Simulační metoda Latin Hypercube Sampling

Vedoucí práce RNDr., Ondřej Pavlačka, Ph.D.
Název práce Simulační metoda Latin Hypercube Sampling
Typ práce Bakalářská
Status práce Volná
Popis práce

Náplní práce bude popsat simulační metodu Latin Hypercube Sampling (LHS), porovnat ji s tradiční simulační metodou Monte Carlo a na numerickém příkladu(-ech) ilustrovat její využití.