Numerické metody pro řešení diferenciálních rovnic se zpožděním.

Vedoucí práce RNDr., Pavel Ženčák, Ph.D.
Název práce Numerické metody pro řešení diferenciálních rovnic se zpožděním.
Typ práce Bakalářská
Status práce Volná
Popis práce

Diferenciální rovnice se zpožděným argumentem (či diferenciální rovnice se zpožděním) je takový typ diferenciálních rovnic, ve kterých derivace neznámé funkce v určitém čase závisí nejen na hodnotě neznámé funkce v tomto čase, ale i na hodnotě na určitém předchozím čase.
Úkolem bude popsat a vyzkoušet jakým způsobem lze modifikovat známé numerické metody pro řešení obyčejných diferenicálních rovnic pro rovnice se zpožděným argumentem.