prof. RNDr. Svatoslav Staněk, CSc.

prof. RNDr. Svatoslav Staněk, CSc.
Telefon: 585 634 610
Pracovna: 5.060
Konzultační hodiny: čtvrtek 8.30–10.00; pátek 9.30-11.00