Prostorově vážená regresní analýza

Vedoucí práce Mgr., Kamila Fačevicová, Ph.D.
Název práce Prostorově vážená regresní analýza
Typ práce Diplomová
Status práce Volná
Popis práce

Cílem práce je nastudovat, popsat a na praktickém příkladu demonstrovat metody prostorově vážené regresní analýzy.