Velmi uvítám, pokud přijdete sami s návrhem, co byste chtěli dělat

Vedoucí práce RNDr., Tomáš Fürst, Ph.D.
Název práce Velmi uvítám, pokud přijdete sami s návrhem, co byste chtěli dělat
Typ práce Bakalářská
Status práce Volná
Popis práce


Tato pravidla uplatňuji na práce, které vedu či oponuji, nejedná se tedy o společné stanovisko katedry.

Cílem bakalářské či diplomové práce na oborech aplikované matematiky je porozumět matematickému aparátu a prokázat schopnost samostatně jej aplikovat na řešení nějakého konkrétního praktického problému.

Práce může mít výjimečně i přehledový charakter (rešerše), prezentace původních výsledků je však žádoucí. Práce podmým vedením musí obsahovat alespoň jednu z následujících položek:

samostatně zpracovaná data (data nemusejí být původní, je to však žádoucí),

samostatně vytvořené programové kódy,

vlastní přínos k ekonomické vědě,

důkazy nových tvrzení,

samostatně zpracované (ne převzaté) příklady.

Přípustným jazykem práce je čeština, angličtina a slovenština. Typickými prerekvizicemi jsou schopnost logického myšlení, porozumění anglicky psanému textu a schopnost jednoduchého procedurálního programování.

Velmi uvítám, pokud studenti sami navrhnou téma své diplomové práce.