BB algoritmus pro metodu největšího spádu

Vedoucí práce doc. RNDr., Jitka Machalová, Ph.D.
Název práce BB algoritmus pro metodu největšího spádu
Typ práce Bakalářská
Status práce Volná
Popis práce

BB algoritmus pro metodu největšího spádu