Neuro fuzzy expertní systémy

Vedoucí práce RNDr., Ondřej Pavlačka, Ph.D.
Název práce Neuro fuzzy expertní systémy
Typ práce Diplomová
Status práce Volná
Popis práce

Cílem práce bude studovat vybrané aspekty problematiky neuro fuzzy expertních systémů. Přesné znění tématu bude upřesněno po domluvě.

Zdroje:

https://en.wikipedia.org/wiki/Neuro-fuzzy

https://en.wikipedia.org/wiki/Adaptive_neuro_fuzzy_inference_system