Kvalifikační práce

Členové katedry vypisují každý rok na podzim nová témata kvalifikačních prací - bakalářských a magisterských. Studenti mohou sami navrhnout téma kvalifikační práce, ovšem je třeba najít vedoucího, který bude ochoten takové téma vést.

Kompletní seznam volných témat vypisovaných členy katedry najdete na této stránce, témata jednotlivých vyučujících najdete i na jejich osobních stránákách. Termín pro vypsání témat na akademický rok 2017/2018 je 31. října 2017.
Dále si můžete vybrat z témat bakalářských a diplomových prací vypsaných ve spolupráci s PricewaterhouseCoopers Česká republika, která najdete popsaná v tomto souboru. Bližší informace u dr. Bebčákové a dr. Machalové.

Při zadávání tématu kvalifikační práce a při jejím odevzdávání se studenti a vedoucí kvalifikační práce řídí prováděcími pokyny.

Detailní návody pro zadávání tématu a vkládání kvalifikační práce do STAGu lze najít ve vnitřní normě UP R-B-17/08 .

Od akademického roku 2014/2015 se studenti přihlašují na obhajoby (podobně jako na SZZ) prostřednictvím STAGu.

Zadané a obhájené kvalifikační práce lze najít ve STAGu.

Upozorňujeme všechny studenty, že podle směrnice děkana číslo A-17/4-SD musí všechny odevzdávané kvalifikační práce od akademického roku 2014/2015 povinně obsahovat i bibliografické údaje (podrobnější informace najdete v textu směrnice v článku VII na straně 4). Upravený styl pro LaTeX včetně ukázky použití si můžete stáhnout zde (poslední revize a oprava chyb 31.3. 2015).

Se systémem LaTeX, který pro psaní kvalifikačních prací (obsahujících víc než mizivé množství matematiky) doporučujeme, se můžete seznámit ve volitelném předmetu KMA/TEXZA, který si můžete zapsat kdykoliv běheme studia (klidně už v 1. ročníku) nebo si jej můžete nastudovat sami online návodů je k dispozici celá řada.