Urychlení konvergence metod pro řešení nelineárních rovnic

Vedoucí práce Mgr., Jana Burkotová, Ph.D.
Název práce Urychlení konvergence metod pro řešení nelineárních rovnic
Typ práce Bakalářská
Status práce Volná
Popis práce

Urychlení konvergence metod pro řešení nelineárních rovnic