Kužel ve funkcionální analýze a jeho použití

Vedoucí práce prof. RNDr., Svatoslav Staněk, CSc.
Název práce Kužel ve funkcionální analýze a jeho použití
Typ práce Bakalářská
Status práce Volná
Popis práce

Bude zaveden pojem kužele v reálném Banachově prostoru X, uvedeny jeho vlastnosti, typy a příklady kuželů. Kužel definuje na X uspořádání a tím také kladné a rostoucí operátory. Budou uvedeny některé věty o pevném bodě v prostorech uspořádaných kuželem a uvedena použití těchto vět.