Věty o pevném bodě pro slabě kontraktivní zobrazení a jejich použití

Vedoucí práce prof. RNDr., Svatoslav Staněk, CSc.
Název práce Věty o pevném bodě pro slabě kontraktivní zobrazení a jejich použití
Typ práce Bakalářská
Status práce Volná
Popis práce

Budou uvedeny a dokázány věty o pevném bodě pro slabě
kontraktivní operátory v uspořádaných množinách, které jsou úplné metrické prostory při vhodně zavedené metrice. Bude uvedeno použití těchto vět v okrajových úlohách pro diferenciální rovice.