Nespojitá Galerkinova metoda.

Vedoucí práce RNDr., Pavel Ženčák, Ph.D.
Název práce Nespojitá Galerkinova metoda.
Typ práce Diplomová
Status práce Volná
Popis práce

Úkolem je nastudování, naprogramování a vyzkoušení nespojité Galerkinovy metody pro numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic. K snažšímu pochopení metody je užitečné, aby student absolvoval v průběhu studia kurzy KMA\PDR2 (Parciální diferenciální rovnice 2) popřípadě i kurz KMA\VM (Variační metody), proto je téma vhodné spíše pro studenty z navazujícího oboru MAP, neboť tyto předměty mají ve svém studijním plánu.