Stochastické gradientní metody v optimalizaci

Vedoucí práce Mgr., Jana Burkotová, Ph.D.
Název práce Stochastické gradientní metody v optimalizaci
Typ práce Bakalářská
Status práce Volná
Popis práce

Stochastické gradientní metody