Benfordův zákon

Vedoucí práce RNDr., Tomáš Fürst, Ph.D.
Název práce Benfordův zákon
Typ práce Bakalářská
Status práce Volná
Popis práce

Benfordův zákon je pozorování, který (mimo jiné) říká, že v mnoha souborech přirozených dat (ale ne ve všech) čísla mnohem častěji začínají číslicí 1 než jinou číslicí. Zhruba 30 % čísel začíná jedničkou. Čím vyšší je počáteční číslice, tím méně pravděpodobně se na začátku čísel objevuje. Cílem práce je zákon pochopit a vysvětlit na reálných a simulovaných datových sadách a případně jej využít k detekci anomálií v reálných datových sadách.

Prerekvisice: angličtina, základy procedurálního programování

Práce může být vypsána i jako magisterská.

Společné sdělení pro všechny studenty: Velmi uvítám, pokud studenti sami navrhnou téma své diplomové práce. Těším se na všechny relevantní aplikace matematiky v praxi.