Okrajové úlohy v rezonanci pro frakcionální diferenciální rovnice

Vedoucí práce prof. RNDr., Svatoslav Staněk, CSc.
Název práce Okrajové úlohy v rezonanci pro frakcionální diferenciální rovnice
Typ práce Diplomová
Status práce Volná
Popis práce

V práci bude dokázána existence řešení frakcionálních diferenciálních rovnic, které splňují takové okrajové podmínky že úloha je v rezonanci. Existenční výsledky budou dokazovány buď pomocí Leray-Schauderova stupně zobrazení anebo pomocí Leray-Schauderovy nelineární alternativy.