Dirichletova okrajová úloha pro diferenciální rovnice se silnou singularitou v časové proměnné

Vedoucí práce prof. RNDr., Svatoslav Staněk, CSc.
Název práce Dirichletova okrajová úloha pro diferenciální rovnice se silnou singularitou v časové proměnné
Typ práce Diplomová
Status práce Volná
Popis práce

Bude vyšetřována singulární Dirichletova okrajová úloha pro diferenciální rovnice 2. řádu. Existenční vý˜sledky budou dokázány kombinací řešení přidružených regulárních Dirichletových okrajových úloh na kompaktních intervalech s diagonalizační metodou.