Wavelety a jejich použití na řešení diferenciálních rovnic

Vedoucí práce Mgr., Jana Burkotová, Ph.D.
Název práce Wavelety a jejich použití na řešení diferenciálních rovnic
Typ práce Diplomová
Status práce Volná
Popis práce

Wavelety a jejich použití na řešení diferenciálních rovnic