Neuronové sítě a Tensorflow

Vedoucí práce RNDr., Rostislav Vodák, Ph.D.
Název práce Neuronové sítě a Tensorflow
Typ práce Bakalářská
Status práce Zadaná
Popis práce

Cílem práce je prozkoumat balíček Tensorflow pro Python s ohledem na neuronové sítě a na příkladech ukázat jeho použití na různé klasifikační úlohy.