Lineární diferenční rovnice ve finančnictví

Vedoucí práce prof. RNDr. dr hab., Jan Andres, DSc.
Název práce Lineární diferenční rovnice ve finančnictví
Typ práce Bakalářská
Status práce Volná
Popis práce

Lineární diferenční rovnice budou aplikovány na (pokud možno) reálná data za účelem zejména predikcí.