Věty o střední hodnotě v reálné a komplexní analýze

Vedoucí práce prof. RNDr., Svatoslav Staněk, CSc.
Název práce Věty o střední hodnotě v reálné a komplexní analýze
Typ práce Bakalářská
Status práce Volná
Popis práce

V literatuře je uvedena řada vět o střední hodnotě pro reálné funkce (Rolleova, Lagrangeova, Cauchyova, Flettova, ...). V poslední době jsou také publikovány jejich analogie pro reálné a imaginární časti holomorfních funkcí v komplexním oboru. Cíle práce je:

a) uvedení základních vět o střední hodnotě pro reálné funkce a důkazy jejich zobecnění

b) uvedení vět o střední hodnotě pro holomorfní funkce v komplexním oboru a jejich důkazy.