Téma v oblasti numerických metod

Vedoucí práce Mgr., Jana Burkotová, Ph.D.
Název práce Téma v oblasti numerických metod
Typ práce Bakalářská
Status práce Volná
Popis práce

Téma práce bude upřesněno na základě diskuze a představ studenta/ky.