Přerušené časové řady a jejich aplikace

Vedoucí práce doc. RNDr., Eva Fišerová, Ph.D.
Název práce Přerušené časové řady a jejich aplikace
Typ práce Diplomová
Status práce Rezervovaná
Popis práce

Cílem práce je seznámit se s metodami pro modelování přerušených časových řad.