Splajny a optimální pozice uzlů

Vedoucí práce Mgr., Jana Burkotová, Ph.D.
Název práce Splajny a optimální pozice uzlů
Typ práce Diplomová
Status práce Volná
Popis práce

Splajny a optimální pozice uzlů