Funkce s derivacemi jejichž řád je reálné číslo

Vedoucí práce prof. RNDr., Svatoslav Staněk, CSc.
Název práce Funkce s derivacemi jejichž řád je reálné číslo
Typ práce Bakalářská
Status práce Volná
Popis práce

V práci budou uvedeny základní poznatky diferenciálního a integralního frakcionálního kalkulu. Budou dokazovány monotonní vlastnosti, Darbouxova vlastnost Caputovy frakcionální derivacea princip maxima. Bude uvedeno řešení lineárních frakcionálních diferenciálních rovnic užitím Mittag-Lefflerových funkcí.