Členové katedry matematické analýzy a aplikací matematiky

Vedení katedry

Emeritní profesoři

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Vědečtí pracovníci

Lektoři

Správce počítačové sítě

Projektový manažer

Projektoví pracovníci

Ph.D. studenti - prezenční studium

Ph.D. studenti - kombinované studium