IS STAG

  • je informační systém studijní agendy používaný na všech fakultách Univerzity Palackého (UP), který slouží k prohlížení a zadávání všech záležitostí souvisejících se studiem
  • IS STAG University Palackého je přístupný na samostatném Studijním portálu
  • přihlašovací údaje do Studijního portálu a do Portálu UP (přihlášení je jednotné) studenti získají při zápisu do prvního ročníku každého stupně svého studia
  • nepřihlášení uživatelé mohou zobrazovat informace o studijních programech a oborech včetně jejich vizualizace, informace o jednotlivých předmětech a základní informace o jednotlivých pracovištích, mají také přístup k informacím o kvalifikačních pracích
  • přihlášení uživatelé mohou přistupovat také k informacím o rozvrhu učitelů, studentů i místností
  • studenti si jeho prostřednictvím zapisují jednotlivé předměty, zapisují se na zkoušky a kontrolují celý průběh svého studia, vkládají kvalifikační práce a jejich zadání
  • vyučující ve STAGu najdou svůj rozvrh, zjistí jména studentů zapsaných na jeho předměty, vypisují zápočtové a zkouškové termíny a zadávají výsledky zápočtů a zkoušek