Letní škola matematiky

V roce 2022 se letní škola nekoná.

Chystáte se studovat na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci a

  • Chcete vědět, co Vás čeká?
  • Chcete si vylepšit Vaši startovní pozici?
  • Máte zájem si zopakovat a prohloubit znalosti středoškolské matematiky?
  • Chcete se seznámit s budoucími kolegy?

Pokud jste alespoň na jednu z výše položených otázek odpověděli kladně, pak je Letní škola matematiky určena právě pro Vás. Více informací najdete zde.

 

Vyrovnávací kurzy z matematiky

V roce 2022 se vyrovnávací kurzy nekonají.

S matematikou se v různě formě setkávají studenti snad všech oborů, které Přírodovědecká fakulta UP nabízí. Nemusí jít zrovna o hlavní předmět, a přesto dokáže některé ze studentů pěkně potrápit. Paradoxně největší problémy jsou způsobeny nedostatečnými znalostmi středoškolské matematiky. Na základech, které chybí, lze pak jen těžko stavět.

Proto nabízíme studentům nastupujícím do prvních ročníků PřF UP Vyrovnávací kurzy matematiky. Jde o pět kurzů, které budou probíhat vždy v pátky odpoledne. V rámci těchto kurzů bude opakována a procvičována středoškolská matematika: algebraické výrazy, rovnice, nerovnice, logaritmické a exponenciální funkce, analytická geometrie a goniometrie. První z těchto kurzů začne v pátek 20. 8. 2021, poslední kurz proběhne v pátek 17. 9. 2021.

Tyto kurzy budou vedeny zkušenými lektory z naší katedry katedrya jsou určeny především těm uchazečům o studium, které čekají přijímací zkoušky z matematiky a dále těm, kteří cítí nedostatky ve svých znalostech SŠ matematiky a chtějí být na studium na VŠ více připraveni.

Všechny nabízené kurzy jsou zdarma. Je možno se přihlásit na všechny, nebo i pouze na jeden z nabízených kurzů. Podrobný rozpis kurzů a přihláška je k nalezení zde. Podrobný harmonogram a obsah kurzů na rok 2021 najdete na této stránce.


Všichni zájemci jsou vítáni!


Kurzy byly vytvořeny v rámci projektu Univerzita Palackého jako komplexní vzdělávací instituce - CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002337.