Singulární a impulzní modely

Vedoucí práce doc. RNDr., Jan Tomeček, Ph.D.
Název práce Singulární a impulzní modely
Typ práce Dizertační
Status práce Volná
Popis práce

Singulární i impulzní obyčejné diferenciální rovnice jsou stále aktuálním tématem. A to nejen pro četné aplikace ale také pro celou řadu otevřených problémů. Cílem dizertační práce bude vyšetřování úloh pro obyčejné rovnice se singularitami či/a impulzy, případně řešení vybraných otevřených problémů formulovaných v literatuře.