Vlastnosti řešení singulárních diferenciálních rovnic 1. řádu závislých na parametru

Vedoucí práce prof. RNDr., Svatoslav Staněk, CSc.
Název práce Vlastnosti řešení singulárních diferenciálních rovnic 1. řádu závislých na parametru
Typ práce Bakalářská
Status práce Volná
Popis práce

Bude vyšetřována počátecní úloha pro diferenciální rovnici 1. řádu, která je singulární
v prostorové proměnné a závisí na parametru. Užitím metody regularizace bude v závislosti na hodnotách parametru dokázána existence kladných řešení a vyšetřeny jejich definiční intervaly.