Metody skupiny ELECTRE

Vedoucí práce Mgr., Iveta Bebčáková, Ph.D.
Název práce Metody skupiny ELECTRE
Typ práce Bakalářská
Status práce Volná
Popis práce

Metody skupiny ELECTRE patří mezi známé metody vícekriteriálního rozhodování za jistoty. Cílem práce bude nastudovat a popsat tyto metody, srovnat je a jejich použití pak ukázat na vlastních příkladech.