Témata kvalifikačních prací

Vedoucí Název Status práce
prof. RNDr. dr hab., Jan Andres, DSc. Diskrétní dynamické systémy Volná
prof. RNDr. dr hab., Jan Andres, DSc. Fraktály ve výtvarném umění. Volná
prof. RNDr. dr hab., Jan Andres, DSc. Chaotická zobrazení Volná
prof. RNDr. dr hab., Jan Andres, DSc. Lineární diferenční rovnice ve finančnictví Volná
Mgr., Iveta Bebčáková, Ph.D. Metody skupiny ELECTRE Volná
Mgr., Iveta Bebčáková, Ph.D. Téma z oblasti teorie her a její aplikace Volná
Mgr., Jana Burkotová, Ph.D. Black-box optimalizace Volná
Mgr., Jana Burkotová, Ph.D. Fourierova transformace a její použití Volná
Mgr., Jana Burkotová, Ph.D. Numerický výpočet vícerozměrných integrálů Volná
Mgr., Jana Burkotová, Ph.D. Ortogonální polynomy a jejich použití Volná
Mgr., Jana Burkotová, Ph.D. Particle Swarm Optimization Volná
Mgr., Jana Burkotová, Ph.D. Řešení okrajových úloh metodou střelby Volná
Mgr., Jana Burkotová, Ph.D. Stochastické gradientní metody v optimalizaci Volná
Mgr., Jana Burkotová, Ph.D. Téma v oblasti numerických metod Volná
Mgr., Jana Burkotová, Ph.D. Téma v oblasti optimalizace Volná
Mgr., Jana Burkotová, Ph.D. Urychlení konvergence metod pro řešení nelineárních rovnic Volná
, Raj Narayan Dhara, Ph.D. Degenerované eliptické parciální diferenciální rovnice (PDR) Volná
Mgr., Kamila Fačevicová, Ph.D. Shluková analýza dat smíšeného typu Volná
Mgr., Kamila Fačevicová, Ph.D. Tak takhle ne - vztah mezi korelací a kauzalitou Volná
Mgr., Kamila Fačevicová, Ph.D. Základní elementy metod prostorově vážené analýzy dat Volná
RNDr., Tomáš Fürst, Ph.D. Analýza spektroskopických dat Volná
RNDr., Tomáš Fürst, Ph.D. Automatická detekce síťových struktur v obraze Volná
RNDr., Tomáš Fürst, Ph.D. Benfordův zákon Volná
RNDr., Tomáš Fürst, Ph.D. Dva přístupy k modelování difuse: celulární automaty a diferencíální rovnice Volná
RNDr., Tomáš Fürst, Ph.D. Metody detekce a automatického zpracování obrazu Volná
RNDr., Tomáš Fürst, Ph.D. Tajemství moravského vokálu Volná
RNDr., Tomáš Fürst, Ph.D. Téma související s energetikou a smrt grids Volná
RNDr., Tomáš Fürst, Ph.D. Téma související s průmyslem 4.0 Volná
RNDr., Tomáš Fürst, Ph.D. Velmi uvítám, pokud přijdete sami s návrhem, co byste chtěli dělat Volná
RNDr., Pavel Ludvík, Ph.D. Aplikace Baireovy věty Volná
RNDr., Pavel Ludvík, Ph.D. Humor v matematice jako nástroj jejího pochopení Volná
RNDr., Pavel Ludvík, Ph.D. Jak používat Zornovo lemma Volná
RNDr., Pavel Ludvík, Ph.D. Korovkinova věta a její důsledky Volná
RNDr., Pavel Ludvík, Ph.D. Malé množiny Volná
RNDr., Pavel Ludvík, Ph.D. Sčítací metody (nejen) pro divergentní řady Volná
RNDr., Pavel Ludvík, Ph.D. Tauberovské věty a jejich aplikace Volná
RNDr., Pavel Ludvík, Ph.D. Téma na přání z matematické analýzy Volná
RNDr., Pavel Ludvík, Ph.D. Výuková metoda Sergeho Langa Volná
doc. RNDr., Jitka Machalová, Ph.D. BB algoritmus pro metodu největšího spádu Volná
RNDr., Ondřej Pavlačka, Ph.D. Hypoteční úvěry Rezervovaná
RNDr., Ondřej Pavlačka, Ph.D. Simulační metoda Latin Hypercube Sampling Volná
prof. RNDr., Svatoslav Staněk, CSc. Existence řešení diferenciálních rovnic 1. řádu s časovou singularitou Volná
prof. RNDr., Svatoslav Staněk, CSc. Funkce s derivacemi jejichž řád je reálné číslo Volná
prof. RNDr., Svatoslav Staněk, CSc. Kužel ve funkcionální analýze a jeho použití Volná
prof. RNDr., Svatoslav Staněk, CSc. Věty o pevném bodě pro slabě kontraktivní zobrazení a jejich použití Volná
prof. RNDr., Svatoslav Staněk, CSc. Věty o střední hodnotě v reálné a komplexní analýze Volná
prof. RNDr., Svatoslav Staněk, CSc. Věty pro kontraktivní operátory v uspořádaných množinách a jejich použití Volná
prof. RNDr., Svatoslav Staněk, CSc. Vlastnosti řešení singulárních diferenciálních rovnic 1. řádu závislých na parametru Volná
doc. RNDr., Jan Tomeček, Ph.D. Obyčejné diferenciální rovnice a Python Volná
doc. RNDr., Jan Tomeček, Ph.D. Téma dle přání Volná
doc. Mgr., Ondřej Vencálek, Ph.D. Klinické studie a statistika - bayesovský přístup Volná
doc. Mgr., Ondřej Vencálek, Ph.D. Regrese v Bayesovské statistice Volná
doc. Mgr., Ondřej Vencálek, Ph.D. Statistika a kauzalita Volná
RNDr., Pavel Ženčák, Ph.D. Numerické metody pro řešení diferenciálních rovnic se zpožděním. Volná
RNDr., Pavel Ženčák, Ph.D. Optimalizace užitím Optimalizačního toolboxu v Matlabu. Volná
RNDr., Pavel Ženčák, Ph.D. Přesné algoritmy pro řešení úlohy obchodního cestujícího. Rezervovaná
RNDr., Pavel Ženčák, Ph.D. Řešení okrajových úloh metodou kolokace. Volná
RNDr., Pavel Ženčák, Ph.D. Toky v sítích. Rezervovaná
RNDr., Pavel Ženčák, Ph.D. Základní způsoby paralelizace numerických výpočtů. Volná
Vedoucí Název Status práce
prof. RNDr. dr hab., Jan Andres, DSc. Analýza textů pomocí Hurstova exponentu Volná
prof. RNDr. dr hab., Jan Andres, DSc. Analýza textů pomocí ljapunovských exponentů Volná
prof. RNDr. dr hab., Jan Andres, DSc. Shody a rozdíly v přístupech k fraktálům Volná
prof. RNDr. dr hab., Jan Andres, DSc. Věty o pevných bodech pro expanzivní zobrazení Volná
Mgr., Iveta Bebčáková, Ph.D. Kooperativní teorie her více hráčů a její aplikace Volná
Mgr., Iveta Bebčáková, Ph.D. Shapleyho hodnota a její aplikace v ML algoritmech Volná
Mgr., Iveta Bebčáková, Ph.D. Téma na přání studenta Volná
Mgr., Jana Burkotová, Ph.D. Numerické řešení diferenciálních rovnic s impulzy Volná
Mgr., Jana Burkotová, Ph.D. Splajn wavelety Volná
Mgr., Jana Burkotová, Ph.D. Splajny a optimální pozice uzlů Volná
Mgr., Jana Burkotová, Ph.D. Téma v oblasti optimalizace Volná
Mgr., Jana Burkotová, Ph.D. Wavelety a jejich použití na řešení diferenciálních rovnic Volná
, Raj Narayan Dhara, Ph.D. Obstacle problems and free boundaries Volná
Mgr., Kamila Fačevicová, Ph.D. Hot Spot analýza Rezervovaná
Mgr., Kamila Fačevicová, Ph.D. Metody pro nahrazení nul v kompozičních datech Volná
Mgr., Kamila Fačevicová, Ph.D. Prostorově vážená regresní analýza Volná
Mgr., Kamila Fačevicová, Ph.D. Prvkové odlehlé hodnoty Rezervovaná
Mgr., Kamila Fačevicová, Ph.D. Shluková analýza dat smíšeného typu Volná
doc. RNDr., Eva Fišerová, Ph.D. Přerušené časové řady a jejich aplikace Rezervovaná
doc. RNDr., Eva Fišerová, Ph.D. Statistická analýza funkcionálních dat Rezervovaná
doc. RNDr., Eva Fišerová, Ph.D. Statistická analýza vybraného datového souboru Rezervovaná
RNDr., Tomáš Fürst, Ph.D. Modelování pohybu tekutin v porésním prostředí Volná
RNDr., Tomáš Fürst, Ph.D. Téma související s energetikou a smrt grids Volná
RNDr., Tomáš Fürst, Ph.D. Téma související s průmyslem 4.0 Volná
RNDr., Tomáš Fürst, Ph.D. Velmi uvítám, pokud přijdete sami s návrhem, co byste chtěli dělat Volná
prof. RNDr., Karel Hron, Ph.D. Detekce odlehlých hodnot v distribučních datech Volná
prof. RNDr., Karel Hron, Ph.D. Metody strojového učení s kompozičními daty Volná
prof. RNDr., Karel Hron, Ph.D. Vážené bilance a jejich aplikace Volná
RNDr., Pavel Ludvík, Ph.D. Aplikace funkcionální analýzy v ekonomii dle vlastního výběru Volná
RNDr., Pavel Ludvík, Ph.D. Bairovské funkce a jejich vlastnosti Volná
RNDr., Ondřej Pavlačka, Ph.D. Fuzzy agregační operátory a jejich vlastnosti Volná
RNDr., Ondřej Pavlačka, Ph.D. Neuro fuzzy expertní systémy Volná
prof. RNDr., Svatoslav Staněk, CSc. Dirichletova okrajová úloha pro diferenciální rovnice se silnou singularitou v časové proměnné Volná
prof. RNDr., Svatoslav Staněk, CSc. Okrajové úlohy v rezonanci pro frakcionální diferenciální rovnice Volná
doc. RNDr., Jan Tomeček, Ph.D. Dynamika dvojitého oscilátoru Volná
doc. RNDr., Jan Tomeček, Ph.D. Téma dle přání Volná
RNDr., Rostislav Vodák, Ph.D. Využití strojového učení pro krátkodobou předpověď slunečního osvitu Volná
RNDr., Pavel Ženčák, Ph.D. Nespojitá Galerkinova metoda. Volná
RNDr., Pavel Ženčák, Ph.D. Paralelní metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic. Volná
RNDr., Pavel Ženčák, Ph.D. Přesné algoritmy pro řešení VRP. Volná
RNDr., Pavel Ženčák, Ph.D. Rychlé trasovací algoritmy pro výpočet světelné stopy reflektoru. Volná