Statistická analýza funkcionálních dat

Vedoucí práce doc. RNDr., Eva Fišerová, Ph.D.
Název práce Statistická analýza funkcionálních dat
Typ práce Diplomová
Status práce Rezervovaná
Popis práce

Statistická analýza funkcionálních dat a její aplikace