Témata kvalifikačních prací

Vedoucí Název Status práce
RNDr., Richard Andrášik, Ph.D. Srovnání frekventistického a Bayesovského přístupu k analýze čtyřpolních tabulek Volná
prof. RNDr. dr hab., Jan Andres, DSc. Diskrétní dynamické systémy v genetice Volná
prof. RNDr. dr hab., Jan Andres, DSc. Fraktály ve výtvarném umění. Volná
prof. RNDr. dr hab., Jan Andres, DSc. Chaotická zobrazení Volná
prof. RNDr. dr hab., Jan Andres, DSc. Lineární diferenční rovnice ve finančnictví Volná
Mgr., Iveta Bebčáková, Ph.D. Teorie her a její aplikace Volná
Mgr., Jana Burkotová, Ph.D. Fourierova transformace a její použití Volná
Mgr., Jana Burkotová, Ph.D. Numerický výpočet vícerozměrných integrálů Volná
Mgr., Jana Burkotová, Ph.D. Ortogonální polynomy a jejich použití Volná
Mgr., Jana Burkotová, Ph.D. Řešení okrajových úloh metodou střelby Volná
Mgr., Jana Burkotová, Ph.D. Urychlení konvergence metod pro řešení nelineárních rovnic Volná
Mgr., Kamila Fačevicová, Ph.D. Aplikace pro podporu výuky základního kurzu statistiky Volná
Mgr., Kamila Fačevicová, Ph.D. Aplikace pro podporu výuky základního kurzu z pravděpodobnosti Volná
Mgr., Kamila Fačevicová, Ph.D. Pokročilé grafické metody v R Volná
Mgr., Kamila Fačevicová, Ph.D. Shluková analýza dat smíšeného typu Volná
Mgr., Kamila Fačevicová, Ph.D. Tak takhle ne - vztah mezi korelací a kauzalitou Volná
Mgr., Kamila Fačevicová, Ph.D. Základní elementy metod prostorově vážené analýzy dat Volná
doc. RNDr., Eva Fišerová, Ph.D. Analýza kovariancí a její aplikace Volná
doc. RNDr., Eva Fišerová, Ph.D. Intervalové odhady pro relativní četnost Volná
doc. RNDr., Eva Fišerová, Ph.D. Statistická analýza vybraného datového souboru Rezervovaná
doc. RNDr., Eva Fišerová, Ph.D. Statistická analýza vybraného datového souboru 2 Rezervovaná
RNDr., Tomáš Fürst, Ph.D. Analýza spektroskopických dat Volná
RNDr., Tomáš Fürst, Ph.D. Automatická detekce síťových struktur v obraze Volná
RNDr., Tomáš Fürst, Ph.D. Benfordův zákon Volná
RNDr., Tomáš Fürst, Ph.D. Dva přístupy k modelování difuse: celulární automaty a diferencíální rovnice Volná
RNDr., Tomáš Fürst, Ph.D. Metody detekce a automatického zpracování obrazu Volná
RNDr., Tomáš Fürst, Ph.D. Tajemství moravského vokálu Volná
RNDr., Tomáš Fürst, Ph.D. Velmi uvítám, pokud přijdete sami s návrhem, co byste chtěli dělat Volná
prof. RNDr., Karel Hron, Ph.D. Analýza závislostí u pohybových aktivit Volná
prof. RNDr., Karel Hron, Ph.D. Funkcionální analýza chůze Volná
prof. RNDr., Karel Hron, Ph.D. Jsi to co jíš aneb statistická analýza složení jídla Volná
prof. RNDr., Karel Hron, Ph.D. Na těhotenskou cukrovku s funkcionální analýzou dat Volná
prof. RNDr., Karel Hron, Ph.D. Za lepšími modely s resamlingovými metodami Volná
RNDr., Pavel Ludvík, Ph.D. Aplikace Baireovy věty Volná
RNDr., Pavel Ludvík, Ph.D. Humor v matematice jako nástroj jejího pochopení Volná
RNDr., Pavel Ludvík, Ph.D. Jak používat Zornovo lemma Volná
RNDr., Pavel Ludvík, Ph.D. Korovkinova věta a její důsledky Volná
RNDr., Pavel Ludvík, Ph.D. Malé množiny Volná
RNDr., Pavel Ludvík, Ph.D. Sčítací metody (nejen) pro divergentní řady Volná
RNDr., Pavel Ludvík, Ph.D. Tauberovské věty a jejich aplikace Volná
RNDr., Pavel Ludvík, Ph.D. Téma na přání z matematické analýzy Volná
RNDr., Pavel Ludvík, Ph.D. Výuková metoda Sergeho Langa Volná
doc. RNDr., Jitka Machalová, Ph.D. BB algoritmus pro metodu největšího spádu Volná
doc. RNDr., Jitka Machalová, Ph.D. Zobecněná metoda minimálních reziduí Volná
RNDr., Ondřej Pavlačka, Ph.D. Simulační metoda Latin Hypercube Sampling Volná
prof. RNDr., Svatoslav Staněk, CSc. Existence řešení diferenciálních rovnic 1. řádu s časovou singularitou Volná
prof. RNDr., Svatoslav Staněk, CSc. Funkce s derivacemi jejichž řád je reálné číslo Volná
prof. RNDr., Svatoslav Staněk, CSc. Kužel ve funkcionální analýze a jeho použití Volná
prof. RNDr., Svatoslav Staněk, CSc. Věty o pevném bodě pro slabě kontraktivní zobrazení a jejich použití Volná
prof. RNDr., Svatoslav Staněk, CSc. Věty o střední hodnotě v reálné a komplexní analýze Volná
prof. RNDr., Svatoslav Staněk, CSc. Věty pro kontraktivní operátory v uspořádaných množinách a jejich použití Volná
prof. RNDr., Svatoslav Staněk, CSc. Vlastnosti řešení singulárních diferenciálních rovnic 1. řádu závislých na parametru Volná
doc. RNDr., Jan Tomeček, Ph.D. Aplikace diferenciálních rovnic s impulzy v pevných časech Volná
doc. RNDr., Jan Tomeček, Ph.D. Téma dle přání Volná
doc. RNDr., Jan Tomeček, Ph.D. Využití matematického softwaru k výpočtu Greenových funkcí Volná
Mgr., Ondřej Vencálek, Ph.D. Regrese v Bayesovské statistice Volná
Mgr., Ondřej Vencálek, Ph.D. Statistika a kauzalita Volná
RNDr., Rostislav Vodák, Ph.D. Difuze a její modelování Rezervovaná
RNDr., Rostislav Vodák, Ph.D. Identifikace kritických hran v silniční síti Volná
RNDr., Rostislav Vodák, Ph.D. Identifikace typu silničních pruhů pomocí machine learning Volná
RNDr., Pavel Ženčák, Ph.D. Numerické metody pro řešení diferenciálních rovnic se zpožděním. Volná
RNDr., Pavel Ženčák, Ph.D. Optimalizace užitím Optimalizačního toolboxu v Matlabu. Volná
RNDr., Pavel Ženčák, Ph.D. Přesné algoritmy pro řešení úlohy obchodního cestujícího. Volná
RNDr., Pavel Ženčák, Ph.D. Řešení okrajových úloh metodou kolokace. Volná
RNDr., Pavel Ženčák, Ph.D. Toky v sítích. Volná
RNDr., Pavel Ženčák, Ph.D. Základní způsoby paralelizace numerických výpočtů. Volná
Vedoucí Název Status práce
prof. RNDr. dr hab., Jan Andres, DSc. Analýza textů pomocí Hurstova exponentu Volná
prof. RNDr. dr hab., Jan Andres, DSc. Analýza textů pomocí ljapunovských exponentů Volná
prof. RNDr. dr hab., Jan Andres, DSc. Shody a rozdíly v přístupech k fraktálům Volná
prof. RNDr. dr hab., Jan Andres, DSc. Věty o pevných bodech pro expanzivní zobrazení Volná
Mgr., Jana Burkotová, Ph.D. Numerické řešení diferenciálních rovnic s impulzy Volná
Mgr., Jana Burkotová, Ph.D. Wavelety a jejich použití na řešení diferenciálních rovnic Volná
Mgr., Kamila Fačevicová, Ph.D. Prostorově vážená regresní analýza Volná
Mgr., Kamila Fačevicová, Ph.D. R balíček pro zpracování Eye-tracking dat Volná
Mgr., Kamila Fačevicová, Ph.D. Shluková analýza dat smíšeného typu Volná
Mgr., Kamila Fačevicová, Ph.D. Statistická analýza cirkulárních dat Volná
doc. RNDr., Eva Fišerová, Ph.D. Modely se smíšenými efekty a jejich aplikace Volná
doc. RNDr., Eva Fišerová, Ph.D. Statistická analýza vybraného datového souboru Volná
doc. RNDr., Eva Fišerová, Ph.D. Statistická analýza vybraného datového souboru 2 Volná
RNDr., Tomáš Fürst, Ph.D. Modelování pohybu tekutin v porésním prostředí Volná
RNDr., Tomáš Fürst, Ph.D. Velmi uvítám, pokud přijdete sami s návrhem, co byste chtěli dělat Volná
prof. RNDr., Karel Hron, Ph.D. Detekce odlehlých hodnot v distribučních datech Volná
prof. RNDr., Karel Hron, Ph.D. Metody strojového učení s kompozičními daty Volná
prof. RNDr., Karel Hron, Ph.D. Vážené bilance a jejich aplikace Volná
RNDr., Pavel Ludvík, Ph.D. Aplikace funkcionální analýzy v ekonomii dle vlastního výběru Volná
RNDr., Pavel Ludvík, Ph.D. Bairovské funkce a jejich vlastnosti Volná
doc. RNDr., Jitka Machalová, Ph.D. Splajny v metodě nejmenších čtvreců Volná
RNDr., Ondřej Pavlačka, Ph.D. Fuzzifikace agregačních operátorů Volná
prof. RNDr., Svatoslav Staněk, CSc. Dirichletova okrajová úloha pro diferenciální rovnice se silnou singularitou v časové proměnné Volná
prof. RNDr., Svatoslav Staněk, CSc. Okrajové úlohy v rezonanci pro frakcionální diferenciální rovnice Volná
doc. RNDr., Jan Tomeček, Ph.D. Impulzní diferenciální rovnice na polopřímce Volná
doc. RNDr., Jan Tomeček, Ph.D. Téma dle přání Volná
Mgr., Ondřej Vencálek, Ph.D. Funkcionální ANOVA Volná
RNDr., Rostislav Vodák, Ph.D. Identifikace živých objektů na fotkách Volná
RNDr., Rostislav Vodák, Ph.D. Použití stochastických algoritmů při analýze rozpadu silniční sítě Volná
RNDr., Pavel Ženčák, Ph.D. Nespojitá Galerkinova metoda. Volná
RNDr., Pavel Ženčák, Ph.D. Paralelní metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic. Volná
RNDr., Pavel Ženčák, Ph.D. Přesné algoritmy pro řešení VRP. Volná
RNDr., Pavel Ženčák, Ph.D. Rychlé trasovací algoritmy pro výpočet světelné stopy reflektoru. Volná