bakalářská odborná praxe absolvovat odbornou praxi v bance, pojišťovně nebo jiné instituci či firmě. Studenti tohoto oboru absolvovali praxe např. v ČSOB, KB, Kooperativě pojišťovně, v Raiffeisenbank, TESCO SW, v UniCredit Bank, ale také např. na úřadu práce.

Studenti magisterských navazujících oborů absolvují odbornou praxi v rámci předmětů KMA/OPN resp. KMA/OP.

Pro podrobnější informace kontaktujte Ivetu Bebčákovou.